česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kvóty na zaměstnanecké karty na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě / Quotas for Employment Cards in the Embassy of the Czech Republic in Bratislava

V návaznosti na nařízení vlády č. 233/2021 sdělujeme, že Velvyslanectví České republiky v Bratislavě bude od 1.7.2021 nadále přijímat žádosti o zaměstnanecké karty pouze v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu vědecký a klíčový personál. 

Based on governmental decree No 233/2021, the Embassy of the Czech Republic in Bratislava accepts applications for employment cards only in the framework of Highly Qualified Worker Programme and Key and Research Staff Programme.

Nařízením vlády č. 233/2021, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, s účinností od 1.7.2021, je na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě zavedena roční kvóta pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu v celkovém počtu 150 žádostí, které mohou být podány pouze v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu vědecký a klíčový personál.

Mimo tyto programy neexistuje možnost, jak žádost o zaměstnaneckou kartu na Velvyslanectví ČR v Bratislavě podat. Kvóta na zaměstnanecké karty mimo uvedené programy ekonomické migrace je 0.  

Bližší informace o Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pozn.: Kapacita Velvyslanectví pro zaměstnanecké karty do 30.6.2021 je plně obsazena žádosti o termín, které Velvyslanectví obdrželo při objednávání dne 15.3.2021. 

 

V návaznosti na výše uvedené nezasílejte nadále na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě objednávky termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu, neboť těmto žádostem o termín nebude možno vyhovět.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Governmental decree No 233/2021, amending governmental decree No 220/2019 Coll., on maximum number of applications for visas over 90 days of stay for the purspose of enterpreneurship, residence permits for the purspose of investment and employment cards, coming to effect on 1 July 2021, introduced a yearly quota of 150 employment card applications at the Embassy of the Czech Republic in Bratislava, which can only be administered in the framework of Highly Qualified Worker Programme and Key and Research Staff Programme.

Apart from these Programs, there is no option of submitting an application for employment card at the Embassy of the Czech Republic in Bratislava. The quota for employment cards outside the Programs of economic migration is 0.

For more information on the Highly Qualified Worker Programme and Key and Research Staff Programme, please visit the webpage of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic or the webpage of the Ministry of Industry and Trade

Please do not send requests for appointments to submit employment card applications to the Embassy of the Czech Republic in Bratislava, as these requests cannot be accommodated.