česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock/MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů projektů PROPEA na rok 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí (PROPEA) pro rok 2023. Cílem programu PROPEA je snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a podpořit zde jejich trvalou přítomnost. Termín pro podávání návrhů je do 26. září 2022.
 

Hlavním cílem programu PROPEA je rozšíření rozsahu poskytovaných služeb pro české firmy v zahraničí, snížení rizik spojených se vstupem českých firem na zahraniční trhy a podpora jejich trvalé přítomnosti na zahraničních trzích.

V rámci nástroje PROPEA mohou akreditované expertní subjekty působící v zahraničí s podporou zastupitelského úřadu ČR v teritoriu nabízet českým firmám, které již v teritoriu působí, nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují, následující expertní proexportní služby: 

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí

Maximální možná finanční podpora pro projekt PROPEA, realizovaný v jednom kalendářním roce, je 500 000 Kč. Z dotace MZV lze uhradit až 70% z ceny poskytnutých služeb.

V rámci aktuální výzvy mohou zájemci o realizaci projektů v Bratislavě zasílat své návrhy ekonomickému úseku Velvyslanectví ČR v Bratislavě. Zájemcem může být místní subjekt, který na Slovensku aktivně působí, má potřebná povolení a odbornost k profesionálnímu poskytování uvedených služeb. Podrobnější informace naleznete také na: https://propea.cz. Návrhy, včetně vyplněného identifikačního formuláře, který je v příloze, je třeba  zaslat nejpozději do 26. září 2022 na ekonomický úsek ZÚ Bratislava (e-mail: commerce_bratislava@mzv.cz)

přílohy

Identifikační formulář PROPEA 78 KB DOC (Word dokument) 14.9.2022