česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování na území Slovenské republiky - Česká republika je od pátku 18. 9 .2020 9 hodin na červeném seznamu!

Slovensko přeřadilo Českou republiku mezi červené země, a to od pátku 18. září 2020. Osoby přijíždějící z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat.
 
Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Opatřením Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 17.9.2020, které je možno najít na webových stránkách tohoto úřadu  http://www.uvzsr.sk/ 

Doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o aktuálně platných opatřeních na území Slovenské republiky, která  jsou přehledně  zveřejněna na webových stránkách  Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a rovněž na stránkách Karanténne opatrenia a cestovanie.

- Rovněž doporučujeme se před cestou na Slovensko vždy seznámit s aktuální situací na hraničních přechodech.   

Slovensko má vlastní seznam bezpečných zemí, z jejichž území lze na Slovensko přicestovat a pobývat zde bez jakýchkoli omezení. Mezi tyto bezpečné země patří Austrálie, Bulharsko, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko, Švýcarsko.

Při příjezdu na Slovensko z jiné, méně bezpečné země (včetně České republiky!) platí povinnost zůstat v domácí izolaci, zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/ a nejpozději 5. den po příjezdu absolvovat test.

Z výše uvedené povinnosti izolace, registrace a testu platí výjimky přesně specifikované v Opatření ÚVZ SR  (viz  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf).

Z těchto výjimek uvádíme nejdůležitější:

  • řidiči nákladní, autobusové a železniční dopravy
  • se souhlasem MZV SR osoby přijíždějící za účelem akutní diagnostiky a léčby vč. osob jim blízkých
  • tranzit občanů členských států EU a jejich rodinných příslušníků přes území Slovenska do jiného členského státu EU; tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku (např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj)

  • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti

  • zaměstnanců provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu

  • přeshraniční pracovníky do vzdálenosti 30 km od otevřeného hraničního přechodu

  • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu, vč. jedné doprovázející osoby

  • osoby s osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu ve státech sousedících se Slovenskem, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky, vč. jedné doprovázející osoby

  • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice

  • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla

Všechny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady. Před využitím výjimky doporučujeme důkladně prostudovat výše uvedené Opatření ÚVZ SR!

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI SOUVISEJÍCÍ S CESTOVÁNÍM NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY (zaměřené na cestování Čechů a cizinců žijících v České republice)

 

► Jaké jsou podmínky pro návrat státního občana České republiky (který žije na území Slovenské republiky) ze Slovenské republiky do České republiky: 

Slovenská republika státním občanům České republiky nijak nepodmiňuje vycestování z území Slovenské republiky do České republiky. Státní občan České republiky, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky (cestovního pasu, občanského průkazu či cestovního průkazu), tedy může cestovat z území Slovenské republiky do České republiky.    

► Jak by měl návštěvník Slovenské republiky (např. český turista) postupovat po kontaktu s osobou nakaženou virem COVID-19 a při důvodném podezření z nakažení virem COVID-19  ?  Jaký by byl postup úřadů Slovenské republiky ?

Při důvodném podezření z nakažení virem COVID-19 na území Slovenské republiky je nutné bezodkladně kontaktovat místně příslušnou pobočku Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky, nebo Policii Slovenské republiky, která předá instrukce k dalšímu postupu, zprostředkuje zajištění bezodkladného testování, případně karanténu ve státním zařízení (na náklady Slovenské republiky), či hospitalizaci ve specializovaném zdravotnickém zařízení, potřebnou pomoc a související opatření proti šíření viru.

►Jaké jsou podmínky průjezdu přes území Slovenské republiky ?  Jak dlouho mohu na území Slovenské republiky pobývat?

Průjezd přes území Slovenské republiky z bezpečných zemí (viz seznam výše) není nijak omezen. Není vyžadováno předložení testu na COVID-19, není podmíněn povinnou karanténou a doba pobytu/průjezdu není nijak omezena. 

Tranzit do / méně bezpečných zemí je omezen na 8 hodin, zastavovat lze pouze na čerpacích stanicích.

Podmínkou je cestování s platným cestovním dokladem (Češi s cestovním pasem či občanským průkazem, cizinci s cestovním pasem a dokladem o pobytovém oprávnění na území České republiky, případně s cestovním pasem a alespoň dvěma doklady potvrzujícími pobyt v České republice, např. průkaz zdravotního pojištění, nájemní smlouva, pracovní smlouva, doklad o vlastnictví nemovitosti, živnostenský list, doklad o bankovním účtu apod.). Doporučujeme se před cestou vždy seznámit s aktuální situací na hraničních přechodech.       

►Na co si mám dát pozor ?

V obchodech a restauracích je nutností se pohybovat s rouškou  a dodržovat odstup metry (povinnost dodržovat odstup neplatí mezi členy jedné domácnosti). V restauracích již může u jednoho stolu sedět více osob než dvě. Při konzumaci jídla a nápojů v restauracích je výjimka pro překrytí úst a nosu.

Řidiči taxislužby musí pracovat s překrytými ústy a nosem - pasažéři  ve vozidle  taxi mohou sedět pouze na zadních sedadlech (od 20.6.2020 zmírněno na doporučení).

Nošení roušek ve venkovních prostorách je dobrovolné, doporučuje se dodržovat vzdálenost 2 m.

Doporučujeme se před cestou na Slovensko vždy seznámit s aktuální situací na hraničních přechodech.   

Rovněž doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o uvolňování opatření na území Slovenské republiky a aktuálně platnými opatřeními, která  jsou přehledně  zveřejněna na webových stránkách  Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky.

 


Věnujte pozornost aktuálním informacím zveřejňovaným na webových stránkách:

Ministerstva vnitra Slovenské republiky

Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

 Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

 důležité kontakty

- AKTUÁLNÍ  DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ  SLOVENSKÉ  REPUBLIKY (situace na hraničních přechodech)

 infolinka a aktuální informace

Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky

- opatření na území Slovenské republiky

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky