česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náhradní cestovní doklad

Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, může ZÚ v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz s omezenou platností, který slouží k návratu do České republiky.

Náhradní cestovní doklad se vydává zpravidla na počkání. Občan může k rychlému vyřízení záležitosti přispět zejména poskytnutím správných a úplných údajů o své osobě, které jsou při absenci jakýchkoliv dokladů pro ověření totožnosti nezbytné. Náhradní cestovní doklad je určen k jednotlivé cestě (zpravidla k návratu do ČR) a doba jeho platnosti je za tímto účelem časově omezena.

Pokud je dokladem o jménu, popřípadě jménech nebo příjmení matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou. Předložení tohoto dokladu se nevyžaduje v případě vydání cestovního průkazu pro návrat občana nově narozeného v cizině.

Žádost se podává osobně na zastupitelském úřadě, podání žádosti v zastoupení nebo zaslání cestovního průkazu poštou není možné (pouze ve vyjímečných případech, např. hospitalizace, zbavení osobní svobody, neschopnost pohybu, ohrožení života).

Náležitosti k žádosti:

  • dvě identické pasové fotografie 35 x 45 mm v barevném nebo černobílém provedení
  • vyplněná žádost a prohlášení (obdrží na ZÚ)
  • má-li žadatel doklad totožnosti, předloží jej

Správní poplatek činí 15 EUR*.
* Uváděné poplatky se mohou mírně lišit v souladu s platným kurzem.

Po uskutečnění cesty je třeba cestovní průkaz odevzdat v ČR na městském úřadě s rozšířenou působností (úřad, který vystavuje doklady totožnosti), nebo na ZÚ Brusel!