česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slovenský realitní trh jako příležitost pro české investory

Slovenský trh s bydlením lze i v aktuální covidové době rozdělit na okolí Bratislavy a ostatní části Slovenska. Problémem realitního trhu je trvalý nedostatek bytů a domů. Na nabídkové i poptávkové stránce v oblasti bydlení je jedním z rozhodujících kritérií vývoj cen bydlení v jednotlivých regionech Slovenska.
 

Bytová výstavba

Bytová výstavba

Aktuálně na Slovensku probíhá sčítání obyvatelstva. I když statistické výsledky zatím nejsou k dispozici, dle každoročních dostupných statistik o demografickém vývoji na Slovensku vyplývá, že i když počet Slováků se výrazně nezvyšuje, hlad po nemovitostech neutichá a ceny některých nemovitostí rostou do astronomických výšek.

Přes nedostatek bytů a domů intenzita jejich výstavby klesá na Slovensku již několik let, zatímco poptávka po bytech trvale roste. Vlastnictví bytu je na Slovensku vnímáno jako nezbytnost. Ze statistických údajů vyplývá, že Slováci jsou rekordmany v celkovém vlastnictví nemovitostí. V podnájmu zde bydlí pouze devět procent obyvatel. I po více než dvaceti letech považují mnozí za nejlepší byznys svého života transakci odkoupení státních či družstevních bytů za symbolické ceny v 90. letech. Tím, že se v podstatě nájemné byty rozprodaly a výstavba nájemních bytů byla úplně zastavena, je v současnosti možnost získat bydlení od města či státu minimální, téměř nemožná.

Otázka nájemného bydlení byla nastolena na Slovensku po volbách v roce 2020. Výstavba nájemních státních bytů se stala klíčovým tématem jedné z vládních stran, která nájemné byty a jejich dostatek považuje za nástroj sociální politiky. Aby Slovensko dosáhlo průměru EU, který představuje cca 480 bytů na 1000 obyvatel, tak po zohlednění vývoje demografie a aktivní bytové výstavby, představuje celkový deficit bytů na Slovensku cca 220 tis. bytů. Nejvíce chybí byty v hlavním městě v Bratislavě, odhadem až 40 tis. bytů.

Schválený vládní dokument Moderní a úspěšné Slovensko uvažuje o zavedení povinného podílu nájemních bytů v nových developerských projektech. U staveb, které žádají o povolení od roku 2022, by se podíl nájemních bytů na celkové bytové výstavbě měl pohybovat mezi pěti až deseti procenty. Po vzoru Rakouska má na Slovensku vzniknout centralizovaný stavební úřad, který by řešil pouze nájemní byty. Letos v lednu byl v souvislosti s podporou výstavby státních nájemních bytů novelizován Státní fond rozvoje bydlení. Podle novely budou moci státní nájemní byty zajišťovat obce, samosprávné kraje, ale i právnické osoby. Prvotní plán počítal s roční výstavbou nájemních bytů v množství až 25 tis. bytů ročně. Dle aktuálního odhadu resortu dopravy by na Slovensku mohlo ročně přibývat max. 1500 až 2000 nájemních bytů. Rozhodující nakonec bude kolik a jaké možnosti výstavby se vygenerují a jak se k tomu postaví potenciální investoři.

Vedle státem podporované výstavby nájemních bytů je na Slovensku velkou investiční příležitostí i výstavba, či rekonstrukce komerčních nemovitosti. Podobně jako v jiných zemích i na Slovensku lze z důvodu pandemie pozorovat zvyšující se míru neobsazenosti kancelářských budov. Jedním ze způsobů zvýšení jejich využitelnosti v době, kdy téměř polovina zaměstnanců např. v Bratislavě pracuje již rok na home office, je jejich rekonstrukce na nájemní byty. Zvažuje se však možnost jejich úpravy na moderní, flexibilní kanceláře se skvělou infrastrukturou v souladu s projektem Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

Z oblasti průmyslového sektoru lze za významnou investiční příležitost považovat výstavbu logistických center na skladování, lehkou výrobu a na montáž. Logistické parky zde poptávají zejména asijští investoři.

Výrazný posun v realizaci projektů výstavby nájemních bytů má přinést nový stavební zákon, který by měl přispět ke zrychlení celého povolovacího řízení výstavby. Nový stavební zákon byl již projednán ve vládě a aktuálně je v připomínkovém řízení.


Autor: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, velvyslanectví ČR v Bratislavě