česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování na Slovensko: Na Slovensku je omezen volný pohyb. Od 17.2.2021 je po příjezdu z ČR na Slovensko až na výjimky povinná karanténa.

Od středy 17. února 2021 je pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  domácí karanténa a PCR test.

Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 7 dnů; použít lze antigenový i PCR test.


Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.   
 
Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 12.2.2021. 

Na Slovensku platí nouzový stav a POHYB NA SLOVENSKU JE OMEZEN POUZE NA NUTNÉ CESTY - VIZ DETAILY NÍŽE!
 

 Další opatření:

Otevírací doba pro seniory - senioři mají v pracovních dnech vyhrazeny hodiny pro nákup v obchodech s potravinami a v drogeriích od 9:00 do 11:00 hod.
 
Roušky se povinně nosí v intravilánu obcí a měst. V extravilánu obce či města nejsou povinné, např. v přírodě, pokud se jedná o členy společné domácnosti nebo pokud je vzdálenost od cizí osoby alespoň 5 metrů.

Restaurace jsou zavřené, jídlo vydávají pouze přes okénko nebo prostřednictvím donáškové služby.


 

Doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o aktuálně platných opatřeních na území Slovenské republiky, která  jsou přehledně  zveřejněna na webových stránkách  Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a rovněž na stránkách Karanténne opatrenia a cestovanie.

Při příjezdu na Slovensko z  České republiky platí povinnost zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/, zůstat v domácí izolaci a nejdříve 8. den se nechat otestovat. Izolace končí obdržením negativního výsledku PCR testu, nebo 14. dnem při bezpříznakovém průběhu.

Přesné znění všech výjimek lze nalézt v příslušné vyhlášce ÚVZ SR č. 64 ze dne 12.2.2021   zde.  Uvádíme nejdůležitější:

 

Zcela bez testu, registrace či karantény mohou z České republiky přicestovat na Slovensko následující osoby:

 • členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy
 • tranzit občanů členských států EU a jejich rodinných příslušníků přes území Slovenska do jiného členského státu EU; tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku (např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj)
 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti
 • zaměstnanců provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu (se souhlasem Ministerstva hospodářství SR nebo Ministerstva dopravy SR) 

 

Pouze s negativním antigenovým nebo PCR testem ne starším 7 dnů, tj. bez povinnosti registrace či karantény, mohou z ČR na Slovensko přicestovat následující osoby:

 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku a místem výkonu práce v ČR

 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR do 30 km od hraničního přechodu na Slovensko a místem výkonu práce na Slovensku do 30 km od hraničního přechodu

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice

 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla

 • vrcholoví sportovci a jejich týmy přijíždějící z České republiky za účelem účasti v soutěžích TIPOS, ICE HOCKEY LEAGUE, MOL Liga aj.

 

S povinností registrace a karantény, nicméně s možností absolvovat PCR test ihned po příjezdu a tím karanténu zkrátit:

 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR a místem výkonu práce kdekoli na území Slovenska
 • osoby s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku, které v posledních 3 měsících překonaly onemocnění COVID-19
 • osoby očkované proti onemocnění COVID-19 (od doby podání 2. dávky vakcíny uplynulo alespoň 14 dní)

 

 

Všechny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady. Před využitím výjimky doporučujeme důkladně prostudovat výše uvedenou Vyhlášku ÚVZ SR!

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt zde

 

Omezení pohybu na Slovensku:

Na Slovensku platí tzv. COVID automat, který dělí slovenské okresy pro čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci  a pro tyto stupně stanoví omezení volného pohybu (dle účelu jsou některé cesty možné bez testu, jiné jen s testem ne starším 7, resp. 14 či 21 dnů). Podrobná pravidla pro různé stupně v COVID automatu lze nalézt zde. 

Pro využití hromadné dopravy je potřeba negativní test ne starší 7 dnů.

 

 


Věnujte pozornost aktuálním informacím zveřejňovaným na webových stránkách:

Koronavirus a Slovensko

Ministerstva vnitra Slovenské republiky

Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

 Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

 důležité kontakty

-Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky