česky 

rozšířené vyhledávání

Cestování na Slovensko: Je potřeba test provedený v ČR nebo test provedený po příjezdu na Slovensko, výjimku mají očkované osoby.

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) a negativní test (PCR test ne starší 72 hodin nebo ATG test ne starší 24 hodin), případně test po… více ►

TERMÍN objednávání žadatelů o zaměstnanecké karty 14.6.2021 ZRUŠEN! / Registration of applicants for Employment Cards on 14.6.2021 CANCELLED

Pro objednávání žadatelů o zaměstnaneckou kartu, kteří chtějí podat žádost na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě na základě svého povolení k pobytu na Slovensku, v Maďarsku, v Řecku nebo na Kypru, je určena objednávací emailová schránka… více ►

Cestování ze Slovenska do ČR - očkované osoby mohou cestovat bez testu; od 7.6.2021 je Slovensko mezi zeměmi se střední mírou rizika (oranžové)

Pro osoby přijíždějící ze Slovenska do ČR platí povinnost se registrovat v příjezdovém formuláři (https://plf.uzis.cz/) a disponovat negativním testem (ATG ne starším 24 hodin nebo PCR ne starším 72 hodin). Osobám očkovaným (definice viz… více ►

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - sečtěte se online ve dnech 27.3. - 11.5.2021!

Sčítání lidu probíhá každých 10 let; v roce 2021 proběhne již potřetí od vzniku samostatné České republiky. Sečíst se musejí i osoby s hlášeným trvalým pobytem v České republice, které žijí v zahraničí. Sčítání v zahraničí probíhá pouze online,… více ►

Objednávání žadatelů o pobytová oprávnění - Appointments for applications for visas and residence permits

U žádostí o ZAMĚSTNANECKÉ KARTY a MODRÉ KARTY občanů třetích zemí s povolením k pobytu na Slovensku, v Maďarsku, Řecka a na Kypru je zcela naplněna kapacita úřadu na období do 30.06.2021. The capacity for applications for EMPLOYEE CARDs… více ►

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Bratislavě jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle… více ►

Dne 2. února 2020 vstoupila v účinnost novela vízového kodexu - The revised Visa Code enters into force on February 2, 2020

 více ►

Územní obvod Velvyslanectví České republiky v Bratislavě pro žadatele o pobytová oprávnění -Territorial district of the Embassy of the Czech Republic in Bratislava for applicants for residence permits

Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky (nabytí účinnosti 31.7.2019)

Dne 31. července 2019 nabývá účinnosti zákon č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky více ►

Mobilní aplikace Záchranka je využitelná i při návštěvách slovenských hor k přivolání Horské záchranné služby Slovenské republiky

! ! ! Mobilní aplikace zdravotnické záchranné služby ZÁCHRANKA je od 17. prosince 2018 využitelná i na slovenských horách, kde jí lze využít i k přivolání Horské záchranné služby Slovenské republiky ! ! ! Důležité informace o mobilní… více ►

Cestování se zvířaty

Informace o cestování zvířat z České republiky a jejich návratu do České republiky více ►

Změny ve vydávání cestovních pasů České republiky od 1.7.2018

Vydávání cestovních pasů České republiky je možné od 1.7.2018 ve zkrácených lhůtách, ale jen na území České republiky více ►

Změny ve vydávání občanských průkazů České republiky od 1.7.2018 - občanské průkazy s čipem

Od 1. 7. 2018 jsou občanům České republiky plošně vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem. Občanské průkazy České republiky jsou vydávány úřady České republiky pouze na území České republiky. více ►

Novela zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

S účinností od 15. srpna 2017 došlo ke změnám v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Přehled změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 15. srpna 2017 naleznete zde - přehled změn (PDF,… více ►

Vízová liberalizace Ukrajiny - otázky a odpovědi

Cestování nezletilých dětí na území České republiky

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ani jiný národní předpis, neukládá cizinci doprovázejícímu nezl. osobu při překračování vnější hranice, který není jejím zákonným zástupcem, povinnost předložit písemný souhlas zákonného… více ►

Upozornění na důležité pokyny Horské záchranné služby Slovenské republiky

 více ►

Uzavření sňatku na zastupitelském úřadě České republiky

Obecná právní úprava v § 668 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dává občanovi České republiky možnost uzavřít sňatek na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Stanoví, že „Státní občan České republiky může mimo území republiky… více ►