česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.premier.be
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Belgická premiérka Sophie Wilmès představila scénář uvolňování mimořádných opatření, který bude aplikován od 4. května 2020

V pátek 24. dubna proběhlo netrpělivě očekávané zasedání Bezpečnostní rady státu, během kterého byl projednáván scénář uvolňování mimořádných opatření. Za předpokladu, že se bude situace v nadcházejícím týdnu vyvíjet příznivě, budou přijaté změny aplikovány postupně od 4. května ve třech fázích. V úvodu řeči Sophie Wilmès zdůraznila, že virus zůstává pro obyvatelstvo velmi přítomný a nebezpečný. Bezpečnostní opatření musí být proto zachována i během fáze uvolňování. „Virus má stále mnoho tajemství, naše rozhodnutí jsou založena z velké míry na předpokladech a předpovědích“, termíny změn jednotlivých opatření nejsou proto definitivní a mohou se, stejně jako jednotlivá opatření změnit v souladu s aktuálním vývojem situace, varovala předsedkyně vlády.

Stále platí pravidlo sociálního distancování a hygienické zásady.

Všechna stávající opatření, která nejsou výslovně odstraněna, zůstávají zachována.

Každý Belgičan by měl obdržet alespoň jednu látkovou roušku a dva výměnné filtry. Chirurgické masky a FFP2 zůstávají vyhrazeny pro zdravotnický personál. Ochranné pomůcky musí svým zaměstnancům zajistit zaměstnavatel.

V následujícím období bude hrát významnou roli testování a tracing/sledování. Laboratorní test by měl být poskytnut všem s příznaky, osobám vystaveným riziku nákazy kvůli své profesi a osobám, které byly ve styku s infikovaným. Belgická kapacita by měla dosáhnout 25 000 testů denně, s možností navýšení až na 45 000 testů denně. Sérologické testy budou použity ke studiu imunity ve vybraných skupinách, sledování epidemie a budou prováděny na základě lékařského předpisu.

Pro sledování bude zavedena koordinovaná strategie mezi regiony a komunitami s podporou federálních odborníků. Tracing bude zahájen v 1. fázi uvolňování. Infikovaná osoba bude muset uvést seznam osob, s nimiž byla v kontaktu. Tyto pak budou kontaktovány call centrem příslušného regionu a v případě příznaků dále vyšetřeny.


4. KVĚTNA - FÁZE 1A

Ekonomika

 • Výkon práce na dálku bude i nadále povinný ve všech případech, kde to charakter zaměstnání umožňuje.
 • Tam, kde není možné fungovat se zaručením sociálního distancování, musí být dodržována zdravotní a bezpečnostní doporučení přijatá zaměstnavatelem, včetně nošení roušky.
 • Pokud jde o organizaci práce, „byla schválena obecná příručka osvědčených postupů, která bude sloužit jako základ pro uzavření odvětvových dohod a jako reference pro postupné ekonomické zotavení ve zdravých a bezpečných podmínkách pro všechny.

Zdravotnictví

 • Přístup k obecné a specializované zdravotní péči se bude postupně zvyšovat

Školství

 • Žádné změny, výuka je pozastavena.

Doprava

 • Masky, roušky (nebo jakákoli alternativa umožňující zakrytí úst a nosu) budou v dopravě povinné. „Tato povinnost musí platit od vstupu na nádraží/do stanice/zastávky atd.“
 • Veřejná doprava postupně zvýší svou nabídku tak, aby byla připravena na 4. května. I nadále je nutné používat v maximální možné míře vlastní dopravní prostředky a pokud je to možné vyhýbat se přesunům v dopravní špičce.

Každodenní život

 • Klíčové je i nadále „zůstat doma“, s výjimkou zaměstnání, nakupování nebo návštěvy lékaře.
 • Nošení roušek ve veřejném prostoru je doporučeno.
 • Venkovní aktivity je možné praktikovat nejen s osobou blízkou, ale nově i se dvěma osobami, které nežijí ve stejné domácnosti.
 • Bude povoleno provozování těch venkovních sportů, během kterých je možné dodržovat bezpečné vzdálenosti: tenis, atletika, rybaření, jízda na kajaku, golf... Pokud tyto činnosti vyžadují infrastrukturu, zůstává přístup do šaten a společných sprch zakázán.
 • Galanterie a textilní obchody znovu otevřou.

11. KVĚTNA - FÁZE 1B
 • Všechny obchody s výjimkou kontaktních obchodů (kadeřnictví, ...) se mohou znovu otevřít. Podmínky opětovného otevření (organizace práce, příjem zákazníků, přístup do obchodu) budou vyhodnoceny během nadcházejícího týdne s podporou výstupní skupiny (GEES).

18. KVĚTNA - předpokládané datum FÁZE 2

Pro tuto fázi lze předpokládat následující změny:

Ekonomika

 • Kontaktní profese (kadeřnictví, ...) by mohly znovu otevřít.
 • Kavárny a restaurace zůstanou i nadále mimo provoz.
 • Muzea by mohla za určitých podmínek znovu otevřít.

Každodenní život

 • Bude evaluováno několik oblastí: soukromá setkání doma, počet osob oprávněných na svatbách a pohřbech, počet lidí, kteří spolu sportují, organizace výletů na různá místa v zemi a možnost přesunu do druhého bydliště.
 • U týmových sportů bude venkovní trénink povolen pouze v uznávaném klubu a za předpokladu dodržení určitých pokynů.

Školství

 • Návrat do škol proběhne velmi pozvolně. Pouze tři ročníky budou moci aktuálně pokračovat ve výuce na základních a středních školách, s prioritou pro ročníky, které jsou zakončeny diplomem nebo certifikátem, přednostně také pro odborné vzdělávání.
 • Mateřské školy zůstávají zavřené minimálně do konce května.
 • Z hlediska organizace kurzu může být ve stejné třídě maximálně 10 studentů (4 m² na studenta a 8 m² pro učitele). Musí být dodrřován pevný zasedací pořádek. Výuka praktických předmětů (biologie, chemie, fyzika) nebude pořádána. Kontakt s rodiči bude navazován prostřednictvím videokonferencí. Teplá jídla nebudou podávána. Žáci starší 12 let a učitelé budou povinni nosit masku po celou dobu pobytu ve škole. Mytí rukou a používání hygienických zařízení bude také přesně regulováno.

8. ČERVNA - FÁZE 3

Rekreace

 • Bude zváženo znovuotevření barů, restaurací a dalších míst odpočinku, jako jsou kina.
 • Bude přezkoumána otázka cest do zahraničí, jakož i otázka stáží pro děti a zpřístupnění turistických atrakcí. V případech konání dětských táborů by mělo být rozhodnuto do konce května.
 • Platí zrušení festivalů do 31. srpna. Bude prozkoumána možnost pořádání menších venkovních akcí.

Tiskové prohlášení

Belgium's exit strategy 24.04.2020.pdf

Videozáznam tiskové konference

www.info-coronavirus.be: Nejčastí otázky a odpovědi