česky  english 

rozšířené vyhledávání
biometricky_pas
Foto: (@MZV)

Biometrický pas

Jedná se o pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji.

S tímto dokladem lze cestovat do všech států světa včetně bezvízových cest do USA. Doba platnosti 5 let pro občany mladší 15 let, nebo 10 let pro občany starší 15 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Tip na fotoateliéry a copycentra v BE

Níže nabízíme seznam některých copycenter v Bruselu a seznam fotoateliérů v Bruselu, Antverpách, Liège, Namuru a Gentu, ve kterých zpracovávají fotografie dle požadavků ICAO a jsou vhodné pro podání žádosti o nový český cestovní doklad. více ►

Žádost o nový cestovní pas

Žádost o nový cestovní pas s biometrickým údaji je možné podat na zastupitelském úřadě. více ►

Převzetí cestovního pasu

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby: více ►

Poučení pro držitele cestovního pasu

Držitel cestovního pasu je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit jej před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. více ►

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí: více ►

Sankce

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech může být takové jednání posouzeno jako přestupek. více ►

Náhradní cestovní doklad

Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, může ZÚ v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz s omezenou platností, který slouží k návratu do České republiky. více ►

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě

Dnem 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1999 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění… více ►