česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pasy pro děti mladší 5 let

(Archivní článek, platnost skončena 07.01.2013 / 12:00.)

Novela zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech nabyla účinnosti dne 24.5.2008. Novela přináší mj. změnu v tom, že i dětem mladším 5 let se budou vydávat cestovní, diplomatické a služební pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 5 let s tím, že budou zmírněny požadavky na fotografii dítěte předkládanou k biometrickému zpracování.

Parlament ČR schválil novelu zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, která nabyla účinnosti dne 24.5.2008.

Novela přináší s účinností dnem publikování ve Sbírce zákonů tyto základní změny:
1.Posunuje zahájení vydávání cestovních dokladů s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje o otiscích prstů na 1. dubna 2009.

2.Stanoví, že k překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz (na rozdíl od současnosti tedy i platný občanský průkaz bez strojově čitelné zóny).

3.I dětem mladším 5 let se budou vydávat cestovní, diplomatické a služební pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 5 let s tím, že budou zmírněny požadavky na fotografii dítěte předkládanou k biometrickému zpracování. Nebudou se již vydávat tzv. dětské pasy pro děti mladší 5 let, tj. cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 1 rok a diplomatické nebo služební pasy se strojově čitelnými údaji a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 1 rok.

Veškeré dosud vydané cestovní doklady zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

Pro děti mladší 5 let tak po nabytí účinnosti této novely budou platit následující varianty cestování:

  • cestování na cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (tj. cestovní, diplomatické a služební pasy vydané po nabytí účinnosti této novely);
  • cestování na cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tj. cestovní, diplomatické a služební pasy vydané do 31.8.2006 a diplomatické a služební pasy s dobou platnosti 1 rok vydané dětem mladším 5 let od 1.9.2006 do nabytí účinnosti této novely) ;
  • cestování na cestovní doklady bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji vydané před účinností novely (tj. cestovní pasy s dobou platnosti 1 rok vydané dětem mladším 5 let od 1.9.2006 do nabytí účinnosti této novely);
  • cestování na cestovní doklady bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji vydané po nabytí účinnosti novely ve zkráceném řízení a s dobou platnosti 6 měsíců (tj. tzv. pas blesk dle § 5 odst. 3 zákona o cestovních dokladech);
  • cestování bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je dítě zapsáno (tj. dítě zapsané v cestovním, diplomatickém nebo služebním pasu rodiče do 31.8.2006 nebo dítě zapsané v cestovním, diplomatickém nebo služebním pasu rodiče od 1.3.2008)

Některé státy však nemusí vstup na své území bez cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji umožnit. Vzhledem k tomu, že jde o opatření náležející do suverénního rozhodnutí těchto států, nemůže Česká republika nést odpovědnost za aplikaci těchto opatření, popřípadě za komplikace, které z tohoto důvodu mohou občanům České republiky vzniknout při vstupu nebo pobytu na území těchto států. Totéž platí o cestování dětí zapsaných do cestovního dokladu rodiče.