česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novela zákona o státním občanství Slovenské republiky

Zákonem NR SR č. 72/2022 Zz. byl novelizován zákon č. 40/1993 Z.z. o státním občanství Slovenské republiky.

Dne 16.2.2022 schválila Národní rada Slovenské republiky novelu zákona  č. 40/1993 Z.z. o státním občanství Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmírňují podmínky, za nichž dochází ke ztrátě slovenského státního občanství. To znamená, že státní občan Slovenské republiky nepozbude státní občanství SR, pokud v čase nabytí cizího státního občanství měl na území státu, jehož státní občanství nabyl, povolený, registrovaný a nebo jinak evidovaný pobyt po dobu nejméně pěti let a předloží doklady prokazující tuto skutečnost.

Novela zákona ustanovuje i další výjimky, za kterých nedojde ke ztrátě státního občanství SR. Ke dvěma stávajícím výjimkám (nabytí cizího státního občanství v souvislosti s uzavřením manželství s občanem cizího státu v době trvání tohoto manželství a nabytí státního občanství SR narozením) přibývají dvě nové výjimky (ke ztrátě státního občanství SR nedojde ani v případě nabytí cizího státního občanství osvojením a v případě nabytí cizího státního občanství nezletilým dítětem, jehož alespoň jeden rodič zůstane státním občanem SR).

Novela zákona dále umožňuje (po splnění  zákonem stanovených podmínek) vrácení státního občanství SR bývalým státním občanům SR, kteří jej ztratili v souvislosti s nabytím cizího státního občanství, pokud doloží nejméně pětiletý pobyt v cizině. V těchto případech nebudou žadatelé muset splňovat podmínku pobytu na území Slovenské republiky a rovněž budou osvobozeni od požadavku složení jazykové zkoušky. Jazykovou zkoušku nebudou muset skládat ani státní nebo bývalí státní občani ČR, žadatelé starší 65 let, žadatelé, kteří vykonali jazykové zkoušky ze slovenského jazyka nebo žadatelé disponující platným osvědčením prokazujícím postavení Slováka žijícího v zahraničí.

Nabytí státního občanství SR bude umožněno též bývalým občanům SR, kteří ho ztratili na vlastní žádost.

Novela zákona upravuje i podmínky udělování státního občanství SR osobám se statusem Slováka žijícího v zahraničí (ti, kteří se významně zasloužili o přínos pro komunitu krajanů a mají v SR povolen pobyt, mohou získat státní občanství SR i bez podmínky tříletého nepřetržitého pobytu na území SR), potomkům bývalých československých občanů narozených na území SR (mohou požádat o udělení státního občanství SR za podmínky povoleného pobytu na území SR bez specifikace jeho délky) a osobám se slovenským  původem po jednom z rodičů, prarodičů nebo praprarodičů.

Do zákona se doplňuje nová podmínka pro udělení státního občanství SR, že žadatel nesmí představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo bezpečnost Slovenské republiky.

Novela zákona nabývá účinnosti k 1.4.2022.