česky 

rozšířené vyhledávání

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu probíhá každých 10 let; v roce 2021 proběhne již potřetí od vzniku samostatné České republiky. Sečíst se musejí i osoby s hlášeným trvalým pobytem v České republice, které žijí v zahraničí. Sčítání v zahraničí proběhne pouze online,… více ►

Cestování na Slovensko: Na Slovensku je omezen volný pohyb. Po příjezdu z ČR na Slovensko je až na výjimky povinná karanténa.

Od středy 17. února 2021 je pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica), domácí karanténa a PCR test. Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci… více ►

Opatření na území České republiky v souvislosti s šířením koronaviru: Přicestovat lze pouze v nezbytně nutných případech. Při příjezdu do ČR ze Slovenska je povinná karanténa.

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR ochranné opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Pro osoby přijíždějící ze Slovenska do ČR platí… více ►

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Bratislavě jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle… více ►

Objednávání žadatelů o pobytová oprávnění - Appointments for applications for visas and residence permits

U žádostí o ZAMĚSTNANECKÉ KARTY a MODRÉ KARTY občanů třetích zemí s povolením k pobytu na Slovensku, v Maďarsku, Řecka a na Kypru je zcela naplněna kapacita úřadu na období do 31.03.2021. The capacity for applications for EMPLOYEE CARDs… více ►

Dne 2. února 2020 vstoupila v účinnost novela vízového kodexu - The revised Visa Code enters into force on February 2, 2020

 více ►

Územní obvod Velvyslanectví České republiky v Bratislavě pro žadatele o pobytová oprávnění -Territorial district of the Embassy of the Czech Republic in Bratislava for applicants for residence permits

Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky (nabytí účinnosti 31.7.2019)

Dne 31. července 2019 nabývá účinnosti zákon č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky více ►

Mobilní aplikace Záchranka je využitelná i při návštěvách slovenských hor k přivolání Horské záchranné služby Slovenské republiky

! ! ! Mobilní aplikace zdravotnické záchranné služby ZÁCHRANKA je od 17. prosince 2018 využitelná i na slovenských horách, kde jí lze využít i k přivolání Horské záchranné služby Slovenské republiky ! ! ! Důležité informace o mobilní… více ►

Cestování se zvířaty

Informace o cestování zvířat z České republiky a jejich návratu do České republiky více ►

Změny ve vydávání cestovních pasů České republiky od 1.7.2018

Vydávání cestovních pasů České republiky je možné od 1.7.2018 ve zkrácených lhůtách, ale jen na území České republiky více ►

Změny ve vydávání občanských průkazů České republiky od 1.7.2018 - občanské průkazy s čipem

Od 1. 7. 2018 jsou občanům České republiky plošně vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem. Občanské průkazy České republiky jsou vydávány úřady České republiky pouze na území České republiky. více ►

Novela zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

S účinností od 15. srpna 2017 došlo ke změnám v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Přehled změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 15. srpna 2017 naleznete zde - přehled změn (PDF,… více ►

Vízová liberalizace Ukrajiny - otázky a odpovědi

Cestování nezletilých dětí na území České republiky

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ani jiný národní předpis, neukládá cizinci doprovázejícímu nezl. osobu při překračování vnější hranice, který není jejím zákonným zástupcem, povinnost předložit písemný souhlas zákonného… více ►

Upozornění na důležité pokyny Horské záchranné služby Slovenské republiky

 více ►

Uzavření sňatku na zastupitelském úřadě České republiky

Obecná právní úprava v § 668 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dává občanovi České republiky možnost uzavřít sňatek na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Stanoví, že „Státní občan České republiky může mimo území republiky… více ►