česky 

rozšířené vyhledávání

formuláře ke stažení

 

Formuláře užívané na našem velvyslanectví, které je možno předvyplnit doma před podáním žádosti

 oznámení o ztrátě cestovního pasu

 oznámení o ztrátě občanského průkazu

 

dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba starší 15ti let)

 dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (osoba mladší 15ti let)

 prohlášení o státním občanství (zletilý)

 prohlášení o státním občanství (nezletilý)

protokol o svědecké výpovědi k potvrzení totožnosti

prohlášení o vzdání se státního občanství ČR

prohlášení o vzdání se státního občanství ČR  dítětem

 

Žádost o zápis narození (DOC, 44 KB)

Žádost o zápis úmrtí (DOC, 34 KB)

 

 žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Žádost o zápis uzavření manželství (DOC, 47 KB)

Žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství. (DOC, 37 KB)

 

dotazník k žádosti o zaslání duplikátu matričního dokladu z ČR (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list)

 

Zápis o určení otcovství - I (DOC, 35 KB)

Zápis o určení otcovství -II (DOC, 34 KB)

Zápis o určení otcovství - III (DOC, 33 KB)

 žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - při narození dítěte/první zápis do zvláštní matriky

 žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - nezletilý/dodatečný zápis do zvláštní matriky

žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/první zápis do zvláštní matriky

žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru - zletilý/svobodný/dodatečný zápis do zvláštní matriky

žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - první zápis do zvláštní matriky

žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru - dodatečný zápis do zvláštní matriky

žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilý)

žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilý)

žádost o prověření dat v informačním systému obyvatel ČR

prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - nezletilý

prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - zletilý

 

žádost o výpis z rejstříku trestů

 

Víza a pobyty pro cizince

Formuláře žádostí o schengenská (krátkodobá) víza,  dlouhodobá víza (víza nad 90 dnů), dlouhodobé a trvalé pobyty jsou také k dispozici na následující webové stránce:  https://www.mzv.cz/visaform

 

Formulář žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum:

čeština (DOCX, 60 KB)

angličtina (DOCX, 59 KB)

čeština/ruština (DOCX, 79 KB)

 

 

Formulář žádosti o dlouhodobé vízum:

čeština/angličtina

čeština/ruština

 

Formulář žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt/prodloužení pobytu:

čeština/angličtina (PDF, 815 KB)

 

Formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu:

čeština/angličtina (PDF, 366 KB)

 

Formulář žádosti o modrou kartu:

čeština/angličtina

čeština/francouzština

čeština/ruština

čeština/španělština

 

Formuláře k potvrzení ubytování:

Potvrzení o zajištění ubytování (fyzická osoba) (DOC, 40 KB)

Potvrzení o zajištění ubytování (právnická osoba, škola) (DOC, 40 KB)

 

přílohy

Osobní údaje (DOCX, 14 KB)

Oznameni_o_ztrate_cestovniho_dokladu.pdf

Oznameni_o_ztrate_obcanskeho_prukazu.pdf

Dotaznik_OSO_CR_dospely.pdf

Prohlaseni_k_OSO_CR_dospely.pdf

Prohlaseni_k_OSO_CR_nezletily.pdf

Zaznam_o_potvrzeni_totoznosti.pdf

Zapis_narozeni.pdf

Zapis_uzavreni_manzelstvi.pdf

Zapis_uzavreni_registrovaneho_partnerstvi.pdf

Zapis_umrti.pdf

Zadost_o_vydani_vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavr...

Zadost_o_zapis_prijmeni_do_knihy_narozeni_v_muzskem_tvar...

Zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu.pdf

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni___zletili_.pdf

Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni__nezletili_.pdf

Zadost_o_provereni_dat_v_informacnim_systemu_obyvatel_Ce...

Prohlaseni_o_uzivani_jmena_nezletili.pdf

Prohlaseni_o_uzivani_jmena_zletili.pdf

Prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_Ceske_republik...

Prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_Ceske_republik...

Dotaznik_k_zadosti_o_zaslani_matricniho_dokladu.pdf

Zapis_o_urceni_otcovstvi_k_narozenemu_diteti__otec_uvede...

Zapis_o_urceni_otcovstvi_k_narozenemu_diteti__otec_neuve...

Zapis_o_urceni_otcovstvi_k_nenarozenemu_diteti_.pdf

prohlaseni__nezletily_.pdf

Dotaznik_OSO_CR_nezletily.pdf

prohlaseni_nezletila_osoba_pas.docx -

formular.pdf

formular.pdf

formular.pdf

formular.pdf

formular.pdf

formular.pdf

prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_CR.pdf

prohlaseni_o_vzdani_se_statniho_obcanstvi_CR_s_dite...

Dotaznik_ke_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedce...

Zadost_o_zjisteni_statniho_obcanstvi_a_vydani_osvedceni…

prohlaseni_o_statnim_obcanstvi__nezletily_.pdf

prohlaseni_o_statnim_obcanstvi__zletily_.pdf

Protokol_o_svedecke_vypovedi_k_potvrzeni_totoznosti...

Zadost_o_vydani_Vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_...

Dotaznik_k_zadosti_o_zaslani_matricniho_dokladu_z_C...


 

 

přílohy

Osobní údaje (formulář) 13 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 24.6.2015

schengen_visa_PrintApplicationForm 197 KB DOC (Word dokument) 15.4.2013

ZOV_VK_ZU_ar 386 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2010

_464447_342375_ZOV_VK_ZU 60 KB PDF (Acrobat dokument) 31.3.2010

ruska_ZOV 134 KB DOC (Word dokument) 31.3.2010

_472061_356226_Visaform_UKR_final 174 KB DOC (Word dokument) 19.4.2010

zov_EN 526 KB PDF (Acrobat dokument) 31.8.2010

zov_RUS 596 KB PDF (Acrobat dokument) 31.8.2010

ModKa101201860_1 526 KB PDF (Acrobat dokument) 23.6.2014

ModKa101201860_3 530 KB PDF (Acrobat dokument) 23.6.2014

ModKa101201860_4 537 KB PDF (Acrobat dokument) 23.6.2014

ModKa101201860_2 527 KB PDF (Acrobat dokument) 23.6.2014

Žádost o povolení trvalého pobytu 4.2008 808 KB PDF (Acrobat dokument) 14.10.2008