česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novela zákona o cestovních dokladech (1. ledna 2016)

Dnem 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1999 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavními změnami, které uvedená novela přináší v oblasti cestovních dokladů, jsou zejména:

  • zrušení vydávání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pas blesk)*
     
  • možnost žadatele převzít cestovní pas i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu občana nebo posledního trvalého pobytu na území České republiky v případě, že podal žádost o vydání cestovního pasu na ZÚ ČR v zahraničí
  • rozšíření okruhu oprávněných osob k převzetí cestovního pasu (kromě osob uvedených v § 22 stávajícího zákona, může cestovní pas převzít z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele).

Shora uvedené změny reflektují požadavky občanů ČR v zahraničí ve věci usnadnění převzetí cestovního pasu, o který požádali na ZÚ ČR v zahraničí.


* Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (§ 5 odst. 3) nelze podat u zastupitelského úřadu. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Správní poplatek bude činit 4 000 Kč (pro děti do 15 let 2 000 Kč). Převzetí je v tomto případě možné pouze v místě podání žádosti.


Předpis č. 318/2015 Sb.

Pro lepší informovanost občanů byly zpracovány letáky týkající se změn v oblasti evidence obyvatel (oblast zprostředkování kontaktu a ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovnách), občanských průkazů a cestovních pasů:

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? (PDF, 256 KB)

Žádáte o zprostředkování kontaktu? (PDF, 201 KB)

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016 (PDF, 7 MB)

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016 (PDF, 5 MB)