česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konzulární a vízové poplatky

Poplatky za úkony v konzulární a vízové oblasti se na Velvyslanectví  České republiky v Bratislavě hradí platební kartou nebo v hotovosti.
Při použití platební karty jsou platby účtovány v CZK (s výjimkou poplatků za podání žádosti o schengenské vízum, které se účtují  v EUR). Banky klientů s účtem v jiné měně mohou tyto platby zpoplatnit. K přepočtení částky na měnu, v níž je veden účet klienta, dojde kursem banky klienta.
Použít lze platební karty Mastercard, Mastercard Electronic, Maestra, VISA, VISA Electron, V Pay, Diners Club, Discover, JCB, Union Pay, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay.
Při platbě v hotovosti se poplatky účtují v EUR a jsou přijímána pouze EUR! Přepočet těchto poplatků na EUR probíhá dle aktuálního směnného kurzu.

Výši konzulárních poplatků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (část XII Sazebníku správních poplatků).

Přehled konzulárních poplatků

Ověření podpisu či jeho uznání za vlastní

250 CZK

Ověření podpisu v případě zápisu matriční události do ZM v Brně

125 CZK

Apostila českých dokladů

300 CZK

Ověření kopie

300 CZK / stránka

Ověření kopie v případě zápisu matriční události do ZM v Brně

150 CZK / stránka

Vystavení rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu

300 CZK (v případě prvopisu zdarma)

Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do ZM v Brně

200 CZK

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

500 CZK

Czech POINT - autorizovaná konverze do/z listinné podoby na žádost

100 CZK/za každou stranu

Czech POINT – zřízení datové schránky / opětovné vydání přístupových údajů

zdarma

Czech POINT – vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (výpis ze základních registrů, výpis z katastru nemovitostí, žádost o zprostředkovanou identifikaci, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH)

300 CZK (1. strana) /     150 CZK (za každou další stranu)

Czech POINT – rejstřík trestů fyzických osob/právnických osob

200,- CZK

Czech POINT – přijetí podání podle §72 živnostenského zákona, navíc se vybere i správní poplatek dle povahy podání (položka 24 Sazebníku)

150,- CZK

Vydání cestovního pasu

1.200 CZK (400 CZK u občanů mladších 15 let)

Vydání cestovního průkazu

400 CZK

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR

300 CZK

Vydání osvědčení o státním občanství České republiky

300 CZK

Zbrojní průvodní list

800 CZK (zdarma pro účast ve sportovních soutěžích)

 

 

Přehled poplatků za přijetí žádosti víza a povolení k pobytu (v případě zamítnutí žádosti se poplatek nevrací)

Dlouhodobé vízum

2.500 CZK

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání

5.000 CZK

Krátkodobé schengenské vízum

80 EUR

Krátkodobé schengenské vízum dle dohod o usnadnění udělování víz (např. Rusko, Srbsko, Ukrajina)

35 EUR

Povolení k pobytu

2.500 CZK

Zaměstnanecká karta, modrá karta

5.000 CZK