česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Opatření na území České republiky v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19

Vyhlášení nouzového stavu na území České republiky  - (Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu) (PDF, 92 KB)

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost aktuálním informacím zveřejňovaným na webových stránkách:

Ministerstva vnitra České republiky  - Karanténa pro všechny, kteří přijíždějí do Česka (překračování hranic upravuje komplexní usnesení vlády)

                                                                               - VÝJIMKY Z OMEZENÍ CESTOVÁNÍ

                                                                               AKTUALITY A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

                                                                               - modelové situace k výjimkám

Ministerstva dopravy České republiky 

Ministerstva zdravotnictví České republiky

Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Velmi užitečné jsou také doporučení pro cesty

Z hlediska cestování do zahraničí je zásadní usnesení vlády č. 194, které s účinností od 14. března 2020 stanoví:
1. zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
2. zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,
3. zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,
4. přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech,
5. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka.

                                                         

Ministr zdravotnictví vydal dne 10. března 2020 mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky. Toto opatření se vztahuje na cizince, kteří nemají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují, tzn. především na turisty.
Všechny osoby, které nemají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují, mají po vstupu na území ČR povinnost strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.
V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění mají pak povinnost poskytnout při odběru vzorků součinnost zdravotnickým pracovníkům a rovněž strpět omezení svobody pohybu během laboratorního vyšetření těchto odebraných vzorků.
Pro cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nebo pro ty, kteří v ČR pracují, zůstává i nadále v platnosti povinnost bezprostředně po návratu z Itálie tuto skutečnost oznámit svému praktickému lékaři a podstoupit karanténu.
Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/.


On 10 March 2020, the Minister of Health issued an emergency measure to prevent the spread of COVID-19 in the Czech Republic. This measure applies to foreigners who do not have permanent or temporary residence in the Czech Republic or do not work there; especially tourists.
All persons who do not have permanent or temporary residence in the Czech Republic or who do not work there are obliged to endure the control of symptoms of infectious diseases after entering the Czech Republic.
If signs of an infectious disease are found, they are obliged to assist healthcare professionals in the collection of the samples. Furthermore, they are obliged to tolerate restrictions on the freedom of movement during the laboratory examination of the samples.
For foreigners with permanent or temporary residence, and those working in the Czech Republic, the obligation to report symptoms of an infectious disease to their GP immediately is still in effect, as well as the obligation to undergo a quarantine after their return from Italy.
Details can be found on the website of the Ministry of Health: ttps://www.mzcr.cz/Cizinci/.