česky 

rozšířené vyhledávání

VOLBY: zvláštní seznam voličů vedený při Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě vede zvláštní seznam voličů, do nějž se občané České republiky při dlouhodobém pobytu ve Slovenské republice mohou zapsat. Občané České republiky zapsaní do tohoto seznamu mohou na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ve volbách prezidenta České republiky. 

 

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je třeba doložit originálem, popř. ověřenou kopií následujících dokladů:

- dokladů potvrzujících totožnost voliče (typicky občanský průkaz nebo cestovní pas ČR),

- dokladů potvrzujících státní občanství ČR voliče (typicky občanský průkaz nebo cestovní pas ČR)

- dokladů potvrzujících bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu (typicky povolení k pobytu v SR nebo občanský průkaz SR)

 

Pro žádost není předepsaný formulář. (Lze nicméně využít např. tento  text (DOC, 27 KB). Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis voliče.

 

Důsledky zápisu do zvláštního seznamu

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič, má-li trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území České republiky, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

 

Informace pro občany ČR o konání 2. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Ve dnech 27. - 28. ledna 2023 se koná 2. kolo volby prezidenta České republiky, do kterého postoupili p. Petr Pavel (č. 4) a p. Andrej Babiš (č. 7). Hlasovat na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě je možno v pátek 27. ledna 2023 v době… více ►