česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Photo News
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Belgie: Rozvolňování (opatření fáze 3 od 8. června)

Ve středu 3. června schválila Bezpečnostní rada státu přechod do 3. fáze plánu rozvolňování, počínaje 8. červnem. Belgická premiérka Sophie Wilmès specifikovala přijatá opatření, ocenila úsilí občanů a připomněla, že je i nadále potřeba zachovat ostražitost, pročež zůstávají zakázány kontaktní činnosti a masové akce. "Jedná se o radikální změnu přístupu ve srovnání s pravidly platnými dodnes. Ve skutečnosti je nyní svoboda pravidlem a zákazy jsou výjimkou", uvedla Wilmès. Tento nový přístup lze chápat na dvou úrovních. Za prvé v rovině individuálního chování a za druhé na úrovni regulačního rámce, který se vztahuje na organizovanou činnost.

6 základních pravidel individuálního chování:

1) Hygienická opatření zůstávají zásadní;
2) Outdoorové aktivity by měly být pokud možno upřednostňovány. Popřípadě musí být interiér dostatečně větraný;
3) Zvláštní zřetel musí být věnován osobám rizikových skupin vůči nimž je nutné aplikovat další preventivní opatření;
4) Dodržování bezpečnostní vzdálenosti zůstává v platnosti s výjimkou osob v jedné domácnosti, dětí do 12 let a osob, s nimiž máme bližší kontakt v rámci tzv. kontaktní bubliny. V případě potřeby je nutné nosit roušku;
5) Je možné mít užší kontakt s 10 různými lidmi týdně nad rámec osob ve sdílené domácnosti (= rozšířená kontaktní bublina). Lidé se také mohou měnit každý týden;
6) Skupinová setkání budou omezena na max. 10 osob, včetně dětí. To platí pro všechna setkání, bez ohledu na to, zda se konají doma nebo mimo domov (např. park nebo restaurace).


Všechny organizované činnosti budou obnoveny, pokud není plánováno obnovení v jiné fázi, na základě přijatých opatření příslušného ministerstva a doporučení skupiny GEES. Protokoly které mají za cíl chránit uživatele i zaměstnance budou vyhodnoceny do 1. července.

Sektor HORECA (hotely-restaurace-kavárny)

Tento sektor může částečně znovuzahájit činnost. Bankety a recepce se mohou konat až od 1. července za přítomnosti maximálně 50 osob, za stejných podmínek, které jsou stanoveny pro stravovací zařízení. Herny (např. kasina) mohou otevřít od 1. července, zatímco diskotéky a noční kluby nebudou povoleny do konce srpna kvůli nemožnosti zajistit bezpečnou vzdálenost. Kromě těchto výjimek budou v souladu s velmi přesným protokolem znovu otevřena všechna další stravovací zařízení, jako jsou kavárny, bary a restaurace. Hlavní zásady:

    Vzdálenost 1,50 m mezi stoly;
    Maximálně 10 osob na stůl;
    Každý klient musí zůstat usazen u svého stolu;
    Číšníci musí nosit roušku;
    Všechna restaurační zařízení mohou zůstat otevřená až do 1:00 hodin.

Kulturní sektor

Od 8. června mohou započít kulturní aktivity bez publika. Představení pro veřejnost - včetně kin - budou moci začít 1. července, ale vždy podle zvláštních organizačních pravidel, jako je respektování bezpečné vzdálenosti u veřejnosti a nejvýše 200 přítomných osob. Organizace by měla být zajištěna tak, aby nedocházelo před vstupem do sálu k velkým hloučkům. Pokud se lidé účastní kulturních aktivit, ale i volnočasových aktivit, vždy se doporučuje nosit roušku.

Sportovní tréninky a nyní i kulturní aktivity (zkoušky) pod dohledem odpovědné osoby jsou omezeny na 20 osob v červnu a 50 osob v červenci, za předpokladu respektování sociálních vzdáleností.

Nejen v těchto dvou odvětvích má velmi postupné zahajování činnosti a implementace opatření důležité ekonomické dopady. Na federální i regionální úrovni se proto kromě rozšíření nebo přizpůsobení obecných opatření na hospodářskou podporu sektoru připravuje řada cílených opatření na pomoc konkrétním odvětvím.

Sportovní sektor

Od 8. června se mohou obnovit bezkontaktní sportovní aktivity, ať už v interiéru (sportovní haly, tělocvičny a fitness) nebo venku. Platí pro tréninky i utkání amatérů i profesionálů. Kontaktní sporty (např. Judo, box, fotbal atd.) Musí být vždy omezeny na „bezkontaktní“ tréninky; Pokud jde o sportovní infrastrukturu, šatny a sprchy zůstávají i nadále nepřístupné; V této fázi zůstávají mimo provoz bazény, sauny a wellness centra.

V oblasti sportu, bude vše povoleno od 1. července pod podmínkou, že budou dodrženy protokoly.

Bohoslužby

Náboženská nebo filozofická setkání se mohou obnovit od 8. června za dodržení zejména následujících pravidel:

Přítomnost max. 100 osob a dodržení bezpečné vzdálenosti, od července bude tento počet osob rozšířen na 200;
Obřady s fyzickým kontaktem jsou zakázány.

Cestování

Od 8. června bude možné podnikat jedno i vícedenní výlety po Belgii.

Od 15. června Belgie znovu otevře své hranice do a z Evropské unie, včetně Spojeného království a dalších čtyř schengenských zemí (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Norsko). Je nutno brát v patrnosti, že každá země sama rozhodne, zda své hranice otevře. Situaci v jednotlivých zemích, je možné ověřit na webu belgického ministerstva zahraničních věcí. Podmínky pro cestování mimo Evropu budou teprve stanoveny s ohledem na pokrok v diskuzích na evropské úrovni.

Volný čas a relaxace

Aktivity pro volný čas a relaxaci jsou povoleny od 8. června, s výjimkou konferencí, zábavních parků a krytých hřišť, které budou obnoveny až 1. července.

Shromažďování

V případě kulturních a rekreačních aktivit musí být tyto činnosti organizovány tak, aby se zabránilo shromažďování. Vždy se doporučuje nosit roušku.

Shromažďování (např. poutě, procesí, regionální slavnosti atd.) zůstávají do 1. srpna zakázány a poté budou postupně obnoveny. Hlavní hromadné události však zůstávají zakázány až do 31. srpna, jak bylo oznámeno dříve (např. festivaly).

Na začátku léta bude pro organizátory, kteří se chtějí dozvědět o možnosti a podmínkách realizace akce, k dispozici online nástroj pro vyhodnocení konkrétní situace.

Fáze 4 a 5 rozvolňování proběhne v červenci a srpnu, pokud to epidemiologické podmínky dovolí.

 

Tiskové prohlášení Sophie Wilmès

Přehled aktuálních opatření