česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování na Slovensko: Do 29.12.2020 platí na Slovensku nouzový stav. Příjezd z ČR je možný s negativním PCR testem.

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat.
 
Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek (přeshraniční pracovníci, řidiči mezinárodní dopravy, tranzit přes Slovensko apod.) jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 24.11.2020, které je možno najít zde: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_17_2020.pdfDalší opatření:

 
Na Slovensku platí nouzový stav s účinností od 1. 10. 2020 do 29.12.2020.
 
Školy od 5. třídy výše přešly od 26. října do 27. listopadu 2020 na distanční výuku. 
 

Otevírací doba pro seniory - od 15. 10. 2020 mají senioři v pracovních dnech vyhrazeny hodiny pro nákup v obchodech s potravinami a v drogeriích od 9:00 do 11:00 hod.
 
Roušky - od 15. 10. 2020 se povinně nosí v intravilánu obcí a měst. V extravilánu obce či města nejsou povinné, např. v přírodě, pokud se jedná o členy společné domácnosti nebo pokud je vzdálenost od cizí osoby alespoň 5 metrů.
 

Doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o aktuálně platných opatřeních na území Slovenské republiky, která  jsou přehledně  zveřejněna na webových stránkách  Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a rovněž na stránkách Karanténne opatrenia a cestovanie.

Při příjezdu na Slovensko z  České republiky platí povinnost zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/, zůstat v domácí izolaci a nejdříve 5. den se nechat otestovat. Izolace končí obdržením negativního výsledku PCR testu, nebo 10. dnem při bezpříznakovém průběhu.

Alternativou je přijet z ČR s negativním PCR testem ne starším než 72 hodin. 

Z výše uvedené povinnosti izolace, registrace a testu platí výjimky přesně specifikované ve Vyhlášce č. 26 ÚVZ SR  (viz Věstník vlády SR https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_17_2020.pdf)

Z těchto výjimek uvádíme nejdůležitější:

 • občané EU s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku, kteří v posledních třech měsících překonali onemocnění COVID-19 (tyto osoby musí mít potvrzení dle přílohy č. 3 níže uvedené vyhlášky)
 • řidiči nákladní, autobusové a železniční dopravy
 • se souhlasem MZV SR osoby přijíždějící za účelem akutní diagnostiky a léčby vč. osob jim blízkých
 • tranzit občanů členských států EU a jejich rodinných příslušníků přes území Slovenska do jiného členského státu EU; tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku (např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj)

 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti

 • zaměstnanců provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu

 • přeshraniční pracovníky do vzdálenosti 30 km od otevřeného hraničního přechodu

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu, vč. jedné doprovázející osoby

 • osoby s osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu ve státech sousedících se Slovenskem, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky, vč. jedné doprovázející osoby

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice

 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla

 • vrcholové sportovce a jejich týmy přijíždějící za účelem účasti ve vrcholových soutěžích

Všechny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady. Před využitím výjimky doporučujeme důkladně prostudovat výše uvedenou Vyhlášku ÚVZ SR!

 

 

 


Věnujte pozornost aktuálním informacím zveřejňovaným na webových stránkách:

Koronavirus a Slovensko

Ministerstva vnitra Slovenské republiky

Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

 Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

 důležité kontakty

-Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky