česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Možnost vzdání se dočasné ochrany na zastupitelských úředech

Občané Ukrajiny, kteří jsou držiteli dočasné ochrany v ČR a přejí si se jí vzdát z důvodu návratu na Ukrajinu nebo přesídlení do jiných zemí, se dočasné ochrany mohou vzdát i na zastupitelském úřadě ČR v Bratislavě.  

Vzhledem k rostoucímu počtu ukrajinských občanů s udělenou a stále platnou dočasnou ochranou v ČR, kteří se definitivně vracejí zpět na Ukrajinu nebo přesídlují do jiných zemí, připomínáme i možnost vzdání se dočasné ochrany v ČR na Velvyslanectví ČR v Bratislavě.

Vzdání se dočasné ochrany je možno provést osobně na Velvyslanectví ČR v Bratislavě za osobní přítomnosti žadatele (v případě nezletilých dětí stačí zákonný zástupce), a to v úředních hodinách pro veřejnost pondělí - čtvrtek 8 - 12 hod. Žádost lze nicméně též zaslat poštou, a to za využití připojeného formuláře vzdání se dočasné ochrany (DOCX, 21 KB) . Na tomto formuláři je nutno vyplnit červeně označená pole, úředně ověřit podpis a zaslat jej na adresu Velvyslanectví ČR v Bratislavě (Hviezdoslavovo nám. 8, 810 00 Bratislava) spolu s kopií cestovního dokladu a uvedením zpáteční adresy, na niž Velvyslanectví zašle zpět potvrzený formulář.