česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obnovení vízové a pobytové činnosti od 1.7.2020 - Receiving applications for visa and residence permits from July 1, 2020

Na Konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě se od 1.7.2020  v plném rozsahu obnovil výkon vízové a pobytové činnosti.

 
Další rozšiřování vízové agendy od 1.7.2020 - podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky

New Extensions of Visa Services as of July 1, 2020 - Submitting Visa and Residence Permit Applications Systém objednávání žadatelů o pobytová oprávnění -System  of appointments for residence permits 


►S účinností od 13.7.2020 (v souladu s Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j.: MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN ze dne 30.6.2020 - tedy dle §31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky) bude od všech žadatelů o pobytová oprávnění za účelem ekonomické činnosti či vzdělávacích aktivit (například: zaměstnání, sezónní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum, apod.) při podání žádosti (u již podaných žádostí před výdejem víz) povinně vyžadováno předložení originálu či kopie Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit” (formulář potvrzení je k dispozici zde (DOCX, 140 KB).

Tento doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:
ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.


►Potvrzení o absolvování testu na COVID-19 (předložení potvrzení o absolvování testu RT-PCR již není podmínkou vstupu na území České republiky)

Cizinci, kteří pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT‑PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 (viz body I./2 a 3. ochranného opatření). Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 24 hodin za účelem návratu domů, přičemž mají vystavenou nótu příslušné ambasády, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v České republice nepřekročí 14 dní. Do doby předložení výsledků tohoto testu nebudou moci cizinci na území České republiky nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí.