česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární a vízové informace - Consular and Visa Information

Jak nás najdete

Úřední hodiny

Státní svátky


 

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně v mimopracovní době, ve dnech volna i o svátcích stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území Slovenska v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).

Prosím využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace. Na nouzové lince nejsou zodpovídány dotazy týkající se vízové agendy - tyto informace lze vyžádat pouze emailem. 

NOUZOVÁ LINKA:
+421 903 287 003

Kontakt v pracovní době úřadu (od pondělí do pátku v době od 7,45 do 16,15 hod.):

+421 259 203 303

 

S ohledem na pokračující pandemii onemocnění COVID-19 žádáme žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření. Při návštěvě konzulárního oddělení je nutná dezinfekce rukou, použití roušky a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulárního oddělení. Zároveň žádáme o pochopení, že objem žádostí, které lze při dodržování protiepidemiologických postupů přijmout a vyřídit, nemůže dosahovat objemu běžného před pandemickým stavem.

 

Úřední hodiny konzulárního oddělení pro konzulární agendy (matriční doklady a ověřování dokumentů, agenda státního občanství České republiky,  cestovní pasy, agenda CzechPoint):

 

Pondělí: 8.00 - 12.00  

Úterý: 8.00 - 12.00  

Středa: 8.00 - 12.00  

Čtvrtek: 8.00 - 12.00  

 

Objednávání pro výše uvedené konzulární agendy je realizováno telefonicky prostřednictvím telefonního čísla: +421 259 203 303 od pondělí do čtvrtka v době 8:00 - 9:00 hod.

 

Úřední hodiny konzulárního oddělení pro žadatele o pobytová oprávnění (dlouhodobá víza, povolení k pobytu a schengenská víza):         

   Pondělí: 8.00 - 12.00

Úterý: 8.00 - 12.00

  Středa: 8.00 - 12.00 

   Čtvrtek: 8.00 - 12.00

Pátek: 08.30 - 11.00  (především výdej pobytových oprávnění)

 

Objednávání žadatelů o pobytová oprávnění je realizováno pouze písemně prostřednictvím objednávací e-mailové adresy: visa_bratislava@mzv.cz; v případě dlouhodobých víz za účelem podnikání prostřednictvím adresy podnikani_bratislava@mzv.cz.

 

Územní obvod Velvyslanectví České republiky v Bratislavě pro žadatele o pobytová oprávnění

Na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě mohou žádat o pobytová oprávnění České republiky cizinci, kteří pobývají na území Slovenska, Maďarska, Řecka a Kypru na základě platného povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu (viz vyhláška č.233/2019 Sb. - novela vyhlášky nabývá účinnosti 15.2.2020). (DOCX, 34 KB). Žádosti mohou podat rovněž cizinci, kteří nejsou držiteli platného povolení k pobytu na území Slovenska, Maďarska, Řecka nebo Kypru  a platná právní úprava jim podání žádosti umožňuje (viz vyhláška č. 429/2010 Sb.).  

 

 

 

 

 

 

With regard to continuing pandemics of COVID-19, we ask applicants to observe hygienic rules when visiting the consular section. Applicants are requested to use hands´ desinfection, wear face masks and keep at least 2-meter distance. The number of persons who can simultaneously enter the premises of the consular section is limited. We alsko ask for understanding that the volume of applications that can be accepted and processed,  while observing the hygienic rules, is limited and cannot meet the volume common before the state of pandemics.

 

Office Hours of Consular Section for Consular Affairs:

Monday: 08:00 - 12:00 AM

Tuesday: 08:00 - 12:00 AM

Wednesday: 08:00 - 12:00 AM

Thursday: 08:00 - 12:00 AM

 

 Office Hours of Consular Section for residence permits (long-term visa, long-term residence permit, permanent residence permit and schengen visa):

Monday: 08:00 - 12:00 AM 

Tuesday: 08:00 - 12:00 AM

Wednesday: 08:00 - 12:00 AM 

Thursday: 08:00 - 12:00 AM 

Friday: 08:30 - 11:00 AM (especially issuing of residence permits)

 

Territorial district of the Embassy of the Czech Republic in Bratislava for applicants for residence permits

Foreigners residing in the territory of Slovakia, Hungary, Greece or Cyprus  on the basis of a valid  permanent residence permit or long term residence permit may apply for a Czech residence permit at the Embassy of the Czech Republic in Bratislava (see Decree No. 233/2019 Coll. -  new version valid from February 15th, 2020).
Applications for Czech long-term visas, long-term residence permits and permanent residence permits  may also be submitted in the Embassy of the Czech Republic in Bratislava by citizens of the countries listed in Decree of the Ministry of the Interior No. 429/2010 Coll.

 

 

 

- - -

Kontaktní údaje - contact information

Tel. ústředna:

+421 2 59 203 303

 

Fax  konzulární oddělení:

e-mail:

 

+421 2 59 203 346

consulate_bratislava@mzv.cz

CzechPOINT – kontaktní místo veřejné správy

czechpoint

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě informuje veřejnost, že je kontaktním místem veřejné správy – informačního systému CzechPOINT více ►

Zákon SR č. 8/2009 Z.z. o silniční dopravě

Zákony na zmírnění majetkových křivd způsobených v minulosti státním příslušníkům České republiky

Velvyslanectví ČR v Bratislavě upozorňuje české občany žijící na Slovensku, že byly přijaty dva zákony, které se týkají zmírnění některých křivd způsobených v minulosti státním příslušníkům České republiky. více ►

Dobrovolná registrace státních příslušníků České republiky při cestách do zahraničí – „DROZD“

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účině organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. více ►

Informace pro státní příslušníky České republiky cestující do USA

Překlad tiskové zprávy amerického úřadu pro cla a ochranu hranic (CBP) více ►

Předpisy SR o provozu na pozemních komunikacích - zákon SR č. 8/2009 Z.z a související vyhlášky MVSR č. 9/2009 Z.z. a č. 464/2009Z.z.

výběr zákonných ustanovení týkajících se zadržení řidičského průkazu, osvědčení o TP a E.Č vozidla více ►