česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas České republiky - informace pro občany České republiky

Cestovní pas České republiky obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, s územní platností do všech států světa

 

Vydávání cestovních pasů České republiky ve zkrácených lhůtách od 1.7.2018 - jen na území České republiky (PDF, 357 KB)

Cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji, s územní platností do všech států světa se vydává:

 • občanům starším 15-ti let s dobou platnosti 10 let.
  (Správní poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR a činí ekvivalent 1200 CZK dle platného kurzu ČNB)
 • občanům mladším 15-ti let s dobou platností 5 let.
  (Správní poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR a činí ekvivalent 500 CZK dle platného kurzu ČNB)

Požádat o vydání cestovního pasu a jeho následné převzetí lze pouze osobně a to na území Slovenské republiky na Velvyslanectví ČR v Bratislavě, Hviezdoslavovo nám. č. 8

Právní úprava ČR neumožňuje zastupování na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, o doplnění údajů v tomto pase nebo při převzetí tohoto pasu.

Dále zákon stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Občan při podávání žádosti o vydání cestovního pasu nebude vyplňovat tiskopis žádosti, pouze předloží k nahlédnutí originály následujících dokladů:

 

 • cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR (je-li žadatel/ka jeho držitelem) nebo aktuální Osvědčení o státním občanství ČR (pokud žadatel/ka nevlastní platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní pas ČR s tím, že úřady ČR akceptují tato osvědčení ne starší 1 roku od vystavení);
 • doklad totožnosti tj. povolení k pobytu pro cizince nebo občanský průkaz SR nebo cestovní pas SR;
 • rodný list;
 • doklad o změně příjmení. pokud žadatel/ka měnil/a příjmení;
 • oddací list (pokud se žadatel/ka ženil/vdávala mimo území ČR v roce 1993 a později, tak je nutný český oddací list vystavený zvláštní matrikou v Brně);
 • pokud je/byl žadatel/ka vdovec/vdova, úmrtní list partnera/ky;
 • pokud je/byl rozvedený/ná, rozsudek o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci + oddací list.

 

Objednání termínu na podání žádosti o cestovní pas 

Pro podání a následné vyřízení žádosti o cestovní pas České republiky na Konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě  velmi doporučujeme se předem objednat na tel. čísle +421/259203303 vždy pondělí - čtvrtek v době od 8.00 do 9.00 hod.

 

 

Poučení pro držitele e-pasu (PDF, 9 MB)

 

Další informace o cestovních pasech České republiky jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky:

http://www.mvcr.cz/clanek/od-cervence-je-mozne-ziskat-cestovni-pas-nebo-obcansky-prukaz-do-24-hodin.aspx

 

 

přílohy

Cestovni_pas_FORMULAR_I_rev_2 35 KB DOC (Word dokument) 22.10.2009

Cestovni_pas_FORMULAR_II_rev_2 39 KB DOC (Word dokument) 22.10.2009