česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Opatření na území České republiky v souvislosti s šířením koronaviru: Přicestovat lze pouze v nezbytně nutných případech. Při příjezdu do ČR ze Slovenska je povinná karanténa.


V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR ochranné opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR.
 
Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Pro osoby přijíždějící ze Slovenska do ČR platí povinnost před příjezdem do ČR mít negativní antigenní nebo PCR test a registrovat se v příjezdovém formuláři (https://plf.uzis.cz/), po příjezdu je nutná samoizolace  a další PCR test provedený na území ČR do 5 dnů po příjezdu. 

Občané ČR a cizinci s povolením k pobytu v ČR mohou přicestovat i s pozitivním testem - v takovém případě se doporučuje použití individuální dopravy. I pro tyto osoby platí povinnost registrace a dalšího PCR testu do 5 dnů po příjezdu do ČR.

 

Celý text ochranného opatření, kterým se upravují podmínky příjezdu do ČR, lze nalézt zde

 

Do ČR přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Vyloučeny jsou tedy cesty za účelem turistiky, návštěvy přátel či vzdálenější rodiny ani do vlastních rekreačních objektů.

Pro osoby přijíždějící v nezbytně nutných případech ze Slovenska do ČR platí tyto povinnosti:

-  vyplnit elektronický příjezdový formulář (https://plf.uzis.cz/) a

- disponovat potvrzením o negativním výsledku PCR testu ne staršího 72 hodin nebo antigenního textu ne staršího 24 hodin (občané ČR, jejich rodinní příslušníci a cizinci s povolením k pobytu v ČR mouho přicestovat i s pozitivním testem; v případě pozitivního testu se doporučuje použít individuální dopravu a  pokud individuální doprava není možná, má cestující povinnost informovat dopravce o možném onemocnění COVID-19), a

- podrobit se dalšímu PCR testu do 5 dnů po příjezdu do ČR

- do doby předložení výsledku tohoto druhého PCR testu provedeného v ČR je zakázán volný pohyb, s výjimkou cest k obstarání základních životních potřeb.

 

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt zde

 

Výjimku z tohoto opatření mají:

  • děti do 5 let,
  • občané EU a osoby s povolením k pobytu v EU, kteří cestují do ČR a z ČR na dobu nepřesahující 12 hodin
  • pracovníci mezinárodní dopravy
  • cizinci tranzitující přes ČR pozemní cestou musí mít antigenní test ne starší  24 hodin nebo PCR test ne starší 72 hodin
  • přeshraniční pracovníci a studenti, kteří za účelem výkonu práce či vzdělávání alespoň jednou týdně oprávněně překračujíc hranice ČR do nebo ze Slovenska,
  • osoby, které v posledních 90 dnech prodělaly onemocnění COVID-19

Osobám, které do ČR přicestují, připomínáme povinnost důsledně dodržovat karanténní opatření a omezení volného pohybu.
  
Podrobnější informace je možno získat na stránkách Ministerstva vnitra:  Koronavirus - informace MV - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)