česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Opatření na území Slovenské republiky v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19) a důležité informace k cestování na území Slovenské republiky

Od 4.6.2020 - 00:00 hod. mohou Češi a Slováci (i cizinci žijící v České republice či ve Slovenské republice) cestovat mezi Českou a Slovenskou republikou. 

Dne 3. června 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě jednání mezi premiéry České a Slovenské republiky ochranné opatření, které umožňuje občanům Slovenska,  občanům EU s vydaným potvrzením o přechodném nebo trvalém pobytu na Slovensku a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Slovenskou republikou vstup do České republiky bez povinnosti testu nebo karantény, uvedení účelu cesty nebo časového omezení. Stejně tak se mohou bez omezení vrátit z pobytu na Slovensku čeští občané, občané EU s přechodným či trvalým pobytem na území ČR nebo cizinci s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Českou republikou. Uvolnění omezení cestování je platné pouze pro státní hranici mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Stále platí, že Slovensko umožňuje překračovat hranice pouze na stanovených hraničních přechodech.

 

- Doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o uvolňování opatření na území Slovenské republiky a aktuálně platnými opatřeními, která  jsou přehledně  zveřejněna na webových stránkách  Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky.

- Rovněž doporučujeme se před cestou na Slovensko vždy seznámit s aktuální situací na hraničních přechodech.   

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI SOUVISEJÍCÍ S CESTOVÁNÍM NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY (zaměřené na cestování Čechů a cizinců žijících v České republice)

 

Jaké jsou podmínky pro návrat státního občana České republiky (který žije na území Slovenské republiky) ze Slovenské republiky do České republiky: 

Slovenská republika státním občanům České republiky nijak nepodmiňuje vycestování z území Slovenské republiky do České republiky. Státní občan České republiky, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky (cestovního pasu, občanského průkazu či cestovního průkazu), tedy může cestovat z území Slovenské republiky do České republiky.    

► Jak by měl návštěvník Slovenské republiky (např. český turista) postupovat po kontaktu s osobou nakaženou virem COVID-19 a při důvodném podezření z nakažení virem COVID-19  ?  Jaký by byl postup úřadů Slovenské republiky ?

Při důvodném podezření z nakažení virem COVID-19 na území Slovenské republiky je nutné bezodkladně kontaktovat místně příslušnou pobočku Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky, nebo Policii Slovenské republiky, která předá instrukce k dalšímu postupu, zprostředkuje zajištění bezodkladného testování, případně karanténu ve státním zařízení (na náklady Slovenské republiky), či hospitalizaci ve specializovaném zdravotnickém zařízení, potřebnou pomoc a související opatření proti šíření viru.

►Mohu na území Slovenské republiky přicestovat bez uvedení důvodu ?

Ano, od 4. června 2020-00:00 hod. je to možné i bez zdůvodňování.

►Potřebuji pro vstup na území Slovenské republiky negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu na území Slovenské republiky zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky ?

Ne, od 4. června 2020 není vyžadováno při vstupu na území Slovenské republiky předložení testu na COVID-19, vstup na území Slovenské republiky není podmíněn povinnou karanténou a doba pobytu na území Slovenské republiky není nijak omezena. Podmínkou je cestování s platným cestovním dokladem (Češi s cestovním pasem či občanským průkazem, cizinci s cestovním pasem a dokladem o pobytovém oprávnění na území České republiky, případně s cestovním pasem a alespoň dvěma doklady potvrzujícími pobyt v České republice, např. průkaz zdravotního pojištění, nájemní smlouva, pracovní smlouva, doklad o vlastnictví nemovitosti, živnostenský list, doklad o bankovním účtu apod.).  Doporučujeme se před cestou vždy seznámit s aktuální situací na hraničních přechodech.     

►Jaké jsou podmínky průjezdu přes území Slovenské republiky ?  Jak dlouho mohu na území Slovenské republiky pobývat?

Průjezd přes území Slovenské republiky není nijak omezen. Není vyžadováno předložení testu na COVID-19, není podmíněn povinnou karanténou a doba pobytu/průjezdu není nijak omezena. Podmínkou je cestování s platným cestovním dokladem (Češi s cestovním pasem či občanským průkazem, cizinci s cestovním pasem a dokladem o pobytovém oprávnění na území České republiky, případně s cestovním pasem a alespoň dvěma doklady potvrzujícími pobyt v České republice, např. průkaz zdravotního pojištění, nájemní smlouva, pracovní smlouva, doklad o vlastnictví nemovitosti, živnostenský list, doklad o bankovním účtu apod.). Doporučujeme se před cestou vždy seznámit s aktuální situací na hraničních přechodech.       

►Mohu na území Slovenské republiky přicestovat za prací? Jaké jsou podmínky vstupu na území Slovenské republiky ?

Ano, cestování za prací na území Slovenské republiky je možné, doba pobytu na území Slovenské republiky není ani v tomto případě nijak omezena a platí stejné podmínky uvedené u dvou předcházejících dotazů (vstup na území Slovenské republiky/tranzit přes území Slovenské republiky).

►Na co si mám dát pozor ?

V obchodech a restauracích je nutností se pohybovat s rouškou  a dodržovat odstup 2 metry (povinnost dodržovat odstup neplatí mezi členy jedné domácnosti). V restauracích již může u jednoho stolu sedět více osob než dvě. Při konzumaci jídla a nápojů v restauracích je výjimka pro překrytí úst a nosu.

Řidiči taxislužby musí pracovat s překrytými ústy a nosem - pasažéři  ve vozidle  taxi mohou sedět pouze na zadních sedadlech (od 20.6.2020 zmírněno na doporučení).

Nošení roušek ve venkovních prostorách je dobrovolné, doporučuje se dodržovat vzdálenost 2 m.

Doporučujeme se před cestou na Slovensko vždy seznámit s aktuální situací na hraničních přechodech.   

Rovněž doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o uvolňování opatření na území Slovenské republiky a aktuálně platnými opatřeními, která  jsou přehledně  zveřejněna na webových stránkách  Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky.


Věnujte pozornost aktuálním informacím zveřejňovaným na webových stránkách:

Ministerstva vnitra Slovenské republiky

Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

 Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

 důležité kontakty

- AKTUÁLNÍ  DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ  SLOVENSKÉ  REPUBLIKY (situace na hraničních přechodech)

-  infolinka a aktuální informace

Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky

- opatření na území Slovenské republiky

- Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky

-mezinárodní nákladní doprava