česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Převzetí cestovního pasu

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

- občan starší 15 let,

- zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,

- opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,

- z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

- vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu.