česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování na Slovensko: Od 25.11.2021 je vyhlášen nouzový stav a zákaz vycházení!

Na Slovensku je od 25.11.2021 vyhlášen NOUZOVÝ STAV a až na výjimky zákaz vycházení! Podrobněji níže v části OPATŘENÍ NA SLOVENSKU.

Podmínky vstupu na území Slovenska se nemění, tzn. pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) a doklad o očkování. Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace. Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí režimem rodičů; děti od věku 12 let + 2 měsíce postupují jako osoby dospělé.   

Úplná výjimka z povinnosti registrace a očkování platí i nadále pro tranzit a řidiče nákladní dopravy.   
Přeshraničním pracovníkům stačí ke vstupu na Slovensko kromě registrace negativní PCR test ne starší 7 dnů (pro přístup na pracoviště na Slovensku je nicméně platnost testů v některých okresech omezena přísněji - viz pravidla COVID Automatu). 
Pro cesty na pohřeb stačí kromě registrace negativní PCR test ne starší 72 hodin. 


Kontroly na hraničních přechodech provádí slovenská policie v namátkovém režimu.  

 

VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A TRANZIT PŘES SLOVENSKO

 

Přesné znění vyhlášky ÚVZ SR č. 255 platné od 15.10.2021 lze nalézt  zde.   

Pro všechny osoby od věku 12 let + 2 měsíce s výjimkou tranzitu a řidičů nákladní dopravy platí povinnost se registrovat v systému https://korona.gov.sk/ehranica/.  (Pozn.: Plně očkovaným osobám stačí se registrovat jednou za 6 měsíců. Přeshraničním pracovníkům stačí se registrovat jednou za měsíc.)

 

Platí povinnost nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 10. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace.

 

Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, resp. dospělé osoby, s nimiž tyto děti cestují (rodiče, prarodiče, vedoucí dětských skupin apod.). Tzn. pokud dítě mladší věku 12 let + 2 měsíce cestuje s dospělou osobou, která nenastupuje karanténu např. díky očkování, nemusí nastoupit karanténu ani toto dítě. Děti od věku 12 + 2 měsíce postupují jako nezávislé dospělé osoby. 

 

Výjimky z povinné izolace:

 

 • osoby s ukončeným očkováním (nutno prokázat COVID průkazem EU nebo jiným národním certifikátem třetí země, který musí kromě identifikace osoby a data očkovaní obsahovat i název y výrobce vakcíny):

  • v případě dvoudávkové vakcíny: osoba 14 dni – 12 měsíců po aplikaci druhé dávky vakcíny

  • v případě jednodávkové vakcíny: osoba 21 dní – 12 měsíců po aplikaci vakcíny

  • v případě očkování v intervalu 180 dnů po prodělání onemocnění: osoba 14 dní – 12 měsíců po aplikaci první dávky vakcíny

   • Pozn.: Prodělání onemocnění COVID-19 NEZAKLÁDÁ výjimku z povinné izolace; tzn.  i  osoby, které prodělaly COVID-19, se musí buďto očkovat, nebo po příjezdu na Slovensko nastoupit karanténu.

 • členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy

 • osoby a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany; občané EU a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do jiných zemí EU;  TRANZITOVAT LZE POUZE PO URČENÝCH TRASÁCH! (viz příloha 2 citované vyhlášky); tranzit nesmí překročit dobu 8 hodin, zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot; do kategorie tranzitu spadá i cesta na / z letiště Bratislava

 • osoby přijíždějící za účelem neodkladné diagnostiky či léčby na dobu nepřekračující 12 hodin (v případě delší návštěvy za tímto účelem je třeba mít souhlas Ministerstva zdravotnictví SR http://cestujem.standardnepostupy.sk/);

 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti nebo styku s dítětem;

 • pendleři, tzn. osoby s pobytem v ČR, které mají uzavřen pracovněprávní vztah nebo místo výkonu práce na území Slovenska a mohou jej prokázat potvrzením dle přílohy 3 citované vyhlášky – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů;

 • osoby s pobytem v ČR, které prezenčně studují na Slovensku, nebo s pobytem na Slovensku, které prezenčně studují v ČR (nutno doložit potvrzením školy) – s negativním výsledkem ATG nebo PCR testu ne starším 7 dnů;

 • osoby s pobytem v ČR, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (nutno doložit potvrzením ošetřujícího lékaře) – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů;

 • osoby s pobytem v ČR, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů;

 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla a vrcholoví sportovci - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

 • osoby přijíždějící za účelem účasti na pohřbu blízké osoby - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

 • osoby přijíždějící na základě žádosti soudu nebo orgánů činných v trestním řízení (se souhlasem Ministerstva vnitra SR) -  s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

 • osoby přijíždějící za účelem získání pracovního povolení pro zaměstnání řidiče hromadné a nákladní dopravy - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin.

 

 

 

DOPRAVA

Hromadná doprava na území Slovenska funguje ve standardním režimu, pro její využití je nutné použít respirátor minimálně FFP2.

5.7.2021 zavedlo Slovensko třístupňový systém pro kontroly na hraničních přechodech; aktuálně je nastaven 1. zelený stupeň:

V 1. zeleném stupni jsou kontroly jen namátkové a všechny hraniční přechody otevřené. 

Ve 2. oranžovém stupni probíhají intenzivní kontroly digitálních COVID průkazů a dalších dokladů na hraničních přechodech a v některých vlakových spojích. Některá menší a méně důležitá místa pro překračování hranic mohou být v tomto stupni dle platné vyhlášky sice teoreticky uzavřena, v praxi ale zůstávají otevřena všechna místa pro překračování hranic.

Ve 3. černém stupni by byly kontroly plošné a některé hraniční přechody uzavřené.

Ve 2.i 3. stupni má výjimku z kontrol nákladní doprava.

Seznam otevřených a uzavřených hraničních přechodů v jednotlivých stupních lze nalézt zde hraniční přechody (DOCX, 39 KB).

 

 

OPATŘENÍ NA SLOVENSKU

Od 25.11.2021 platí na Slovensku nouzový stav (na 90 dnů) a zákaz vycházení a shromažďování (do odvolání, nejdéle však do 9.12.2021). Zákaz platí pro všechny bez ohledu na očkování či testování na COVID-19.

Nejdůležitější výjimky ze zákazu vycházení:

 • cesta do školy
 • cesta do zaměstnání, pokud jej nelze vykonávat z domova (nutné potvrzení zaměstnavatele)
 • cesta na nákup nezbytných životních potřeb a služeb (viz seznam níže)
 • pohřeb, svatba, bohoslužba
 • návštěva lékaře, testování, očkování
 • cesta za účelem péče o blízkou osobu
 • venčení zvířat do 500 m od bydliště, návštěva veterináře
 • individuální sport v přírodě v rámci okresu
 • cestu s dítětem za rodičem za účelem výkonu práva styku s dítětem
 • procházka s dítětem do 1000 mm od bydliště
 • návrat z návštěvy jiné domácnosti (pouze do 26.11.2021)
 • cesta na rekreaci ve vlastní nemovitosti a zpět
 • cesta do zahraničí a návrat ze zahraničí

Podrobnější popis opatření zákazu vycházení lze nalézt na portálu korona.gov.sk nebo přímo v usnesení vlády č. 695/2021 ze dne 24.11.2021.

Zároveň je vyhláškou č. 263 od 25.11.2021 omezen provoz prodejen a služeb. Otevřeny zůstávají následující provozy:

 • indikované léčební koupele
 • provozy veřejného stravování - výdej objednaných jídel k odběru s sebou nebo prostřednictvím donáškové služby
 • prodejny potravin, drogerie, lékárny a zdravotnické pomůcky, oční optika, tisk
 • prodejny s krmivem pro zvířata a veterinární ambulance
 • výdejní místa zboží zakoupeného na dálku vč. vrácenía reklamace zboží
 • čerpací stanice a prodejny náhradních dílů  motorových vozidel, služby STK
 • provozovny telekomunikačních operátorů
 • pošty, banky, pojišťovny 
 • prádelny a čistírny
 • pohřební služby
 • taxislužby (omezeno na 2 osoby ve vozidle, to neplatí pro osoby ze společné domácnosti)
 • advokáti, notáři, exekutoři
 • sběrné dvory
 • prodejny obuvi, domácích a zahrádkářských potřeb
 • nekryté nebo částečně kryté tržnice - prodej potravin a květin
 • jídelny na pracovištích a ve školách
 • hotely a ubytovny - krátkodobé ubytování pouze v souvislosti s výkonem práce či podníkání nebo návštěvy zdravotnického zařízení a pouze v režimu OTP (osoby plně očkované + osoby, které překonaly COVID během posledních 180 dnů + osoby s testem PCR ne starším 72 hodin nebo ATG ne starším 48 hodin)

 

 

V případě pozitivního výsledku testu na Slovensku je pozitivně testovaná osoba povinna nastoupit izolaci, která může probíhat v domácím prostředí, nebo v hotelovém zařízení (pobyt platí pozitivně testovaná osoba sama). Pozitivně testovaná osoba bude oslovena pracovníkem příslušného regionálního úřadu veřejného zdravotnictví, který ověří kontakty pozitivně testované osoby a též podmínky izolace. tento úřad též může poskytnout seznam karanténních zařízení, pokud není možná izolace v domácím prostředí.  Izolace končí 14. dnem po odebrání vzorku, pokud se v posledních 3 dnech izolace neobjevily klinické příznaky onemocnění COVID-19. Pokud se v průběhu posledních 3 dnů izolace klinické příznaky objeví, posoudí způsobilost k ukončení izolace lékař. Podrobnější informace zde Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny? - Koronavírus a Slovensko (gov.sk)

 

 


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE A DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Koronavirus a Slovensko

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

 Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

 důležité kontakty

-Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky

 

NÁVRAT DO ČR

Dle Seznamu zemí vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR spadá Slovensko  od 1.11.2021 do tmavě červené kategorie (země s velmi vysokým rizikem nákazy). Podmínky návratu do ČR lze nalézt zde.

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt zde.