česky 

rozšířené vyhledávání

VOLBY: zvláštní seznam voličů vedený při Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě vede zvláštní seznam voličů, do nějž se občané České republiky při dlouhodobém pobytu ve Slovenské republice mohou zapsat. Občané České republiky zapsaní do tohoto seznamu mohou na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ve volbách prezidenta České republiky. 

 

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je třeba doložit originálem, popř. ověřenou kopií následujících dokladů:

- dokladů potvrzujících totožnost voliče (typicky občanský průkaz nebo cestovní pas ČR),

- dokladů potvrzujících státní občanství ČR voliče (typicky občanský průkaz nebo cestovní pas ČR)

- dokladů potvrzujících bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu (typicky povolení k pobytu v SR nebo občanský průkaz SR)

 

Pro žádost není předepsaný formulář. (Lze nicméně využít např. tento  text (DOC, 27 KB). Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis voliče.

 

Důsledky zápisu do zvláštního seznamu

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič, má-li trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území České republiky, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 23. a 24. září 2022: LHŮTA PRO ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ KONČÍ DNE 14. SRPNA 2022!

Volby do jedné třetiny Senátu PČR proběhnou v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Případné druhé kolo proběhne v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022. Hlasování proběhne pouze ve volebních obvodech na území České republiky; na… více ►

Informace pro občany ČR o konání volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a o podmínkách hlasování v zahraničí

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky na dny 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Hlasovat bude možné i na Velvyslanectví ČR v Bratislavě. více ►