česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Belgie: po předvánočním zpřísnění úprava podmínek pro kulturní sektor platná od 30.12. 2021

Od 30.12. 2021 byla obnovena činnost kulturních zařízení za podmínek daných nařízením ze začátku prosince 2021 (pouze místa k sezení, povinné nošení masek, od 50 diváků Covid Safe Ticket s max. kapacitou 200 diváků).
Ostatní předchozí zdravotní opatření (26.11., 4.12. a 26.12.) zůstávají v platnosti.
 

S platnosti od 30.12.2021 byla obnovena činnost kulturních zařízení za podmínek stanovených  v opatření ze dne  3. prosince 2021, tj. pouze místa k sezení s dostatečným rozestupem a dostatečným větráním, povinné nošení masek, používání Covid Safe Ticketu od 50 diváků, maximálně 200 diváků. Tyto podmínky se vztahují také na kina a  kulturní akce.

Opatření ve sportovním sektoru zůstávají nezměněna.

PLATNÁ OPATŘENÍ

 

Nařízení platná od 26.12.2021:

Vnitřních a venkovní akce:

Všechny vnitřní hromadné akce jsou zakázány. To platí i pro vánoční trhy, zimní vesničky, kulturní a jiná představení a konference pod střechou.

Uzavřeny jsou také vnitřní prostory kulturních, slavnostních a rekreačních zařízení, s výjimkou :

 • knihovny, knihovny hraček a mediatéky.
 • muzea;
 • organizované aktivity zaměřené na potřeby zranitelných skupin, tj. sociokulturní aktivity, aktivity dalšího vzdělávání a odborně vedené aktivity pro mládež;
 • sály pro večírky a recepce, pouze pro svatby a pohřby;
 • wellness centra včetně saun, solárií, vířivek, hammamů a parních lázní.

Zavřou také kina, laserové hry, bowlingové dráhy, únikové místnosti, paintballová, kulečníková, šipková a kulečníková centra a kryté trampolínové parky.

Sportovní odvětví včetně fitness center a plaveckých bazénů zůstává v provozu. Rekreační prvky koupališť a subtropických bazénů ale musí zavřít, stejně jako kryté prostory zábavních parků a zvířecích parků. Sportovní prázdninové stáže/tábory se mohou konat pouze bez přenocování.

Venkovní akce mohou probíhat dle zpřísněných předpisů, jejich cílem je předejít davovým efektům, a to:

 • Zákaz používání stanů a jiných krytých prostor pro návštěvníky
 • Maximálně jeden návštěvník /4 m2
 • Od 100 návštěvníků: jednosměrný dopravní plán s oddělenými vchody a východy.

Bezpečné nakupování

Nakupovat mohou maximálně dvě osoby (s výjimkou nezletilých osob z vlastní domácnosti). Na 10 m2 nákupní plochy je povolen jeden návštěvník. Mezi skupinami nakupujících musí být zajištěna vzdálenost 1,5 m. Pokud je nákupní plocha větší než 400 m2, musí být zajištěna odpovídající kontrola přístupu.

Povinná práce na dálku

Práce na dálku zůstává povinná s maximálně jedním dnem návratu týdně.

Bezpečné večírky/oslav

Kontakty během vánočního období  by měly být i nadále omezeny, vyzývá se k využívání samotestů, větrání vnitřních prostor a nošení ústenky, zůstání doma, pokud se osoba necítí dobře.

Pro zranitelné osoby  se doporučuje používat masky FFP2 , nedávné vědecké studie zřejmě naznačují, že varianta omikron odolává na vzduchu déle než předchozí varianty.

Sportovní soutěže bez diváků

Přítomnost veřejnosti během profesionálních i neprofesionálních sportovních soutěží a tréninků je zakázána. Toto pravidlo platí jak v interiéru, tak v exteriéru.

Význam posilující dávky

Hlavní ochranou proti závažným formám koronaviru zůstává očkování, přičemž zejména posilovací dávka poskytuje dodatečnou ochranu proti variantě Omicron. Téměř čtyři z deseti dospělých (37 %) se již nechali očkovat posilovací vakcínou a záměrem je, aby všichni dospělí měli možnost nechat se očkovat do konce ledna.

Zároveň s ohledem na kladné stanovisko Vyšší zdravotnické rady a Poradního výboru pro bioetiku byla požádána pracovní skupina pro očkování, aby co nejdříve zahájila dobrovolné očkování dětí ve věku 5 až 11 let.

Epidemická situace bude znovu posouzena do poloviny ledna.

 

Opatření platná od 4. prosince 2021:

1. Povinné masky od 6 let

Tam, kde jsou masky již povinné, jsou nyní povinné od šesti let.

2. Omezení sociálního kontaktu

Důrazně se doporučuje co nejvíce omezit sociální kontakt a setkávat se nejlépe venku. Doporučuje se používat autotesty.

3. Děti a vzdělávání

Vánoční prázdniny pro mateřské a základní školy začnou o týden dříve, tedy 20. prosince.

Středoškolské vzdělávání bude až do zkoušek probíhat v hybridní formě. Žáci, kteří nemají přístup k digitálním nástrojům, budou moci využívat distanční vzdělávání v rámci školy.

Kromě toho od 6. prosince vstoupí v platnost řada opatření, která mají zvýšit bezpečnost školního prostředí, a sice

 • povinnost používat zařízení na měření CO2 v každé třídě a v místnostech, kde se shromažďuje mnoho lidí.
 • zavedení nového protokolu, podle kterého se třída uzavře, jakmile jsou nakaženy dvě děti;
 • všeobecná povinnost nosit roušku od 6 let věku; zákaz všech mimoškolních aktivit;
 • Doporučení rodičům, aby své děti pravidelně (samo)testovali.

4. Soukromá setkání v interiéru

Dočasně jsou zakázána veškerá soukromá shromáždění a činnosti uvnitř budov, včetně organizovaných aktivit, s výjimkou:

 • sportu
 • setkání v soukromých domech nebo v turistických ubytovacích zařízeních s nízkou kapacitou,
 • svateb a pohřbů.

5. Veřejné akce v interiéru

Od soboty 4. prosince se nesmí konat akce s více než 4 000 lidmi.

Od pondělí 6. prosince je povolen vstup na vnitřní akce, kulturní a jiná vystoupení a konference za těchto podmínek:

 • maximálně 200 návštěvníků
 • sedící publikum
 • nošení masky
 • používání vstupenky Covid Safe Ticket od 50 návštěvníků

V kinech je povoleno maximálně 200 osob na sál, pokud je mezi jednotlivými skupinami dodržena vzdálenost 1,5 m.

6. Venkovní veřejné akce

Poradní výbor připomíná, že pořadatelé jsou zodpovědní za opatření pro řízení davu.

Výbor žádá místní orgány, aby tato opatření přísně kontrolovaly. Pokud tato opatření nelze dodržet, musí být akce zrušena.

7. Práce na dálku

Povinnost pracovat na dálku zůstává zachována, přítomnost na pracovišti je povolena maximálně jeden den v týdnu. Teambuildingy a jiné večírky na pracovišti nejsou povoleny.

8. Horeca

Otevírací doba v hotelnictví a stravování je omezena od 5 do 23 hodin. Dále viz "zimní opatření" níže.

9. Halové sportovní soutěže

Halové sportovní soutěže musí být pořádány bez diváků. Nezletilé účastníky mohou doprovázet dvě dospělé osoby.

Koordinační výbor znovu posoudí epidemiologickou situaci v týdnu od 20. prosince.

Konzultační výbor připomíná, že starostové jsou odpovědní za zrušení akcí, které představují epidemiologické riziko, a to kdykoli po konzultaci s příslušnými zdravotnickými orgány.

 

Soubor "zimních opatřeních" platných od  26.11.2021:

1. Soukromá setkání

Soukromá setkání v interiéru jsou zakázána, s výjimkou svateb a pohřbů (recepce po obřadu). Ty musí být organizovány dle CST pro 50 a více osob uvnitř a 100 a více osob venku. Platí stejná pravidla jako v gastronomii, avšak tanec s maskou je povolen.

To se nevztahuje na schůzky konané v soukromých domech. Výbor důrazně vyzývá k používání autotestů při přijímání hostů v soukromých domech.

Používání CST se nevztahuje na soukromá setkání konaná v soukromém domě, s výjimkou případů, kdy se jedná o profesionální pohostinskou činnost.

V případě využití profesionálních cateringových služeb je tato služba rovněž omezena na dobu od 5:00 do 23:00, s výjimkou svateb.

2. Činnosti Horeca

Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6. Jedna domácnost může sdílet jeden stůl bez ohledu na velikost domácnosti.

Povolena jsou pouze místa u stolu.

Otevírací doba je omezená a trvá od 5 do 23 hodin.

Diskotéky a taneční sály se musí zavřít.

3. Veřejné akce

Veřejné akce uvnitř budov: povoleno je pouze sezení v souladu s pravidly CST a v maskách.

Venkovní veřejné akce: Pokud organizátoři nedodrží pravidla společenského odstupu a dodržení vzdálenosti 1,5 metru mezi jednotlivými skupinami, bude jejich akce ukončena.

Stejná pravidla, která platí pro hotelnictví a stravování, se vztahují i na akce.

Opatření týkající se akcí pořádaných profesionály nabývají účinnosti dnem 29. listopadu.

4. Trhy/Veletrhy

Výbor potvrzuje povinnost nosit na trzíchí/veletrzích masku. Pořadatelé musí přijmout nezbytná regulační opatření k zajištění širokého používání CST na těchto veletrzích.

5. Sportovní soutěže

Amatérské i profesionální halové sportovní soutěže se mohou konat pouze bez diváků. Účastníky do 18 let však mohou doprovázet rodiče.

6. Povinná školní docházka

Ministři školství zavedou tyto opatření, týkající se především:

 •     povinnosti nosit masku
 •     kvality vzduchu a častého větrání
 •     rozdělení třídních skupin
 •     vyhledávání vysoce rizikových kontaktů (vyhledávání a screening);
 •     mimoškolních aktivit.

Ministři školství a vysokého školství se vyzývají, aby na základě konzultací se zastřešujícími organizacemi a odbory předložili návrhy na další opatření.

7. Aktivity pro mládež

Ministři pro mládež se vyzývají, aby nejpozději do 29. listopadu formulovali další návrhy týkající se omezení a bezpečnostních opatření, která je třeba dodržovat při aktivitách mládeže ve vnitřních prostorách, s ohledem na epidemiologická rizika spojená s mísením mladých lidí z různých tříd a škol.

8. Práce na dálku

Období, během něhož mohou zaměstnanci navštívit své pracoviště nejvýše jednou, se prodlužuje do 19. prosince namísto 12. prosince.

Období, od kterého se zaměstnanci mohou vrátit na své pracoviště maximálně dvakrát týdně, tak začíná 20. prosince.

Dodržování opatření - Policie a kontrolní orgány mají pravomoc striktně zakročit v případě, zjistí, že opatření nejsou dodržována.

 

Cestující z Jižní Afriky s okamžitou platností musí dodržet desetidenní karanténu při vstupu do Belgie.

 

Nový systém testování

Všeobecné info k testování