česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: icb-institute.be
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR

Od 15. června Belgie znovu otevírá své hranice do a z Evropské unie, včetně Spojeného království a dalších čtyř schengenských zemí (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Norsko), a to i za účelem turismu. Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru jsou upraveny Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které mimo jiné země EU+ dělí do tří skupin dle rizika nákazy onemocnění COVID-19: země s nízkým rizikem (zelené), středním rizikem (oranžové) a vysokým rizikem (červené). Belgie se nachází podl. tzv semaforu od 22. června v zelené kategorii. K 6. srpnu jsou na belgickém semaforu jako „oranžové“ zóny označeny Praha,  Střední Čechy,  Jihovýchod* (* Popis regionů vychází z mapy NUTS) a Moravskoslezský kraj. Celkově je ČR však stále v „zelené“ zóně. Od 1. srpna je pro všechny cestující do Belgie povinné vyplnit formulář„Public Health Passenger Locator Form".

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Podrobné aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR a návratu do ČR naleznete na webu mzv.cz nebo mvcr.cz
Připomínáme také možnost odběru novinek MZV

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI K CESTÁM DO/Z BELGIE


2. VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE A TRANZIT

Od 15. června Belgie znovu otevírá své hranice do a z Evropské unie, včetně Spojeného království a dalších čtyř schengenských zemí (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Norsko). Cestování je možné bez udání důvodu, tzn. i za účelem turismu. Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu a kritéria pro definování jednotlivých zón je aktualizován denně (vždy k 16:00) na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích: https://diplomatie.belgium.be/fr

K 6. 8. ČR zůstává mezi zelenými zeměmi EU s výjimkou Moravskoslezského kraje, Prahy, Středočeského kraje a Jihovýchodu*, jenž byly zařazeny do oranžové kategorie. Cestovatelé z oranžových kategorií nemají povinnost si nechat provést test a podrobit se karanténě, nicméně je jim to silně doporučeno. (* Popis regionů vychází z mapy NUTS)

Od 1. srpna musí všichni cestující, kteří se v Belgii zdrží po dobu delší než 48 hodin, vyplnit formulář „Public Health Passenger Locator Form“. Formulář bude sloužit k případnému trasování kontaktu. Existují 2 typy v závislosti na tom, zda máte (či chcete uvést) Váš mobilní telefon. První formulář lze vyplnit online (je nutné zadat číslo mobilního telefonu, na který přijde sms s potvrzovacím kódem) a je třeba jej odeslat během 48 hodin před přejezdem hranic Belgie. Druhý formulář je možné stáhnout z webu, vyplnit a pak odevzdat v den příjezdu příslušným orgánům podle toho, jak do Belgie přijedete.

(Popis regionů ve formuláři vychází z mapy NUTS)

Pokud přiletíte do Belgie letadlem (přicestujete lodí): Formulář musí být vyplněn před nástupem na palubu a předložen dopravci. Při cestě ze země mimo schengenský prostor musí být formulář předložen pohraniční policii.

Pokud vstoupíte do Belgie jiným způsobem (autobus, vlak, auto): V den svého příjezdu do Belgie musíte odeslat formulář na PLFBelgium@health.fgov.be, nebo jej vyplnit online během 48 hodin před příjezdem.

Pro každého cestujícího ve věku od 16 let musí být vyplněn samostatný formulář.
Informace týkající se dětí do 16 let musí být vyplněny na přiloženém formuláři pro dospělé, pokud je doprovází. Pokud děti mladší 16 let cestují samy, musí vyplnit formulář. Pokud se informace uvedené ve formuláři změní do 14 dnů od příjezdu, musíte to nahlásit zasláním úplných a aktualizovaných informací na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form


3. NÁVRAT DO ČR

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (ze dne 31.7.2020) a pravidelně aktualizované sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. Semafor, na jehož základě nemusí občané ČR a cizinci cestující do České republiky  ze státu s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená barva) předkládat negativní test ani nastoupit karanténu. Belgie se nachází od 22. června v zelené kategorii.

Aktuální opatření v ČR

S účinností od 5. června 12:00 hod. se ruší kontroly na pozemních hranicích s Rakouskem a Německem a opět je možné tyto hranice překračovat na kterémkoliv místě. Cestující však musí počítat s tím, že policie bude provádět namátkové kontroly v příhraničí s oběma státy v rámci výkonu svých pravomocí na území ČR. Situace se neustále mění, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra, které jsou průběžně aktualizovány.

Informace k tranzitu přes Německo či další země naleznete v Rozcestníku MZV.

Pro průjezd Belgií se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy při dodržování osobního odstupu v autě (necestují-li spolu v jednom vozidle osoby tzv. rozšířené sociální buňky) a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.


4. DOPRAVA:

Masky, roušky (nebo jakákoli alternativa umožňující zakrytí úst a nosu) jsou v hromadné dopravě povinné pro osoby od 12 let. Tato povinnost platí od vstupu na nádraží/do stanice/zastávky včetně letišť atd. po celou cestu.

K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

Od 15. 6. zahajuje provoz v obou směrech obvyklá autobusová linka RegioJet, od 18. 6. Flixbus z Prahy do Bruselu a od 19. 6. opačným směrem.

Provoz na bruselském letišti Zaventem je v omezené kapacitě obnoven. Za současných okolností je vstup na terminál povolen pouze cestujícím, zaměstnancům letiště a osobám, které potřebují vyřídit změnu letenky na přepážce. Doprovázet cestujícího do odletové haly nebo vyzvednout cestujícího v příletové hale není prozatím možné (nejedná-li se o osobu vyžadující speciální asistenci).

Letecká společnost Brussels Airlines obnovila letové operace v upraveném režimu od 15. června 2020. Společnost Ryanair, která operuje lety mezi Charleroi a Prahou obnoví provoz ze 40 % od 1. srpna.

*Nabídka spojů se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky dopravce.


5. OPATŘENÍ:

Od 29. července po dobu nejméně čtyř týdnů (do konce srpna) jsou v Belgii aplikována zpřísněná bezpečnostní opatření: především rozšíření povinnosti roušek, zmenšení tzv. sociální buňky (z 15 na 5 osob), limitování osobních aktivit počtem 10 osob, snížení počtu osob při veřejném shromažďování (100 v interiéru, 200 v exteriéru), vyzývání k práci z domova a nakupování po jednotlivcích, zároveň byla přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů. Fáze 5 rozvolňování je odložena. Neustále se apeluje na dodržování 6 základních pravidel individuálního chování. Od 1. srpna je pro všechny cestující do Belgie povinné vyplnit formulář "Public Health Passenger Locator Form".

ROUŠKY:
Platí povinnost nošení roušek (nebo jiné alternativy umožňující zakrytí úst a nosu) v hromadné dopravě (MHD, zastávky, nádraží, letiště apod.) pro osoby od 12 let. Roušku je potřeba nosit i tam, kde nelze dodržet vzdálenost 1,5 m (při určitých druzích pracovních činností; ve většině veřejných, uzavřených prostor jako jsou obchody, nákupní centra, kina, muzea, knihovny, herny, soudní budovy, veřejné budovy v částech přístupných veřejnosti, v pohostinství s výjímkou u stolu atd… , na frekventovaných místech jako tržiště, nákupní ulice, apod.) a dalších místech určených obecním úřadem. Povinnost roušky neplatí pro děti mladší 12 let.Pro odvětví pohostinství je zároveň nutné, aby zákazníci zanechali e-mailovou adresu nebo telefonní číslo za účelem případného trasování (prostřednictvím standardního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách FPS Economy). Byly posíleny policejní kontroly sociálního distancování a pořádání nepovolených oslav. Noční obchody musí zavírat nejpozději ve 22:00.

POHOSTINSTVÍ:
V odvětví pohostinství je nutné, aby zákazníci (alespoň jeden host za skupinu) zanechali e-mailovou adresu nebo telefonní číslo za účelem případného trasování. Budou posíleny policejní kontroly sociálního distancování a pořádání nepovolených oslav. Noční obchody musí zavírat nejpozději ve 22:00.

Zvláštní opatření je možné přijmout v rámci jednotlivých regionů (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně).

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit. Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Zcela zásadním zůstává dodržování 6 základních pravidel individuálního chování:

1) Hygienická opatření zůstávají zásadní (časté mytí rukou, používání desinfekčního gelu, v případě nemoci kontaktovat lékaře telefonicky a zůstat v maximální míře doma, povinnost nošení roušky)
2) Outdoorové aktivity by měly být pokud možno upřednostňovány. Popřípadě musí být interiér dostatečně větraný;
3) Zvláštní zřetel musí být věnován osobám rizikových skupin vůči nimž je nutné aplikovat další preventivní opatření;
4) Dodržování bezpečnostní vzdálenosti zůstává v platnosti s výjimkou osob v jedné domácnosti, dětí do 12 let a osob, s nimiž máme bližší kontakt v rámci tzv. sociální buňky.
5) Od 29. 7. dochází ke zmenšení sociální buňky, ve kterém se lidé mohou sdružovat, z 15 na 5 osob za týden (děti do 12 let se do této skupiny nezapočítávají).
6) Počet osob, které se mohou veřejně shromažďovat, byl snížen na polovinu na maximálně 100 osob v interiéru a 200 v exteriéru. Během těchto akcí je povinné nosit roušku. Osobní aktivity jsou limitovány počtem 10 osob (bez započtení dětí do 12 let) – například vycházky, ale i svatby.

Přehled aktuálních opatření: www.info-coronavirus.be


6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace belgického MZV
Ministerstvo zdravotnictví BE - www.info-coronavirus.be : Hygienická a bezpečnostní opatření
WANDA - Institut pro studium tropických nemocí
SCIENSANO - institut zdraví
EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze


7. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI K CESTÁM DO/Z BELGIE