česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.sophiewilmes.be
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Belgie: Omezení volného pohybu osob prodlouženo do 19. dubna

27. března prodloužila Bezpečnostní rada státu omezení volného pohybu osob do konce velikonočních svátků, tzn. do 19. dubna (v platnosti od 18. března 2020, 12:00) s možným prodloužením do 3. května.

Aktuální prodloužení by nemělo být doprovázeno novými omezujícími opatřeními. Postihy za nedodržování opatření, která jsou již v platnosti, však budou uplatňovány přísněji a s menší tolerancí ze strany orgánů.

Přehled původních opatření

V zájmu objasnění přijatých nařízení vydalo Krizové centrum dokument, který obsahuje nejčastěji kladené otázky týkající se bezpečnostních opatření. (aktuální k 6.4.)

Několik upřesnění:

I nadále se doporučuje fyzická aktivita a procházky. Po celou dobu činnosti je nutno dodržovat sociální distancování a být v pohybu. Občané se mohou zdržovat mimo své domovy pouze po dobu fyzické aktivity (vyloučen je například odpočinek v parcích - výjimky jsou tolerovány pouze v případě seniorů a těhotných žen).

„Lockdown parties“ jsou opakujícím se problémem, který má důležité zdravotní důsledky. Tyto druhy oslav a jakákoliv další shromáždění jsou samozřejmě zakázány.

Pokud jde o školy, a zejména o jejich fungování během velikonočních svátků, zůstávají pravidla stejná: i během tohoto období musí zůstat péče o děti ve školách zajištěna; pokud se toto prokáže jako skutečně nemožné, lze zorganizovat jinou formu, která splňuje následující podmínky: děti, o které bylo dosud pečováno spolu, by měly být i nadále ponechány ve stejné skupině a neměly by být smíchány s jinými dětmi; O děti se budou přednostně starat osoby, s nimiž již byly děti v předchozím kontaktu.

Rozhodnutí jsou jako vždy založena na doporučeních vědeckých odborníků.

Porušení jsou a budou penalizována. Kromě toho bude v krátkodobém horizontu zaveden systém okamžitého výběru pokut.

Belgická premiérka Sophie Wilmès apelovala během tiskové konference na individuální a kolektivní odpovědnost každého: „Dodržování bezpečnostních opatření, je sice nelehké, ale nezbytné pro zachování našeho zdraví.“ Dále vyzdvihla práci a pozoruhodné nasazení ošetřovatelského personálu a uvedla, že všechny státní orgány dělají vše pro to, aby zajistily jeho ochranu. V neposlední řadě pak poděkovala všem, kteří se i nadále starají o fungování každodenního chodu země.

Tiskové prohlášení předsedkyně vlády SophieWilmès