česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Letní škola slovanských studií 2019

Na základě bilaterální smlouvy je každý rok udělováno slovenským studentům několik stipendií na Letní školy slovanských studií, které pořádají české univerzity. Výběr stipendistů provádí slovenská strana prostřednictvím Slovenské akademické informační agentury.

Letní školy slovanských studií jsou studijní kurzy českého jazyka pořádané veřejnými vysokými školami v České republice, které se konají každoročně v letních měsících (červenec–zač. září).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nabízí uchazečům ze Slovenska čtyři stipendijní místa. Stipendia spočívají v úhradě kurzovného, výuky, ubytování a stravování a bezplatném vstupu na kulturní aktivity pořádané v rámci LŠSS.

Na LŠSS 2019 se nabízejí uchazečům ze Slovenska dvě místa na Univerzitě Karlově a dvě na Univerzitě Palackého:

Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc: 20.7. - 18.8.2019
(http://lsss.upol.cz/)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha: 26.7. - 23.8. 2019
(http://lsss.ff.cuni.cz/)

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky, kteří jsou starší 18 let. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu.

Obecné informace o podmínkách stipendijních pobytů včetně formuláře přihlášky (jednotný formulář) jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky či na stránkách Slovenské akademické informační agentury. Slovenská akademická informační agentura přijímá žádosti o přidělení stipendií.

Důležité upozornění pro uchazeče: Součástí přihlášky je prohlášení, že se zájemce může zúčastnit celého trvání kurzu LŠSS. V případě, že by se uchazeč neúčastnil více než 4 dní výuky, bude jeho místo nabídnuto náhradníkovi.

Úspěšní žadatelé o stipendium budou osloveni přímo univerzitní institucí. Vybraný kandidát by měl Letní škole svou účast obratem potvrdit. 

Letní škola je otevřena i zájemcům, kteří nežádají o vládní stipendium a jsou ochotni sami nést náklady spojené s pobytem v České republice. V tomto případě se žadatelé obrací přímo na univerzity.