česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pngitem.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. K 23. září od 16:00 je celá ČR z belgického pohledu "červenou zónou". Belgie je na českém semaforu červená od 4. 11. Od 31. 12. belgická vláda přitvrdila pravidla pro vstup na území: karanténa + test povinné pro všechny. V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

1. NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Informace k podmínkám návratu do ČR jsou pravidelně aktualizovány na stránkách MV : Pravidla vstupu do České republiky


2. VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE

Hranice v souladu s evropskými dohodami zůstávají otevřené, všechny cesty jsou ovšem „důrazně nedoporučované“;

Občané a rezidenti Belgie, jiného státu EU, schengenského prostoru a jejich rodinní příslušníci se mohou do Belgie vždy vrátit nebo sem přicestovat.

Kompletní info ke stávajícím opatřením: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

Pokud máte doplňující dotazy týkající se formuláře, testování a povinnosti karantény v Belgii, kontaktujte belgické Ministerstvo zdravotnictví na čísle 0800 14 689 (ze zahraničí +32 78 15 17 71) Linky jsou otevřené: mezi 9:00 a 17:00 (pondělí - neděle) nebo e-mailem na adresu info.coronavirus@health.fgov.be

Pro Vaše doplňující dotazy k cestování lze v pracovní dny od 9:00-17:00 kontaktovat informační linku belgického MZV: +32 (0)2 501 4000 (v NL/AJ a FJ).


Při příjezdu do Belgie platí od 31. 12. následujících 5 opatření:

1/ Všichni NEREZIDENTI ve věku od 12 let přijíždějící do Belgie z červené zóny se musí od 25. 12. prokázat negativním výsledkem PCR testu (potvrzení je platné po dobu 72 hodin od pořízení vzorku). Prezentace negativního testu neznamená žádnou výjimku z povinnosti vyplnit PLF, umístění do karantény ani povinného testu 7. den po příjezdu do Belgie. Pokud pobyt cestujícího v Belgii trvá kratší dobu než karanténní období, může dotyčný opustit zemi v plánovaném termínu (aniž by dokončil karanténu).

Výjimky: a) Nerezidenti, kteří nepřijíždějí do Belgie leteckou nebo lodní dopravou a pobývali v zahraničí maximálně 48 hodin nebo v Belgii budou pobývat maximálně 48 hodin.
b) Nerezidenti, kteří se přepravují pouze letecky a kteří zůstávají výlučně v tranzitní zóně bez vstupu na belgické území

Odběrové centrum na Letišti Václava Havla v Praze

Seznam odběrových míst v ČR

Poznámka: Potvrzení o negativním výsledku PCR testu musí být v papírové nebo elektronické podobě. Dokument musí být vyhotoven v holandštině, francouzštině, němčině nebo angličtině. Výsledek tohoto testu musí být negativní. Datum pořízení vzorku musí být jasně uvedeno: dokument je platný po dobu 72 hodin od tohoto data. Přijaty jsou pouze testy PCR na SARS CoV-2 s potvrzením PCR.  Test musí být proveden v oficiální laboratoři v zemi, ze které cestující přijíždí, a musí být potvrzen pověřeným lékařem (ekvivalent čísla INAMI).

V případě organizované přepravy je dopravce povinen zkontrolovat, zda osoby před nástupem do přepravy vykazují negativní výsledek testu. Při absenci negativního výsledku je dopravce povinen vyloučit cestujícího z dopravy. U osob přijíždějících do Belgie vlastními prostředky lze na hranicích očekávat namátkové kontroly.

2/ KAŽDÝ CESTUJÍCÍ musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF

Každý cestující od věku 16 let, který přijíždí do Belgie, bez ohledu na to, jaký je jeho status, země původu, účel cesty nebo použité dopravní prostředky, musí nejdříve 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář PLF (Public Health Passenger Locator Form). Preferováno je vyplnění v online podobě: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form. Pouze děti do 16 let, které cestují s dospělou osobou, mohou být uvedeny na formuláři spolu s dospělým. Ve formuláři uvede cestující podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech  pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Po odeslání elektronického formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení s QR kódem. Cestující je povinen jej předložit dopravci při odjezdu a hraniční kontrole při příjezdu. Od 1.10. je součástí elektronického formuláře také autoevaluační část, kterou je nutno vyplnit. Na základě tohoto dotazníku je zaslána SMS s opatřeními, která je třeba dodržet. Od 4. ledna vyhodnocení Passenger Locator Formmu (PLF) eviduje i služební cesty potvrzené zaměstnavatelem.

Pokud cestující nemůže použít elektronický formulář, je povinen vyplnit a podepsat papírovou verzi formuláře. Formulář si můžete stáhnout zde: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF. Podepsaný originál musí být vždy možné předložit kontrolním orgánům. Cestující přicházející ze země v schengenském prostoru musí při nástupu předložit svůj formulář a předat jej dopravci. Cestující, kteří nepoužívají přepravce, jsou povinni jej odeslat do 12 hodin od příjezdu do Belgie. To lze provést e-mailem na adresu PLFBelgium@health.fgov.be nebo zkopírováním údajů z papírové verze do elektronické verze formuláře.

Pokud se informace uvedené ve formuláři změní do 14 dnů od vstupu na území, je nutné to nahlásit, nejlépe vyplněním nového e-PLF na https://travel.info-coronavirus.be/. Pokud používáte papírovou verzi, musíte zaslat upravenou verzi na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin nebo kteří pobývali méně než 48 hodin mimo Belgii. Při cestě letadlem nebo lodí musí cestující v případě cesty do 48h zaškrtnout adekvátní políčko v PLF formuláři - SMS neobdrží a karanténa není v tomto případě povinná.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.

3/ Od 31.12. karanténa povinná při příjezdu po pobytu v červené zóně nad 48 hodin PRO VŠECHNY 

Všichni cestující (rezidenti i nerezidenti), kteří se vracejí z červených zón, kteří pobývali v zahraničí déle než 48 hodin a kteří zůstanou v Belgii déle než 48 hodin, jsou od 30. 12. považováni za „vysoce rizikové kontakty“, což znamená, že podléhají povinné karanténě. Tato může být ukončena výhradně po absolvování testu s negativním výsledkem uskutečněným sedmý den karantény. Děti do 6 let nemusí být testovány, ale  musí zůstat v karanténě. Toto opatření platí prozatímně do 15. ledna.

Výjimky:

  1. Pro osoby, které vykonávají klíčové funkce v zásadních odvětvích. Zde může být povolena práce na místě výkonu činnosti na základě potvrzení zaměstnavatele (v souladu s rozhodnutím konference ministrů zdravotnictví publikovaného 2. prosince 2020)
  2. Studenti smí v mimořádných případech přerušit karanténu za účelem složení zkoušky, a to pouze na tu zkoušku
  3. Rezidenti, kteří pobývali v zahraničí ze služebních důvodů mohou porušit karanténu do 4. ledna za předpokladu, že mají potvrzení zaměstnavatele o pracovní cestě. Od 4. ledna bude vyhodnocení Passenger Locator Formmu (PLF) evidovat i služební cesty potvrzené zaměstnavatelem.
  4. Karanténu lze dočasně zrušit v případě neodkladné a nezbytné aktivity. Například: zahraniční student může respektovat karanténu dvou týdnů před zahájením studia; osoba cestující na pohřeb se může zúčastnit obřadu, ale po zbytek svého pobytu musí zůstat v karanténě. Při provádění nezbytné a neodkladné činnosti je nutné striktně dodržovat sociální distancování a další ochranná opatření. Během všech ostatních aktivity, které nesouvisí s důvodem dané činnosti nebo nezbytným cestováním, je nutné dodržovat karanténu.

U osob považovaných za „vysoce rizikové kontakty“ začíná karanténní období dnem odletu/odjezdu z červené zóny, pokud je to na PLF jasně a objektivně identifikováno. V opačném případě karanténa začíná, jakmile cestující dorazí do Belgie, po pobytu v červené zóně, pokud ošetřující lékař / vyhláška federovaných subjektů nerozhodne jinak. To znamená, že pro občany, kteří se vracejí z červené zóny v zahraničí, musí být dodržena minimální karanténa 7 dní, následovaná 7 dny další bdělosti (tj. 7 + 7).

Specifikace platných pravidel pro každý region / komunitu naleznete zde:

4/ Od 31. 12. testy PCR povinné 1. a 7. den karantény

Rezidenti, kteří se vracejí z červené zóny (ČR je od 23. září z belgického pohledu zařazena celá mezi "červené zóny") po pobytu nad 48 hodin se musí povinně nechat testovat první a sedmý den karantény. Od 2. ledna 2021 obdrží navrátilci na základě poskytnutých informací v PLF SMS, která jim umožní se nechat testovat v jednom z testovacích středisek. Na bruselském letišti (Brussels Airoprt - Zaventem) bude ještě více navýšená kapacita, aby bylo cestujícím přilétajícím do Belgie umožněno se nechat testovat dobrovolně ihned po příletu. Na letišti v Charleroi a na nádraží Bruxelles-Midi bude zařízena možnost testování.

Odběrové centrum na letišti Brusel Zaventem

Seznam dalších odběrových míst v Belgii

Schůzku k provedení testu lze sjednat prostřednictvím rezervačního nástroje dostupného na www.MaSante.be. Výsledek testu bude také k dispozici na tomto webu. Pro osoby, které používají aplikaci Coronalert, je také možné test propojit se 17místným kódem vygenerovaným aplikací.

Výjimka: cestující, kteří nepřijíždějí do Belgie leteckou nebo námořní dopravou a kteří zůstali v zahraničí maximálně 48 hodin, nemusí absolvovat PLF, a proto nemusí podstoupit test.

Pokud je první test (1. den) pozitivní, je vysoce rizikový kontakt izolován po dobu nejméně 7 dnů ode dne provedení testu.

Pokud má rezident výsledek prvního testu negativní, obdrží pátého dne novou pozvánku prostřednictvím SMS, k provedení druhého testu a bude testován znovu 7. den. I přes negativní první test je nutné zůstat v karanténě. Pokud je druhý test negativní, může být vysoce rizikový kontakt uvolněn z karantény, ale je důležité udržovat zvýšenou ostražitost dalších 7 dní. Děti do 6 let by nemusí být testovány, ale musí být v karanténě. Pokud není proveden žádný test (například u dítěte mladšího 6 let) nebo pokud výsledek testu není k dispozici včas, karanténa asymptomatických vysoce rizikových kontaktů přestane po 10 dnech ode dne posledního vysoce rizikového kontaktu. Po této karanténě následuje období zvýšené ostražitosti po dobu 4 dnů.

Více k testování: https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/

5/ Další posílení kontrol od 2. 1. 2021

Obzvlaštní úsilí bude věnováno k posílení kontroly dodržování přijatých opatření v rámci přeshraničního pohybu, jmenovitě kontrola vyplňování PLF a od 25. prosince také předkládání negativního testu nerezidenty při vstupu na belgické území.

Kontroly budou systematické u všech, kteří se veřejnou dopravou dostali do Belgie, tzn. na vlakových i autobusových nádražích, v přístavu a na letištích. Motoristé budou na hranicích podrobeni pravidelným kontrolám.


3. TRANZIT

Pro tranzit se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy při dodržování osobního odstupu v autě (necestují-li spolu v jednom vozidle osoby tzv. rozšířené sociální buňky) a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Od cestujících, kteří se přepravují pouze letecky a kteří zůstávají výlučně v tranzitní zóně bez vstupu na belgické území, se negativní výsledek testu nevyžaduje.

Tranzit přes Německo - informace Velvyslanectví SRN v Praze
Informace k tranzitu přes Německo či další země naleznete v Rozcestníku MZV.


5. OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ BELGIE

V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m od osob, které nejsou členy stejné domácnosti, či tzv. sociální buňky, povinnost nošení roušek a pokud možno upřednostňování práce z domova. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

Nadále platí federální zákaz vycházení od 00:00 do 05:00, s výjimkou Bruselu a Valonska, kde platí zákaz vycházení delší, a to od 22:00 do 06:00.

1) Hygienická opatření zůstávají zásadní (časté mytí rukou, používání desinfekčního gelu, v případě nemoci kontaktovat lékaře telefonicky a zůstat v maximální míře doma, povinnost nošení roušky...)
2) Outdoorové aktivity by měly být pokud možno upřednostňovány. Venku se lidé smí setkat se čtyřmi osobami za předpokladu, že všichni po celou dobu zůstávají v pohybu; Popřípadě musí být interiér dostatečně větraný;
3) Zvláštní zřetel musí být věnován osobám rizikových skupin vůči nimž je nutné aplikovat další preventivní opatření;
4) Dodržování bezpečnostní vzdálenosti zůstává v platnosti s výjimkou osob v jedné domácnosti, dětí do 12 let a osob, s nimiž máme bližší kontakt v rámci tzv. sociální buňky (Blízké kontakty jsou od 19. 10. omezeny na maximálně 1 osobu nad rámec osob stejné domácnosti).
5) Setkání soukromé nebo rodinné povahy jsou od 9. 10. omezena na maximálně 1 osobu (po dobu dvou týdnů vždy stejné), nepočítají se děti do 12 let. Osamocené osoby budou výjimečně moci pozvat na návštěvu dvě osoby namísto jedné, a to mimořádně ve sváteční večery 24. 12. a 25. 12. Veřejné akce jsou povoleny pouze za předpokladu respektování přísných pravidel (viz www.covideventriskmodel.be).
6) Práce na dálku (télétravail/ home-office) bude povinná tam, kde je to možné. Pokračovat ve své činnosti v případě zachování osobních odstupů a nošení roušek budou smět např. stavební firmy, zahradníci apod.

Roušky:

Platí povinnost nošení roušek (nebo jiné alternativy umožňující zakrytí úst a nosu) v hromadné dopravě (MHD, zastávky, nádraží, letiště apod.) pro osoby od 12 let. Roušku je potřeba nosit i tam, kde nelze dodržet vzdálenost 1,5 m (při určitých druzích pracovních činností; ve většině veřejných, uzavřených prostor jako jsou obchody, nákupní centra, kina, muzea, knihovny, herny, soudní budovy, veřejné budovy v částech přístupných veřejnosti, v pohostinství s výjímkou u stolu atd… , na frekventovaných místech jako tržiště, nákupní ulice, apod.) a dalších místech určených obecním úřadem. Povinnost roušky neplatí pro děti mladší 12 let. O dalších místech může být rozhodnuto obcí.

Nákupy a pohostinství:

Obchody budou moci znovu otevřít v úterý 1. prosince – premiér ale varoval, že nebude možné „zábavné nakupování“. Nákupy se mají dělat rychle a samostatně s klientským limitem 10 m2. Cílem je, aby nebylo na jednom místě nahromaděno moc lidí.

Muzea a plavecké bazény mohou otevřít ke stejnému datu za dodržení příslušných protokolů.

Některé sektory budou muset zůstat zavřené, pokračují ovšem i pomocná opatření provozovatelům – zde jsou myšleny vysoko kontaktní služby jako kadeřníci, maséři apod.

Restaurace a kavárny zůstávají zavřené minimálně do 1. února s vyhodnocením situace v polovině ledna

Trasování:

K 30. září je spuštěna trasovací mobilní aplikace CoronaAlerthttps://coronalert.be/en/

Testování:

V případě příznaků by se měl pacient okamžitě izolovat po dobu 7 dnů a kontaktovat svého lékaře, aby mohl co nejrychleji absolvovat test. V případě negativního výsledku může pacient opustit karanténu, jakmile to jeho zdravotní situace dovolí. V případě pozitivního testu je karanténa prodloužena. Karanténa a testy jsou v kompetenci  belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je třeba ověřit vždy aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii. Specifika platných pravidel pro každý region/jazykové společenství lze nalézt na následujících odkazech:

Valonsko
Vlámsko
Brusel hlavní město 
germanofonní společenství

Všechna výše uvedená opatření budou platit do 15. ledna 2021. Případný přechod do nové fáze bude vyhodnocen na základě lékařských indikátorů začátkem ledna.

Kompletní přehled stávajících opatření: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/.


6. DOPRAVA

K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

Od 15. 6. zahajuje provoz v obou směrech obvyklá autobusová linka RegioJet, od 18. 6. Flixbus z Prahy do Bruselu a od 19. 6. opačným směrem.

Provoz na bruselském letišti Zaventem je v omezené kapacitě obnoven. Za současných okolností je vstup na terminál povolen pouze cestujícím, zaměstnancům letiště a osobám, které potřebují vyřídit změnu letenky na přepážce. Doprovázet cestujícího do odletové haly nebo vyzvednout cestujícího v příletové hale není prozatím možné (nejedná-li se o osobu vyžadující speciální asistenci).

Stále dochází k častým změnám v letecké dopravě, aktuálně je rušena řada letů na lince Brusel-Praha (v obou směrech).

Informace k létání z Belgie: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Letecká společnost Brussels Airlines nabízí pro letecké operace mezi Bruselem a Prahou spoje s přestupem ve Frankfurtu.
Czech Airlines plánuje zahájit letecké spoje na lince Praha - Brusel k 17.12.2020.

Společnost Ryanair, která operuje lety mezi Charleroi a Prahou obnovila provoz ze 40 % od 1. srpna (aktuálně nabízí lety v pátek a v neděli).

*Nabídka spojů se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky dopravce.


7. DOPORUČENÍ

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně). Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení karantény nebo jiných opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Pojištění:

V případě onemocnění je třeba telefonicky kontaktovat obvodního lékaře. V případě reálného podezření z nákazy COVID-19 budete testováni. V případě pozitivního testu budou zmapovány a vyhledávány Vaše blízké kontakty za účelem zamezení dalšího šíření infekční nemoci.

Před jakoukoliv cestou doporučujeme kontaktovat zdravotní pojišťovnu a ověřit si, zda všeobecné či sjednané cestovní pojištění pokrývá případné náklady spojené s nečekanou karanténou nebo léčbou COVID-19 a repatriací. Pokud nikoliv, pak doporučujeme sjednání dostačujícího připojištění.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_cs.htm

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazen%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dby-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-v-souvislosti-s-koronavirem


8. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

informace pro DIPLOMATICKÉ MISE viz podrobně na webu MZV Belgie: https://diplomatie.belgium.be/en/services/protocol/covid-19
Public Health Passenger Locator Form: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
Interaktivní mapa MZV BE: https://diplomatie.belgium.be/en
Informace k opatřením, karanténě a cestování: https://www.info-coronavirus.be/en/

WANDA - Institut pro studium tropických nemocí

SCIENSANO - institut zdraví
EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze

https://reopen.europa.eu/cs/map/BEL


Průběžně sledujte aktualizované informace o cestování MZV:

Rozcestník informací k cestování

Zasílání novinek emailem 

Registrace v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)

Situace se neustále mění, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, které jsou průběžně aktualizovány.