česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování nezletilých dětí na území České republiky

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ani jiný národní předpis, neukládá cizinci doprovázejícímu nezl. osobu při překračování vnější hranice, který není jejím zákonným zástupcem, povinnost předložit písemný souhlas zákonného zástupce k cestě, a jeho absence tak nemůže být důvodem pro odepření vstupu ani ukončení pobytu na území ČR.

            Schengenský vízový kodex však vymezuje nezletilce jako osoby podléhající zvláštním pravidlům při provádění hraniční kontroly. Proto považujeme za důležité upozornit, že doprovázející osoby i dítě samotné mohou být ze strany Policie v rámci hraniční kontroly podrobeni důslednější kontrole spojené s ověřováním vzájemných vztahů nezl. zúčastněnými a zjišťování postojů zákonných zástupců dítěte k jeho cestě.  Konkrétní postup při odbavení uvedených osob je věci správního uvážení policisty, který může činit různé úkony směřující ke zjištění skutečného stavu věcí, např. vyžadovat telefonické kontakty na zákonné zástupce dítěte apod.  Je tedy zřejmé, že existence výslovného písemného souhlasu  zákonného zástupce s cestou cizince do zahraničí v doprovodu třetích osob, tím spíše, je-li souhlas ověřen, je vždy přínosem pro průběh a rychlost provedení hraniční kontroly.

Cestování s dětmi do zahraničí (PDF, 227 KB)

 

Související informace