česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí je nutné si zkontrolovat, že máte platný cestovní doklad.

Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad.

Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

  • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji).
  • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.


Cestování nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce

Neexistuje žádné belgické nařízení ani jednotný formulář určující pravidla k cestování nezletilých osob bez doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce.

Za normálních okolností tedy stačí pro cestu do Belgie cestovní doklady obou osob, obzvláště má-li doprovodná osoba stejné příjmení jako doprovázené dítě.

Nicméně, pokud cestují děti mladší 18 let s jinou osobou než rodičem či zákonným zástupcem, může být při cestování vznesen dotaz na vztah mezi cestujícími.
Předložení dokumentů dokládajících tento vztah (např. rodný list, má-li dítě jiné příjmení než rodič, nebo písemné prohlášení rodičů se souhlasem k cestě dítěte v doprovodu jiné dospělé osoby - spolu s údaji o osobě, která bude dítě doprovázet) není sice pro cestování povinné, ale může dopomoci k urychlení procesu.

Voyager avec des enfants mineurs