česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změna výplaty důchodů klientům České správy sociálního zabezpečení s bydlištěm na Slovensku od 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 dochází na základě Dohody o spolupráci v oblasti dvoustranné elektronické výměny údajů, uzavřené dne 8. října 2021 mezi Českou správou sociálního zabezpečení (dále „ČSSZ“) a slovenskou Sociální pojišťovnou (dále „SP“), ke změně režimu výplat důchodových dávek klientům s bydlištěm ve Slovenské republice a k významnému zjednodušení postupů pro klienty. Předmětem této dohody je vzájemná elektronická výměna údajů potřebných pro provádění sociálního zabezpečení mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, která, mimo jiné, obsahuje i výměnu údajů o úmrtí osob, kterým ČSSZ a SP vyplácí důchody z jednoho státu do druhého. Podmínkou pro výplatu důchodu i nadále zůstává řádně vyplněný formulář Potvrzení o žití, ale jeho zaslání postačí pouze 1x ročně. 

V případě klientů s pravidelnou měsíční výplatou důchodu je v současném režimu  výplata důchodu zajišťována měsíčně, ověřování žití probíhá 4x ročně prostřednictvím formuláře „Potvrzení o žití“, který je z ČSSZ vysílán klientům v měsících únor, květen, srpen a listopad. Nově bude ověřování žití probíhat pouze 1x ročně, formulář Potvrzení o žití bude z ČSSZ zasílán klientům vždy v únoru. Lhůta pro vrácení formuláře s úředně ověřeným podpisem je 30 kalendářních dnů. Pokud formulář nebude v požadované lhůtě vrácen, zašle ČSSZ urgenci. Pokud ani poté nebude formulář do 30 dnů vrácen, ČSSZ výplatu důchodu pozastaví. Výplata bude obnovena po zaslání řádně vyplněného formuláře s vlastnoručním, úředně ověřeným podpisem klienta.

V případě klientů s nepravidelnou výplatou důchodu probíhají stávající výplaty důchodu vždy za zpětné období v termínech určených klienty tím, že zasílají formulář Potvrzení o žití v časových intervalech podle vlastní úvahy. Nově bude změněn uvedený režim nepravidelných výplat na režim pravidelných měsíčních výplat důchodů s ověřováním žití pouze 1x ročně v únoru daného kalendářního roku. Formulář potvrzení o žití bude klientům zasílán z ČSSZ. Pro přechod z nepravidelného režimu výplat na pravidelný s účinností od 1. 1. 2022 je nutné, aby ČSSZ vyplatila splátky důchodu do konce roku 2021. Ze strany klientů je proto nutné zaslat ČSSZ formulář Potvrzení o žití v prosinci 2021 s úředním ověřením vlastnoručního podpisu v témže měsíci. Pokud ČSSZ obdrží formulář v některém z následujících měsíců, změní režim výplaty na měsíční až od nejbližšího možného termínu po obdržení formuláře Potvrzení o žití.