česky 

rozšířené vyhledávání

SIS – Schengenský informační systém – The Schengen Information System

Schengenský informační systém (SIS) je databáze sdílená všemi členskými státy v schengenském prostoru. V SIS jsou soustředěny informace o hledaných, pohřešovaných nebo sledovaných osobách a informace o odcizených nebo pohřešovaných vozidlech a předmětech (zejména doklady totožnosti, osvědčení o registraci vozidla a státní poznávací značky). Ve vízovém procesu může být údaj v SIS o jednotlivci důvodem pro zamítnutí víza – dle čl. 32 Nařízení (ES) č. 810/2009 (vízový kodex).


The Schengen Information System (SIS) is a database shared by all Schengen Area States, containing information about sought after, missing or pursued persons and about stolen or missing vehicles and other objects (mainly identification documents, vehicle registration documents or license plates). In the visa process, an entry in the SIS on the applicant can be a basis for visa refusal – based on Article 32 of Regulation (EC) No 810/2009 (Visa Code).

Osoby, kterým byl na základě záznamu v SIS odepřen vstup do ČR/schengenského prostoru, mají právo požádat o vysvětlení úřad, který je do SIS vložil. V ČR je tímto úřadem Policie ČR. Kontaktní adresa je Policejní prezidium ČR, P.O.BOX 62/K-SOU, Strojnická 27, 170 89 Praha 7.

Další podrobné informace jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky a lze se s nimi seznámit i otevřením tohoto odkazu.

 

Persons who have been denied entry in the Czech Republic / Schengen Area based on an entry in the SIS can request an explanation from the institution, which has made the entry. In the Czech Republic, it is the Police of the Czech Republic. The contact address is the Police Presidium (Policejní presidium), P. O. BOX 62/K-SOU, Strojnická 27, 170 89 Praha 7.

More details.

 

 

přílohy

Vizovy_kodex_CZ 2 MB PDF (Acrobat dokument) 9.11.2010