česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Bratislava
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slovensko připravuje rozsáhlou rekonstrukci silničních mostů

Silniční mosty na Slovensku jsou v katastrofálním stavu. V zemi je jich celkem 8 200, přičemž stav těchto mostů se dlouhodobě zhoršuje a mnohé z nich jsou jen krok od havarijního stavu. Podle Slovenské správy silnic  je  na opravu a rekonstrukci mostů  v nevyhovujícím  stavebně – technickém stavu potřebné investovat cca 300 mil. EUR.

Z celkového  počtu mostů  jsou  nejmladší, a  tedy i v relativně  nejlepším technickém stavu,  mosty na dálnicích a rychlostních silnicích. Z celkových 815 těchto mostů se aktuálně připravuje oprava  8 mostů, která by si podle odhadů měla vyžádat investice ve výši 12 mil. EUR.

Významnou příležitostí pro české firmy z oblasti silničních staveb jsou zejména mosty na silnicích I., II. a III. třídy, kde se nachází  cca 7 200 mostů. V nevyhovujícím, až v  havarijním stavu, je celkem 4 200 mostů, tedy přes 58 %.

Náklady na jejich rekonstrukci v následujících pěti letech se odhadují na 162 mil. EUR, přičemž v letošním roce - z důvodu absolutního nedostatku finančních zdrojů - budou opraveny pouze nejkritičtější části mostů. Se systémovými opravami by se dle sdělení Slovenské správy silnic (SSC) mělo začít již od příštího roku, nejpozději však v roce 2023. Mezi prvními budou rekonstruovány mosty v Oravské Jasenici a v obci Vištuk v okrese Pezinok. V současnosti se připravuje příslušná projektová dokumentace.

Zatímco počet mostů ve špatném a nevyhovujícím stavu na slovenských silnicích ročně narůstá, počet vyhovujících mostů klesá. Aktuálně se uvádí, že z celkového počtu silničních mostů je ve vyhovujícím stavu pouze necelých 1 800 mostů, tj. cca 38 %.

Havarijní a v mnoha případech doslova životu nebezpečný stav silničních mostů na Slovensku  přiměl Ministerstvo dopravy a výstavby SR ke změně dosavadní, poměrně složité koncepce spravování a řízení silnic na Slovensku. Podle vzoru České republiky se  slovenské ministerstvo  zabývá možností vytvoření Fondu dopravní infrastruktury.

Dle předběžných odhadů SSC si opravy všech nevyhovujících silničních mostů na Slovensku vyžádají náklady ve výši 30 mil. EUR ročně po dobu 10 let, celkem tedy 300 mil. EUR.

Kromě problémů s finančním zabezpečením údržby a opravy mostů zápasí Slovenskorovněž s nedostatkem fundovaných odborníků v této oblasti. Díky neodborným postupům byly v mnoha případech finanční prostředky investovány do oprav neefektivně a neřešila se tak samotná podstatu problému.

Připravovaná rozsáhlá, nicméně nezbytná oprava příp. rekonstrukce mostů na Slovensku může být významnou příležitostí pro české firmy z oblasti stavebních konstrukcí a mostů, ale i pro odborníky v oblasti projektové dokumentace příslušných rekonstrukcí a oprav mostů. V České republice existuje několik firem, které mají s opravami a rekonstrukcí silničních mostů bohaté zkušenosti, a tak by své know-how mohly nabídnout rovněž při obnově mostů na Slovensku. Jednotliví správci mostů budou postupně na rekonstrukci mostů vypisovat výběrová řízení. Za tímto účelem by měly české firmy pravidelně sledovat oznámení o nových veřejných zakázkách na webové stránce „Úrad pre verejné obstaravanie SR“ (Úřad pro veřejné zakázky Slovenské republiky) - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek-4dd.html.

Zřícený most na východě Slovenska

Zřícený most na východě Slovenska

 

Autor: Hildegarda Horská, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Bratislavě