česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o nový cestovní pas

Žádost o nový cestovní pas s biometrickým údaji je možné podat na zastupitelském úřadě.

DOSPĚLÍ

 • Každý žadatel se musí k podání žádosti dostavit osobně v předem domluveném termíu na konzulární oddělení.
 • Žadatel se musí prokázat dosud platným českým cestovním pasem nebo občanským průkazem.
  - V případě, že tyto doklady nemá, osvědčením o českém občanství, které není starší než 12 měsíců a belgickým dokladem totožnosti.
  - V případě, že žadatel nemá žádný doklad totožnosti je nutné, aby se dostavil v doprovodu dvou svědků, kteří sepíší svěděckou výpověď a potvrdí jeho totožnost.
 • Pokud žadatel nemá rodné číslo, je třeba předem požádat o přidělení rodného čísla.
 • Žadatel musí dále předložit fotografii, která odpovídá požadovanému formátu: pas - vzor (JPG, 162 KB).
  (5x5cm, bílé pozadí, lesklý povrch, přímý pohled, při úsměvu nesmí být vidět zuby).
  Požadovanými  parametry fotografie splňují např.  tyto ateliéry
 • Poplatek 1 200 czk (poplatky se vybírají pouze bezhotovostně)

DĚTI

 • Každý žadatel se musí k podání žádosti dostavit osobně na konzulární oddělení
 • V případě, že žadatelem je nezletilé dítě je potřeba, aby rodiče předložili svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a dosud platný cestovní pas dítěte.
  - Pokud dítě žádný cestovní pas nevlastní, je potřeba předložit osvědčení o českém občanství, které není starší než 12 měsíců.
 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou;
 • Pokud žadatel nemá rodné číslo, je třeba předem požádat o přidělení rodného čísla.
 • Žadatel musí dále předložit fotografii, která odpovídá požadovanému formátu: pas - vzor (JPG, 162 KB).
  (5x5cm, bílé pozadí, lesklý povrch, přímý pohled, při úsměvu nesmí být vidět zuby).
  Požadovanými  parametry fotografie splňují např.  tyto ateliéry
 • Poplatek 400 czk (poplatky se vybírají pouze bezhotovostně)

Upozorňujeme žadatele, že pokud v Informačním systému Evidence obyvatel nejsou uvedeny některé údaje k osobě žadatele nebo jsou tyto údaje uvedeny chybně, bude nejprve nutné požádat o opravu těchto údajů.

Dle zákona 329/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou cestovní doklady podané na zastupitelském úřadě vydávány v maximální lhůtě 120 dnů. V praxi trvá celý proces přibližně 4-6 týdnů.