česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kultura a český jazyk na Slovensku

(Archivní článek, platnost skončena 16.03.2018.)

Kultura

V česko-slovenských kulturních vztazích nejsou žádné otevřené otázky a kontakty probíhají v atmosféře velkého zájmu obou stran. Na Slovensku hostuje velké množství českých uměleckých souborů, vystavují čeští výtvarníci, účinkují čeští hudebníci, promítají se české filmy. Díky dostupnosti vysílání českých kanálů na většině slovenského území mohou slovenští občané i návštěvníci Slovenska sledovat české televizní programy. Čeština zní nejen na českých kanálech, ale často i na slovenských. Původní česká tvorba se s výjimkou produkce pro děti ve slovenských sdělovacích prostředcích prezentuje v českém originále a pasivní, ale i aktivní znalost češtiny je díky tomu na velmi dobré úrovni, podstatně lepší než znalost slovenštiny v Čechách. Totéž lze říci o rozhlase. Ve větších slovenských městech lze zakoupit v knihkupectvích nově vydávané české knihy a v některých, zejm. odbornějších segmentech tvoří produkce českých nakladatelství většinu nabídky. Bez jakékoliv nadsázky lze říci, že česká kultura je na Slovensku díky jazykové blízkosti nejznámější a nejdostupnější ze všech zahraničních, snad s výjimkou oblastí kompaktně osídlených maďarskou menšinou.

K nabídce české kultury na Slovensku přispívá zejména České centrum v Bratislavě. Velvyslanectví se na některých akcích spolupodílí, jiným zase poskytuje záštitu. Na propagaci české kultury se podílejí i čeští krajané na Slovensku, kteří díky finanční podpoře slovenských institucí a MZV ČR ročně uspořádají desítky menších kulturních podniků - výstav, koncertů, autorských čtení, besed apod. Důležité je, že krajanské kulturní aktivity jsou rovnoměrně rozprostřeny po celém území Slovenska a neomezují se na regionální metropole.

Řada kulturních aktivit se realizuje i zcela samostatně bez podpory státních nebo veřejnoprávních institucí (zájezdy divadel, koncerty, soukromé výstavy, komerční zájmy knihkupectví a hudebních vydavatelství apod.).

Český jazyk na Slovensku

Vzhledem ke stárnutí české krajanské komunity a generační asimilaci není o vzdělávání v českém jazyce na Slovensku zájem a neexistuje zde žádná škola poskytující vzdělání v češtině. Česká škola bez hranic, která jinde ve světě uspěla s výukou češtiny, zde díky jazykové blízkosti češtiny a slovenštiny nemá uplatnění a nepředpokládá se ani v budoucnosti.

Čeští zájemci o slovenské vysoké školy mají možnost bezplatného studia ve slovenštině, podobně  jako slovenští studenti v ČR. Vzhledem k zákonnému postavení češtiny jako jazyka splňujícího podmínky srozumitelnosti z pohledu státního jazyka je tak možné studovat v podstatě bez omezení a konkrétní jazykové požadavky závisí na studovaných oborech a vyučujících.

Od roku 2011 funguje první bohemistika na Slovensku, na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře. Nejde o studium filologického typu, ale areálová studia ve středoevropském kontextu, jež poskytují studentům i vědeckým pracovníkům prostor na výzkum a propagaci českého jazyka a kultury ve vazbách na středoevropské kulturní procesy. Umožňujevýzkum české etnicity, kultury, jazyka, literatury a historie, dále se soustředí na poznatky z dějin česko-slovenských, česko-maďarských, česko-německých a česko-polských vztahů.