česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novela zákona o státním občanství SR

Zákonem NR SR č. 250/2010 Zz. byl novelizován zákon č. 40/1993 Z.z. o státním občanství Slovenské republiky.

Upozorňujeme české občany žijící na Slovensku, že s účinností od 17. července 2010 byl zákonem Národní rady Slovenské republiky č. 250/2010 Z.z. novelizován zákon  č. 40/1993 Z.z. o státním občanství Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a do právního řádu Slovenské republiky byl zaveden další způsob pozbytí státního občanství Slovenské republiky. Novela stanoví pozbytí státního občanství Slovenské republiky ex lege jako důsledek nabytí cizího státního občanství na základě výslovného projevu vůle.

To znamená, že státní občan Slovenské republiky pozbude státní občanství Slovenské republiky dnem, kdy na základě výslovného projevu vůle (žádost, prohlášení nebo jiný úkon směřující k nabytí cizího státního občanství) dobrovolně nabude cizí státní občanství.

Novela citovaného zákona nerozlišuje cizí státní občanství, a proto nezná žádné výjimky, a to ani ve vztahu k České republice.

Dodáváme.že ke ztrátě občanství SR nedojde, pokud občan SR jiné občanství získá v souvislosti s uzavřením manželství s občanem cizího státu v době trvání tohoto manželství.

Ke ztrátě občanství SR taktéž nedojde, pokud občanství cizího státu získá narozením.