česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slovensko se bude spoléhat na jadernou energii

V městečku Modra nedaleko Bratislavy se konala pravidelná energetická konference „SES 2019“ (Secure Energy Supply). Konferenci pořádají Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení Slovenské republiky (SR) a Slovenské jaderné fórum. Letošní ročník se věnoval strategickým zásobám primárních energetických zdrojů.

Jaderná elektrárna Mochovce

Jaderná elektrárna Mochovce

Slovensko je značně závislé na dovozu primárních zdrojů energie (uhlí – 90 %, ropa, zemní plyn – 98 %, uran – 100 %). Ministerstvo hospodářství SR aktuálně finalizuje integrovaný národní energetický a klimatický plán (INEKP). Ten by měl obsahovat cíle energetické unie EU, mezi něž patří například zabezpečení energetické bezpečnosti nebo různorodost energetickcýh zdrojů. První návrh INEKP obsahoval podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé spotřebě energie v roce 2030 na úrovni 18 %, což je však pro Evropskou komisi málo. Podle nejnovějších propočtů by Slovensko mohlo navýšit podíl na 19,5-20 %, což však bude znamenat nutné investice ve výši 4,5 mld. eur.

Slovensko má jednu z nejnižších uhlíkových stop v EU. Podíl zelené energie je vysoký. Do konce letošního roku budou vyhlášené nové aukce na výkup energie z nových zdrojů obnovitelné energie. Novým výkupcem bude státní akciová společnost Slovenský plynárenský průmysl (SPP) a nahradí dosavadní činnost tří regionálních distribučních společností. SPP bude působit na celém území Slovenska.

Uhlí se podílí na Slovensku 10,8 % na celkové výrobě elektřiny (Polsko 90 %, ČR 36-40 %). Na Slovensku jsou v provozu dvě uhelné elektrárny. Do konce roku 2023 skončí výroba státem dotované elektřiny v uhelné elektrárně Nováky. Elektrárna spaluje nekvalitní a málo výhřevný slovenský lignit. Vzhledem k růstu cen emisních povolenek je ekonomicky nerentabilní. Rovněž nerentabilní je výroba elektřiny v uhelné elektrárně Vojany na východním Slovensku, která spaluje černé uhlí z RF. V letošním roce je elektrárna v minimálním provozu kvůli vysoké nárůstu cen emisních povolenek. Doprava uhlí z RF do elektrárny navíc trvá 2-3 týdny. Zvažuje se konverze elektrárny na jiné palivo.    

Slovensko požaduje, aby jaderná energie byla uznána za nízkouhlíkový zdroj, stejně jako slunce a vítr. Každá členská země EU má mít svobodnou volbu zařadit jadernou energii jako nízkouhlíkový zdroj do vlastního energetického mixu. Bez jaderné energie nebude možný boj proti klimatickým změnám. Podíl jádra na celkové výrobě elektřiny na Slovensku v roce 2018 dosáhl 54,8 %.

Od roku 2000 se energetická náročnost na Slovensku snížila o více než 50 %. Zhruba 80 % energie je vyráběno z nízkouhlíkových zdrojů (jaderná energie, voda, obnovitelné zdroje). Energetická náročnost hospodářství je nejnižší mezi zeměmi V4. Za stejné období se snížily emise skleníkových plynů v elektroenergetice o 60 %.

Roční spotřeba zemního plynu na Slovensku v roce 2018 dosáhla 4,9 mld. m³. Dovoz plynu zabezpečuje 98 % spotřeby, neboť domácí těžba je zanedbatelná. Spotřeba plynu se průběžně snižuje díky teplejším zimám. Na Slovensku působí v současné době 28 dodavatelů zemního plynu, přičemž nejvýznamnější je státní akciová společnost SPP zajišťující 53 % dodávek, následuje společnost Innogy (15 %). Zásobníky zemního plynu na Slovensku obsahují v současné době 4,7 mld. m³ a jsou plné z 98 %. Jeden ze slovenských plynových zásobníků se nachází od roku 1999 na Moravě u obce Dolní Bojanovice v blízkosti slovenských hranic a je napojen na slovenskou plynárenskou síť.


Autor: Jaroslav Remeš - ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bratislavě