česky 

rozšířené vyhledávání

COVID19 - cestování na Slovensko a návrat do ČR bez omezení

Dnem 6.4.2022 byla zrušena vyhláška upravující režim vstupu na Slovensko. Vstup na Slovensko je volný bez povinnosti registrace v systému ehranica, prokazování bezinfekčnosti nebo karantény. více ►

Dočasné obnovení kontrol na česko-slovenské státní hranici

S ohledem na zhoršení situace v oblasti nelegální tranzitní migrace do Česka rozhodla vláda České republiky dočasně obnovit kontroly na státní hranici se Slovenskem, a to od 29. září 2022 do 8. října 2022. Hranici bude možné překračovat pouze na… více ►

Aktuální situace na slovensko - ukrajinských hraničních přechodech

thumb

Ukrajina: Informace pro občany České republiky a pro občany Ukrajiny směřující do ČR

thumb

 více ►

Lyžařská sezóna 2021/2022 na Slovensku - epidemiologické podmínky

Dnem 6.4.2022 se ruší předchozí vyhláška upravující povinnosti spojené s pandemií COVID-19 při vstupu na Slovensko. Při vstupu na Slovensko není od 6.4.2022 vyžadována registrace v systému ehranica ani prokázání bezinfekčnosti; neočkované osoby… více ►

Změna výplaty důchodů klientům České správy sociálního zabezpečení s bydlištěm na Slovensku od 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 dochází na základě Dohody o spolupráci v oblasti dvoustranné elektronické výměny údajů, uzavřené dne 8. října 2021 mezi Českou správou sociálního zabezpečení (dále „ČSSZ“) a slovenskou Sociální pojišťovnou… více ►

Cestování ze Slovenska do ČR

 více ►

Kvóty na zaměstnanecké karty na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě / Quotas for Employment Cards in the Embassy of the Czech Republic in Bratislava

V návaznosti na nařízení vlády č. 233/2021 sdělujeme, že Velvyslanectví České republiky v Bratislavě bude od 1.7.2021 nadále přijímat žádosti o zaměstnanecké karty pouze v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu vědecký a… více ►

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - sečtěte se online ve dnech 27.3. - 11.5.2021!

Sčítání lidu probíhá každých 10 let; v roce 2021 proběhne již potřetí od vzniku samostatné České republiky. Sečíst se musejí i osoby s hlášeným trvalým pobytem v České republice, které žijí v zahraničí. Sčítání v zahraničí probíhá pouze online,… více ►

Dne 2. února 2020 vstoupila v účinnost novela vízového kodexu - The revised Visa Code enters into force on February 2, 2020

 více ►

Územní obvod Velvyslanectví České republiky v Bratislavě pro žadatele o pobytová oprávnění -Territorial district of the Embassy of the Czech Republic in Bratislava for applicants for residence permits

Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky (nabytí účinnosti 31.7.2019)

Dne 31. července 2019 nabývá účinnosti zákon č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky více ►

Mobilní aplikace Záchranka je využitelná i při návštěvách slovenských hor k přivolání Horské záchranné služby Slovenské republiky

! ! ! Mobilní aplikace zdravotnické záchranné služby ZÁCHRANKA je od 17. prosince 2018 využitelná i na slovenských horách, kde jí lze využít i k přivolání Horské záchranné služby Slovenské republiky ! ! ! Důležité informace o mobilní… více ►

Cestování se zvířaty

Informace o cestování zvířat z České republiky a jejich návratu do České republiky více ►

Změny ve vydávání cestovních pasů České republiky od 1.7.2018

Vydávání cestovních pasů České republiky je možné od 1.7.2018 ve zkrácených lhůtách, ale jen na území České republiky více ►

Změny ve vydávání občanských průkazů České republiky od 1.7.2018 - občanské průkazy s čipem

Od 1. 7. 2018 jsou občanům České republiky plošně vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem. Občanské průkazy České republiky jsou vydávány úřady České republiky pouze na území České republiky. více ►

Novela zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

S účinností od 15. srpna 2017 došlo ke změnám v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Přehled změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 15. srpna 2017 naleznete zde - přehled změn (PDF,… více ►

Vízová liberalizace Ukrajiny - otázky a odpovědi

Cestování nezletilých dětí na území České republiky

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ani jiný národní předpis, neukládá cizinci doprovázejícímu nezl. osobu při překračování vnější hranice, který není jejím zákonným zástupcem, povinnost předložit písemný souhlas zákonného… více ►

Upozornění na důležité pokyny Horské záchranné služby Slovenské republiky

 více ►

Uzavření sňatku na zastupitelském úřadě České republiky

Obecná právní úprava v § 668 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dává občanovi České republiky možnost uzavřít sňatek na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Stanoví, že „Státní občan České republiky může mimo území republiky… více ►