česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

TERMÍN objednávání žadatelů o zaměstnanecké karty 14.6.2021 ZRUŠEN! / Registration of applicants for Employment Cards on 14.6.2021 CANCELLED

Pro objednávání žadatelů o zaměstnaneckou kartu, kteří chtějí podat žádost na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě na základě svého povolení k pobytu na Slovensku, v Maďarsku, v Řecku nebo na Kypru, je určena objednávací emailová schránka zamka_bratislava@mzv.cz.  

PŮVODNĚ PLÁNOVANÝ TERMÍN OBJEDNÁVÁNÍ 14. ČERVNA 2021 BYL ZRUŠEN! SLEDUJTE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY, KDE BUDOU BRZY ZVEŘEJNĚNY INFORMACE K DALŠÍMU POSTUPU.

REGISTRATION ON 14 JUNE 2021 HAS BEEN CANCELLED. PLEASE FOLLOW THIS WEBSITE WHERE INFORMATION ABOUT FURTHER STEPS WILL SOON BE PUBLISHED.

Žadatelé o zaměstnanecké a modré karty, kteří dle vyhlášky 429/2010 Sb., mohou o pobytová oprávnění žádat na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR

(tj. občané následujících zemí:  Albánie, Andora, Antigua a Barbuda, Argentina, Austrálie,  Bahamy, Barbados, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Brunej, Sv. Kryštofa a Nevis, Guatemala, Honduras, Chile, Izrael, Japonsko, Kanada, Korea, Kostarika, Makedonie, Malajsie, Mauricius, Monako, Nikaragua, Nový Zéland, Panama, Paraguay, Černá Hora, Salvador, San Marino, Seychely, Singapur, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké, Mexiko, Srbsko, Svatý stolec, Tchaj-wan, Uruguay, Venezuela, Hongkong, Macao):

si mohou termín k podání žádosti objednat prostřednictvím objednávací emailové adresy visa_bratislava@mzv.cz. Termíny jsou přidělovány průběžně.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Žadatelé o zaměstnanecké a modré karty z ostatních zemí, kteří podávají žádost na Velvyslanectví ČR v Bratislavě na základě povolení k pobytu na Slovensku / v Maďarsku / v Řecku / na Kypru,

si mohou termín k podání žádosti objednat prostřednictvím objednávací emailové adresy zamka_bratislava@mzv.cz.  Termíny pro tyto žadatele se objednávají vždy jednou za tři měsíce na následující tříměsíční období. Žádosti zaslané na adresu  visa_bratislava@mzv.cz není možné přijmout ke zpracování.

PŮVODNĚ PLÁNOVANÝ TERMÍN OBJEDNÁVÁNÍ DNE 14. ČERVNA 2021 JE ZRUŠEN! SLEDUJTE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY, KDE BUDOU BRZY ZVEŘEJNĚNY INFORMACE K DLAŠÍMU POSTUPU. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Applicants for employment and blue cards, who by Decree No 429/2010 Coll., are entitled to apply for long-term visas / residence permits at any foreign mission of the Czech Republic

(i.e. citizens of the following countries: Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia,  Bahamas, Barbados, Bosna and Hercegovina, Brazil, Brunei, St. Christopher and Nevis, Guatemala, Honduras, Chile, Israel, Japan, Canada, Korea, Costa Rica, Macedonia, Malaysia, Mauritius, Monaco, Nicaragua, New Zealand, Panama, Paraguay, Montenegro, Salvador, San Marino, Seychelles, Singapore, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, USA, Mexico, Serbia, Vatican, Thai-wan, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao)

can obtain an appointment through email box visa_bratislava@mzv.cz. Appointments are allocated continuously.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Applicants for employment and blue cards from other countries, who submit their application at the Embassy of the Czech Republic in Bratislava based on residence permit of Slovakia / Hungary / Greece / Cyprus,

can obtain an appointment through email box zamka_bratislava@mzv.cz. Appointments for these applicants are registered once in three months for a following three-month period. Applications sent to visa_bratislava@mzv.cz cannot be accepted and will not be processed.

REGISTRATION ON 14 JUNE 2021 HAS BEEN CANCELLED. PLEASE FOLLOW THIS WEBSITE WHERE INFORMATION ABOUT FURTHER STEPS WILL SOON BE PUBLISHED.