english  česky 

rozšířené vyhledávání

BREXIT

Spojené království již od 1. února 2020 není součástí Evropské unie. EU a Spojené království vyjednaly podmínky jeho vystoupení, jež jsou obsaženy v dokumentu nazvaném “dohoda o vystoupení” (dohoda o brexitu). Na základě těchto podmínek se na Spojené království do konce přechodného období, které skončilo 31. prosince 2020, nadále uplatňovalo právo EU, včetně volného pohybu v EU. Dne 24.12.2020 bylo oznámeno dosažení dohody Evropské komise se Spojeným královstvím na podobě budoucí spolupráce. Takzvaná dohoda o obchodu a spolupráci nyní upravuje podobu vztahů mezi EU a Spojeným královstvím od 1.1.2021, kdy Spojené království pozbylo všech svých práv a povinností, které mělo coby členský stát EU a během přechodného období definovaného výstupovou dohodou. Více informací k dohodě o obchodu a spolupráci a ke změnám, které s sebou nová dohoda přináší, naleznete zde. Českým občanům žijícím a pracujícím ve Spojeném království, kteří chtějí v zemi setrvat i po konci přechodného období, velmi doporučujeme  zaregistrovat se v britském systému „EU Settlement Scheme“ (pokud tak již neučinili).
 

Co je to brexit?

Brexit je označení pro proces vystoupení UK z EU. Dne 23. června 2016 proběhlo ve Spojeném království (UK) referendum, ve kterém se Britové 51,9 % většinou (17,2 mil. hlasů) vyjádřili pro odchod UK z EU. V návaznosti na výsledek tohoto referenda vláda UK dne 29. března 2017 formálně oznámila svůj záměr z EU vystoupit, čímž byl proces vystoupení zahájen v souladu s čl. 50 Smlouvy o EU (SEU). Tento článek zakotvuje pravidla pro případ, že se některý z členských států rozhodne z EU vystoupit, přičemž předjímá možnost uzavření dohody mezi EU a dotčeným státem o podmínkách jeho vystoupení s ohledem na jeho budoucí vztahy s EU. UK je historicky prvním členským státem EU, který se rozhodl z EU vystoupit.

Podle čl. 50 odst. 3 SEU přestává být právo EU pro vystupující stát použitelné dnem vstupu výstupové dohody v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva  roky  po  oznámení  jeho záměru vystoupit, ledaže EU po dohodě s dotčeným státem rozhodne  o  prodloužení lhůty. V případě UK byla tato lhůta, která měla uplynout 29. března 2019, již potřetí prodloužena. Termín odchodu UK z EU byl 31. ledna 2020.

Více informací k brexitu naleznete zde nebo na webové stránce britské vlády zde.

 

POBYT ČESKÝCH OBČANŮ V UK - EU SETTLEMENT SCHEME

thumb

Spojené království již od 1. února 2020 není součástí Evropské unie. EU a Spojené království vyjednaly podmínky jeho vystoupení, jež jsou obsaženy v dokumentu nazvaném “dohoda o vystoupení” (dohoda o brexitu). Na základě těchto… více ►

OBECNÉ INFORMACE PRO ČESKÉ OBČANY

REGISTRACE V EU SETTLEMENT SCHEME

UŽITEČNÉ ODKAZY