česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock/MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výstavba nájemních bytů na Slovensku se stává realitou a velkou příležitostí pro české firmy

Po více než dva a půl roce příprav byl na Slovensku schválen zákon o státní podpoře nájemního bydlení. Zákon vytváří prostředí na výstavbu státem podporovaného nájemního bydlení s regulovaným nájemným a se zárukou dlouhodobého bydlení. Stát plánuje postavit s pomocí soukromého sektoru minimálně 10 tis. nájemních bytů v průběhu následujících pěti let.
 

Poptávka po bydlení na Slovensku již dlouhodobě převyšuje nabídku na bydlení. Z údajů schváleného zákona vyplývá, že v současnosti chybí na Slovensku 220 tis. bytů. Nejnižší dostupnost bytů na Slovensku je jak v samotném hlavním městě Bratislavě, tak i v Bratislavském kraji. Jen v samotné Bratislavě chybí přibližně 50 tis. bytů na uspokojení poptávky a na přidělení nájemního bydlení se čeká několik let. Zatím je zde evidováno pouze cca 1900 nájemních bytů s regulovaným nájemným.

S největší poptávkou po nájemních bytech se vedle Bratislavy očekává v Žilině, Nitře, Trnavě a Košicích. Lze předpokládat, že s výstavbou prvních nájemních bytů se začne právě v Bratislavě a Nitře, kde již představitelé města prezentovali zájem o jejich výstavbu. Bratislavský primátor již předběžně vytipoval lokality pro nájemní bydlení, a to jednak na výstavbu nových nájemních bytů, a taktéž na transformaci existujících, ale již nevyužívaných budov, na nájemní bydlení.

Výstavba nájemních bytových domů bude financována výlučně ze soukromých zdrojů. Soukromý investor bude mít možnost obstarat bytové domy se sníženou 5-procentní sazbou DPH. Snížená sazba bude platit pro dodání stavby nebo části stavby v bytovém domě s nájemními byty. Tato snížená sazba DPH platí i v případě obnovy či přestavby těchto bytových domů nebo jejich částí.

Termín zahájení výstavby nájemních bytů není prozatím konkretizován, nicméně zákon o státní podpoře nájemního bydlení nabude účinnosti 1. ledna 2023. V nejbližší době by měla být založena Agentura na podporu státního nájemního bydlení, která bude schvalovat projekty nájemního bydlení včetně způsobu financování a průběžně bude kontrolovat rovněž realizaci projektů.

Předběžně se očekává, že první nájemní byty by měly být zkolaudovány již v roce 2023. Postavit se má pouze takový počet nájemních bytů, o jaký bude zájem ze strany potenciálních nájemníků. Ambicí projektu státem podporovaného nájemního bydlení je zabezpečit bydlení pro běžné občany, kteří mají stabilní práci, nicméně i přesto si nedokáží zabezpečit vlastní bydlení. Tyto nájemní byty jim sice nebudou patřit, protože se nebudou smět odprodat, ale po pěti letech trvalého bydlení se jejich nájemní smlouva změní na dobu neurčitou.

Dle předběžných analýz některých developerů, jako jsou např. J&T Real Estate, YIT Slovakia, PR Lucron aj., jakož i dostupných informací by schválení tohoto zákona a jeho reálné uvedení do praxe mohlo znamenat významný milník v dějinách slovenského stavebnictví. Z tohoto důvodu lze tedy zcela oprávněně považovat výstavbu nájemních bytů na Slovensku za významnou a dlouhodobější příležitost pro české firmy působící v sektoru bytové výstavby.


Autor: Hildegarda Horská, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Bratislavě