česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock/MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slovensko připravuje rozsáhlou modernizaci a rekonstrukci nemocnic

Slovenské ministerstvo zdravotnictví odstartovalo investiční výzvu k rekonstrukci a modernizaci nemocnic z Plánu obnovy a odolnosti Slovenské republiky. Do modernizace, zvýšení kvality a efektivnosti zdravotní péče na Slovensku poputuje celkem 212 mil. eur (5,25 mld. CZK). Jedna z největších investic svého druhu v historii slovenského zdravotnictví zvýší pohodlí pro pacienty a zmodernizuje pracovní prostředí pro lékaře, sestry a veškerý zdravotnický personál. Ve slovenském Plánu obnovy a odolnosti je alokováno na výstavbu nových a rekonstrukci a modernizaci existujících nemocnic celkem 900 mil. eur (22,3 mld. CZK).
 

Do vyhlášené výzvy se budou moci zapojit zařízení, která v rámci předpokládané kategorizace budou zařazena do první a druhé kategorie. V praxi to znamená, že žádosti mohou předkládat všechny nemocnice, které poskytují standardní akutní i plánovanou péči, urgentní ambulantní či následnou rehabilitační péči. Minimální podpora na jednoho žadatele činí 5 mil. eur (124 mil. CZK). Maximální možná podpora představuje až 330 000 eur (8,17 mil. CZK) na jedno lůžko. Tato výzva bude otevřena do 31.12.2022. Cílem výzvy je vytvořit moderní, dostupnou a efektivní síť nemocnic, která zajistí kvalitní zdravotní péči, atraktivní prostředí pro personál a zdravé hospodaření.


Tři hlavní priority výzvy

Při nastavování výzvy měl rezort zdravotnictví tři hlavní priority, a to spravedlivé nastavení pravidel pro žadatele, efektivní využití prostředků a do třetice výsledek orientovaný na pacienty, lékaře, sestry a zdravotníky. Do pravidel výzvy je tak zakomponován regionální princip podle krajů, aby investice z Plánu obnovy skutečně pomohly zdravotnictví na celém Slovensku. Zároveň se zohledňuje efektivita vynaložených prostředků tak, aby se zvýšil komfort maximálnímu možnému počtu pacientů. Velmi pozorně se bude hodnotit typ investice. V praxi to znamená, že budou podpořeny zejména ty projekty, které mají pro pacienta nejvyšší přidanou hodnotu. Ministerstvo zdravotnictví nechce podporovat pouze „kosmetické“ změny, ale skutečná a dlouhodobě přínosná řešení. Kromě aktuálně oznámené výzvy ministerstvo zdravotnictví rozjelo projekty na výstavbu nových univerzitních nemocnic v Martině a Bratislavě. Z dobíhajícího programového období teprve nedávno podpořilo nemocnice v Dolním Kubíně, Čadci či Ružomberku.
 

Další výzvy pro malé projekty budou následovat

Ministerstvo nadále intenzivně pracuje na dalších výzvách z Plánu obnovy a odolnosti pro nemocniční zařízení. Na výše uvedenou výzvu bude navazovat rovněž výzva pro malé projekty do 5 mil. eur v celkové hodnotě více než 53 mil. eur (1,31 mld. CZK). Tuto výzvu by měla vláda vyhlásit v nejbližších týdnech, přičemž v příštích měsících se očekává vyhlášení dalších osmi výzev v hodnotě 71 mil. eur (1,76 mld. CZK). Zmíněné výzvy se budou týkat rozšíření stanic záchranných služeb, rozšíření hospiců, vybavení psychiatrických stacionářů a zařízení zabývajících se poruchami autismu.


Příležitosti pro české firmy

Nemocniční infrastruktura na Slovensku je dlouhodobě zastaralá a trpí nedostatkem financí. Ve slovenském Plánu obnovy a odolnosti je alokováno na výstavbu nových a rekonstrukci a modernizaci existujících nemocnic celkem 900 mil. eur (22,3 mld. CZK). Z této sumy již vláda Eduarda Hegera vyčlenila 281 mil. eur na hrubou stavbu nové univerzitní nemocnice na bratislavských Rázsochách a 330 mil. eur na výstavbu nové univerzitní nemocnice v Martině.

Výše avizované výzvy v celkové hodnotě 336 mil. EUR (8,32 mld. CZK) jsou vhodnou příležitostí pro české firmy jak z oblasti medicínského, tak i softwarového vybavení pro nemocnice a další zdravotnická zařízení.  Pro státní nemocnice se budou nakupovat především nová zobrazovací technika, jako jsou např. magnetické rezonance, rentgeny, endoskopy, nemocniční lůžka, infuzní technika a další.  Česká republika patří již dlouhodobě k významným dodavatelům léků. Tradice, znalost prostředí a propojenost s Českou republikou je jedinečnou příležitostí pro opětovné navýšení vývozu léků i zařízení pro vybavení slovenských nemocnic.

Z pohledu objemu úspor ve slovenském zdravotnictví je důležité také porovnání cen a množství diagnostických vyšetření se zahraničím. Ceny za poskytování magnetické rezonance a počítačové tomografie jsou v průměru vyšší než v České republice a slovenští pacienti absolvují téměř o třetinu více těchto vyšetření než je obvyklé v zemích V4. Jedním z důvodů mohou být duplicitní a opakovaná vyšetření.

České firmy tak mají velkou šanci podílet se na rekonstrukci či výstavbě slovenských nemocnic, popř. dodávat lékařské zařízení a vybavení. Zájemci z řad českých firem o dodávky zboží a služeb do státních nemocnic na Slovensku by měli pravidelně sledovat vyhlášení veřejných zakázek na webové stránce Úradu pre verejné obstaravanie Slovenské republiky - www.uvo.gov.sk.


Autor: Petr Darmovzal, obchodní a ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Bratislavě