česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Opatření na území České republiky v souvislosti s šířením koronaviru (COVID-19) a cestování do České republiky: Slovensko je od 9.11.2020 červené!

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 22. října krizové opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR.
 
Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.
Vzhledem k tomu, že Slovensko od 9.11.2020 není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, platí pro osoby přijíždějící ze Slovenska do ČR od 9.11.2020 povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář (https://plf.uzis.cz/) a předložit krajské hygienické stanici výsledek PCR testu, a to do 5 dnů po příjezdu u testu provedeného na území ČR, nebo bezprostředně po příjezdu u testu provedeného na Slovensku, který není starší než 72 hodin.

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 22. října krizové opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR.
 
Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Vzhledem k tomu, že Slovensko od 9.11.2020 není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, platí pro osoby přijíždějící ze Slovenska do ČR od 9.11.2020 povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář (https://plf.uzis.cz/) a předložit krajské hygienické stanici výsledek PCR testu, a to do 5 dnů po příjezdu u testu provedeného na území ČR, nebo bezprostředně po příjezdu u testu provedeného na Slovensku, který není starší než 72 hodin.

Výjimka z této povinnosti se vztahuje na přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, na tranzit přes ČR nepřesahující 12 hodin a na cesty do ČR z naléhavých zdravotních, rodinných, pracovních nebo obchodních důvodů, které nepřesáhnou 24 hodin.
  
Osobám, které do ČR z nezbytně nutných případů přicestují, připomínáme povinnost důsledně dodržovat karanténní opatření. 
  
Podrobnější informace je možno získat na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/pravidla-vstupu-do-ceske-republiky-platna-od-9-listopadu-2020.aspx

nebo https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

Celý text Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezením vstupu na území ČR od 9.11.2020 lze nalézt zde:   

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-17-11-2020-do-odvolani.pdf

Celý text usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření k zákazu volného pohybu na území ČR je možno nalézt zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-424