česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - sečtěte se online ve dnech 27.3. - 11.5.2021!

Sčítání lidu probíhá každých 10 let; v roce 2021 proběhne již potřetí od vzniku samostatné České republiky. Sečíst se musejí i osoby s hlášeným trvalým pobytem v České republice, které žijí v zahraničí. Sčítání v zahraničí probíhá pouze online, a to ve dnech 27.3. - 11.5.2021. DOPORUČUJEME VYUŽÍT ONLINE SČÍTÁNÍ, PAPÍROVÉ ARCHY NEBUDOU V ZAHRANIČÍ K DISPOZICI!

Sčítání lidu je povinné a týká se všech osob, které mají v ČR hlášen trvalý pobyt. Týká se tedy i občanů České republiky, kteří mají v ČR hlášený trvalý pobyt a přitom pobývají v zahraničí; stejně tak se týká cizích státních příslušníků, kteří jsou v ČR přihlášeni k pobytu, i když ve chvíli sčítání pobývají v zahraničí. Rovněž se týká občanů ČR, kteří sice trvalý pobyt v ČR nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný okamžik na území ČR žijí, tzn. například se vrátili z ciziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu.

Jinými slovy každá osoba, která má v ČR v rozhodný okamžik evidovaný trvalý pobyt, se sčítá. Nezáleží na tom, kde ve světě žije, zda má občan ČR i občanství jiného státu či zda je občan ČR v zahraničí hlášen k pobytu.

Sčítání se naopak netýká občanů v ČR, kteří nemají v ČR trvalý pobyt (tj. na území ČR trvalý pobyt oficiálně zrušili) a nepobývají v rozhodný okamžik na území ČR.

Rozhodný okamžik je půlnoc z 26.3. na 27.3.2021.

Sčítání začalo o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27.3.2021. V zahraničí nejsou k dispozici tištěné formuláře; bude třeba se sečíst online na webových stránkách www.scitani.cz. Online sčítání bude k dispozici do 11.5.2021.

Zapojte se do Sčítání 2021 (PDF, 513 KB)

Více informací lze najít na webových stránkách Sčítání 2021 a webových stránkách Českého statistického úřadu.

 

Podrobnější informace k přihlašování k elektronickému sčítání v zahraničí:

V cizině je dostupný pouze elektronický sčítací formulář, a to na www.scitani.cz. Možnost sečíst se online byla prodloužena do 11. 5. 2021. Distribuce a sběr listinných formulářů v zahraničí probíhat nebudou.

  • K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře lze použít elektronickou identitu včetně tzv. bankovní identity (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby.

  • Pokud respondent nevyužije elektronickou identitu, ani datovou schránku, může se podle § 2 odst. 2 prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání (vyhláška č. 490/2020 Sb.) ověřit “zadáním údajů o datu narození, čísle a druhu elektronicky čitelného identifikačního dokladu vedeného v základním registru obyvatel“. Lze tedy použít občanský průkaz nebo "běžný" cestovní pas.

  • Lze použít pouze platný občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný v České republice.

  • Nově je možné využít i platné české, resp. československé občanské průkazy, které nemají elektronicky čitelné údaje. Jedná se zejména o staré občanské průkazy v podobě tzv. knížek. Při přihlašování je nutné uvést pouze jejich samotné číslo, nikoliv označení série. Například je-li průkaz označen: čís. 457683, série BA-51, uvede se pouze 457683. Začíná-li číslo průkazu nulami, uvede se včetně těchto nul (například 000386).

  • Diplomatické pasy Ministerstvo vnitra v základním registru obyvatel nevede, proto je nelze pro ověření respondenta použít.

  • Pokud občan nemůže využít výše uvedené možnosti a bydlí v domácnosti s někým, kdo se může jedním z výše uvedených způsobů přihlásit, může tato osoba založit elektronický formulář a přidat ostatní členy domácnosti do společného formuláře pomocí rodného čísla (k tomuto není osobní doklad potřebný).

  • Pokud není možné využít ani jednu z uvedených možností, je nutné zajistit vyplnění listinného formuláře, ve kterém lze uvést rodné číslo, nebo ve výjimečných případech i číslo neplatného osobního dokladu. Listinný formulář lze získat pouze v ČR, a to od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Pokud se občan do ČR nedostane, může požádat příbuzného nebo jinou blízkou osobu, která za něj formulář v Česku vyzvedne, vyplní a odevzdá.