česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR

Zahraniční cesty z a do Belgie jsou až na vyjímky povolené. Passenger Locator Form (PLF) je i nadále povinný pro všechny cestující (i očkované),  od 1.10. 2021 je zrušen v papírové podobě. Aktuálně je ČR v oranžové kategorii (až na Plzeňský, Jihočeský a Moravskoslezský kraj, které jsou červené). Belgie je od 16.8. 2021 zařazena do kategorie červené.

1. VYCESTOVÁNÍ  Z ČR  a  NÁVRAT DO ČR

Informace k podmínkám návratu do ČR a informace o uznávání certfikátů z jiných zemí jsou pravidelně aktualizovány na stránkách MV Pravidla vstupu do České republiky

Upozorňujeme, že od srpna jsou upraveny podmínky vstupu do SRN .

S ohledem na vývoj pandemie ve světě a obavy ze šíření nových mutací koronaviru jsou pravidla pro návrat do České republiky upravena formou průběžně aktualizovaných Ochranných opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výklad přináší MZV ČR pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Podmínky provozu veřejných mezinárodních letišť v ČR dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 1.9.2021.

Od 16. srpna 2021 se Belgie  na českém semaforu  přesunula do kategorie ČERVENÉ 

Příjezdový formulář pro ČR

Odběrové centrum na Letišti Václava Havla v Praze

Seznam odběrových míst v ČR

Odběrové centrum na letišti Brusel Zaventem

Seznam dalších odběrových míst v Belgii

Za účelem cestování lze od 1. července 2021 využívat  Digitální COVID certifikát EU (Belgie jej osobám očkovaným v Belgii vystavuje od 16. června 2021).


2. TRANZIT

Pro tranzit Belgií se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin nebo kteří pobývali méně než 48 hodin mimo Belgii. Při cestě letadlem nebo lodí musí cestující v případě cesty do 48h zaškrtnout adekvátní políčko v PLF formuláři - SMS neobdrží.

Informace k tranzitu přes letiště Brusel Zaventem

Detailní informace k tranzitu přes SRN či další země naleznete v Rozcestníku MZV.


3. VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE

Zahraniční cesty z a do Belgie jsou od 19. dubna znovu povolené. Základem pro vyhodnocování míry rizika nákazy slouží evropská cestovatelská mapa, na které je ČR aktuálně označena jako oranžová (kromě Plzeňského, Jihočeského a Morvskoslezského kraje, které jsou červené.  Stav lze průběžně sledovat též prostřednictvím této interaktivní mapy.

Pro všechny cestující (bez ohledu na očkování či "barevné" zařazení země, ze které cestují) stále platí povinnost vyplnit příjezdový formulář PLF před cestou do BE *). V případě "zelených" a "oranžových" zemí by měl PLF vyhodnotit informace tak, že osoba, neobdrží zpětnou sms zprávu ohledně testu a karantény.

Při cestách do BE platí tyto aktuální podmínky :

REZIDENTI, včetně držitelů speciálních pobytových karet vydaných belgickým MZV/Protokolem

  • návrat ze zelených či oranžových zón/zemí: není nutná karanténa ani test. Pozor: zařazení země se může během vašeho pobytu změnit!
     
  • návrat z červených zón/zemí v rámci EU či Schengenského prostoru, příp. třetích "červených" zemí na "bílém" seznamu

- Osoby, které jsou držiteli  evropského digitálního COVID certifikátu, tzn.  jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) nebo mají negativní výsledek PCR testu (< 72 hod.) nebo jsou držiteli potvrzení o prodělaném COVIDu již nemusí do karantény.

- Ostatní osoby od 12 let, podstoupí 1. či 2. den po návratu PCR test a až do obdržení výsledku zůstávají v karanténě. Je-li výsledek negativní, karanténa končí. Další PCR test je nutný 7. den. Děti mladší 12 let se testovat nemusí, ale dodržují karanténu dle výsledků rodičů

  • návrat z červených zón/zemí mimo EU či Schengenský prostor

 - Osoby, které jsou držiteli  evropského digitálního COVID certifikátu, tzn.  jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) podstoupí PCR test 1. či 2. den po návratu a po obdržení negativního výsledku PCR testu mohou ukončit karanténu. Další PCR test 7. den je nutný. Děti mladší 12 let se testovat nemusí, ale dodržují karanténu dle rodičů.

- Ostatní osoby od 12 let, mají povinnou 10-ti denní karanténu a PCR test 1. a 7. den po návratu do Belgie. Karanténa může být zkrácena a ukončena po obdržení negativního výsledku 2. PCR testu.

Seznam zemí, kterých se toto opatření aktuálně netýká viz  info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/

UPOZORNĚNÍ: všichni cestující, kteří bydlí či pobývají v Bruselu a přijíždějí z červené zóny/země (ať již v rámci či mimo EU nebo Schengenský prostor) a nejsou držiteli platného evropského digitálního COVID certifikátu nebo potvrzení o prodělaném COVIDu se musí nechat testovat (PCR) 1. a 7. den po vstupu do země a zůstat v karanténě až do výsledku 2. testu (podstoupeného 7. den).

  • návrat ze zón/zemí  s velmi vysokým rizikem  (s převažující nákazou mutací, např. Delta) :
    Povinná 10-ti denní karanténa s PCR testem 1. a 7. den po návratu. Tato povinnost se vztahuje též na osoby plnně očkované, či které mají negativní výsledek PCR testu uskutečněného v zemi pobytu.

NEREZIDENTI - tj. osoby, které v zemi běžně nepobývají

- Osoby, které jsou držiteli  evropského digitálního COVID certifikátu, tzn.  jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) nebo jsou držiteli potvrzení o prodělaném COVIDu již nemusí do karantény ani po příjezdu podstupovat test.

-  Ostatní osoby od 12 let musí mít při vstupu do Belgie negativní výsledek PCR test (ne starší 72h) a podstoupit další PCR test 7. den po příjezdu do země. Karanténa není nutná. 

  • příjezd z červených zón/zemí mimo EU či Schengenský prostor:

- Osoby, které jsou držiteli  evropského digitálního COVID certifikátu, tzn.  jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) podstoupí PCR test 1. či 2. den po příjezdu do země a zůstávají v karanténě do negativního výsledku PCR testu. Další PCR test 7. den je nutný.

- Ostatní cestující musí mít při vstupu do Belgie negativní výsledek PCR testu (ne starší 72h) a nastoupí povinnou 10-ti denní karanténu s povinným PCR testem 1. a 7. den po příjezdu do Belgie. Karanténa může být zkrácena a ukončena po obdržení negativního výsledku 2. PCR testu (uskutečněného 7. den).   

Přehled zemí, na které se aktuálně tyto podmínky netýkají viz info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/

- Osobám, kteří nejsou občany EU, příp. v EU nemají hlavní rezidenci, je vstup do země povolen pouze z nezbytných důvodů, případně musí být plně očkovány (= min. 2 týdny po druhé dávce) vakcínou uznanou EU a musí podstoupit PCR test mezi 1. a 7. dnem po příjezdu, do obdržení výsledku testu zůstávají v karanténě. Je-li výsledek testu negativní, karanténa končí.

UPOZORNĚNÍ: všichni cestující, kteří bydlí či pobývají v Bruselu a přijíždějí z červené zóny/země (ať již v rámci či mimo EU nebo Schengenský prostor) a nejsou držiteli platného evropského digitálního COVID certifikátu nebo potvrzení o prodělaném COVIDu se musí nechat testovat (PCR) 1. a 7. den po vstupu do země a zůstat v karanténě až do výsledku 2. testu (podstoupeného 7. den).

- Platí zákaz vstupu na území Belgie pro osoby, které nejsou belgické národnosti či nejsou belgickými rezidenty a pobývaly v posledních 14 dnech v některé z těchto zón/zemí.

  • Výjimka je možná pro nezbytné cesty dopravního personálu a diplomatů. Tyto osoby jsou povinny striktně dodržovat 10-denní karanténu a podstoupit PCR test 1. a 7.  Karanténu je možné přerušit pouze z naprosto nezbytných případech.

Pokud je pobyt na území Belgie kratší než podmínky povinné karantény může cestující opustit zemi dle svého cestovního plánu.

Je-li pro odcestování z Belgie a vstup do třetí země nutný test je možné jej získat prostřednictvím belgických laboratořích (nikoliv testovacích center, která spolupracují na federální úrovni), případně přímo na mezinárodním letišti Bruxelles-National (Zaventem) detaily viz testování. Upozornění: lhůta pro obdržení výsledků testů nemůže být zaručena.
 

Kompletní info ke stávajícím opatřením: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

Pozn. Karanténa a testy jsou v kompetenci  belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je vždy třeba ověřit aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii.

 

Doplňující informace ohledně cestovního formuláře, testování a povinnosti karantény v Belgii lze získat od pondělí do neděle mezi 9-17 hod prostřednictvím belgického Ministerstva zdravotnictví na telefonním čísle 0800 14 689 (ze zahraničí +32 78 15 17 71), příp. e-mailem odeslaným na info.coronavirus@health.fgov.be

Doplňující informace k cestování lze v pracovní dny od 9-17 hod získat prostřednictvím info tel linky belgického MZV: +32 (0)2 501 4000 (v AJ, FJ, NL).

Informace týkající se COVID-19 pro zahraniční diplomatické mise a mezinárodní organizace se sídlem v Belgii


*) BLIŽŠÍ INFO k příjezdovému formuláři pro cesty do BE

POZOR: Od 1.10. 2021 je zrušena papírová verze PLF formuláře.    

Od 1. srpna 2020 musí každý cestující od věku 16 let, který přijíždí do Belgie, bez ohledu na to, jaký je jeho status, země původu, účel cesty nebo použité dopravní prostředky, nejdříve 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář PLF (Public Health Passenger Locator Form https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form. Pouze děti do 16 let, které cestují s dospělou osobou, mohou být uvedeny na formuláři spolu s dospělým. Ve formuláři uvede cestující podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech  pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Po odeslání elektronického formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení s QR kódem. Cestující je povinen jej předložit dopravci při odjezdu a hraniční kontrole při příjezdu. Od 1.10. je součástí elektronického formuláře také autoevaluační část, kterou je nutno vyplnit. Na základě tohoto dotazníku je (nebo není) zaslána SMS s opatřeními, která je třeba dodržet.

Pokud se informace uvedené ve formuláři změní do 14 dnů od vstupu na území, je nutné to nahlásit, nejlépe vyplněním nového e-PLF na https://travel.info-coronavirus.be/. Pokud jste použili papírovou verzi (před 1/10/2021), musíte zaslat upravenou verzi na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

 

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin nebo kteří pobývali méně než 48 hodin mimo Belgii. Při cestě letadlem nebo lodí musí cestující v případě cesty do 48h zaškrtnout adekvátní políčko v PLF formuláři - SMS neobdrží a karanténa není v tomto případě povinná.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.


5. OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ BELGIE

V pátek 17.9. 2021 se po měsíci uskutečnilo další zasedání belgických představitelů za účelem zhodnocení epidemiologické situace v zemi a stanovení opatření reflektujících aktuální situaci i ve světle varianty delta a návratů z letních zahraničních dovolených.

Konzultační výbor dne 17.9. 2021 nakonec po dlouhé debatě rozhodl o dalším rozvolnění covidových opatření navazujících na zářijové zrušení omezení otevírací doby pro bary a restaurace, max. počtu osob u jednoho stolu či stání u baru.

Obecně platným federálním pravidlem (tzv. socle fédéral)  byla zrušena (při použití Covid-safe-ticketu) povinnost roušek na veřejných prostranstvích, v obchodech, v pohostinství a bylo povoleno znovuotevření nočních klubů, diskoték a barů. Účinnost těchto opatření byla v předvečer plánovaného data (1.10.) pousunuta na 15.10., s tím, že regiony opět mohou lokálně rozhodnout jinak.

To je případ i Vlámska, kde byla povinnost nošení roušek od 1.10. uvolněna (až na vyjímky). Covid-Safe-Ticket  je vyžadován již od srpna pouze na vybrané akce typu masových hudebních festivalů a jiný způsob využití v současnosti Vlámsko neplánuje.

Naopak v hlavním městě Bruselu a Valonsku mj. roušky zůstávají povinnými, a to i v hromadné dopravě či na letištích a nádražích, restauracích, obchodech. Zároveň došlo ke sladění termínu používání Covid-safe-Ticketů od 15.10. v restauracích, veřejných prostranstvích, nemocnicích a pečovatelských domech,  nočních klubech a barech aj.

Co se týká kontaktních povolání (medicínská povolání, kadeřníci maséři apod) zůstává povinnost roušek zachována všude.

Pozn.  Covid-Safe-Ticket obdrží ten, kdo prokáže, že byl plně očkován dvěma dávkami schválené očkovací látky, byl v posledních 72 hodinách negativně testován či v uplynulých šesti měsících prodělal COVID. Měl by se používat na všech akcích, kde se sejde více než 500 osob vevnitř nebo více než 750 venku.

 

Kompletní přehled stávajících opatření https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

 

Pokutu ve výši 250 EURO udělí belgická policie všem kontrolovaným osobám, které opatření poruší, mnohonásobně vyšší postih je možné udělit osobám, které opatření poruší opakovaně.

Trasování: k 30. září 2020 je spuštěna trasovací mobilní aplikace CoronaAlerthttps://coronalert.be/en/

Testování: v případě příznaků by se měl pacient okamžitě izolovat po dobu 7 dnů a kontaktovat svého lékaře, aby mohl co nejrychleji absolvovat test. V případě negativního výsledku může pacient opustit karanténu, jakmile to jeho zdravotní situace dovolí. V případě pozitivního testu je karanténa prodloužena. Karanténa a testy jsou v kompetenci  belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je třeba ověřit vždy aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii. Specifika platných pravidel pro každý region/jazykové společenství lze nalézt na následujících odkazech:

Valonsko
Vlámsko
Brusel hlavní město 
germanofonní společenství

Od 1. dubna 2021 bude platné zákonodárství podporující pokutování a jiných sankcí osob, které se nenechají testovat.


6. DOPRAVA

Stále dochází k častým změnám v dopravě, řada přímých spojů na lince Brusel-Praha (v obou směrech) je rušena.

VLAK: K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

AUTOBUS: Obvyklá autobusová linka RegioJet a Flixbus z Prahy do Bruselu a od 19. 6. opačným směrem.

LETECKY: Provoz na bruselském letišti Zaventem je v omezené kapacitě obnoven.

Informace k létání z Belgie: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Brussels Airlines
Czech Airlines

Společnost Ryanair operuje lety mezi Charleroi a Prahou.

*Nabídka spojů a podmínek dopravce se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky konkrétního dopravce.


7. DOPORUČENÍ

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně). Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení karantény nebo jiných opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Pojištění:

V případě onemocnění je třeba telefonicky kontaktovat obvodního lékaře. V případě reálného podezření z nákazy COVID-19 budete testováni. V případě pozitivního testu budou zmapovány a vyhledávány Vaše blízké kontakty za účelem zamezení dalšího šíření infekční nemoci.

Před jakoukoliv cestou doporučujeme kontaktovat zdravotní pojišťovnu a ověřit si, zda všeobecné či sjednané cestovní pojištění pokrývá případné náklady spojené s nečekanou karanténou nebo léčbou COVID-19 a repatriací. Pokud nikoliv, pak doporučujeme sjednání dostačujícího připojištění.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_cs.htm

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazen%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dby-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-v-souvislosti-s-koronavirem


8. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Informace pro DIPLOMATICKÉ MISE viz podrobně na webu MZV Belgie: https://diplomatie.belgium.be/en/services/protocol/covid-19

Informace MZV BE: https://diplomatie.belgium.be/en

Informace k opatřením, karanténě a cestování: https://www.info-coronavirus.be/en/

Public Health Passenger Locator Form: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

WANDA - Institut pro studium tropických nemocí

SCIENSANO - institut zdraví
EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze

https://reopen.europa.eu/cs/map/BEL


Průběžně sledujte aktualizované informace o cestování MZV:

Rozcestník informací k cestování

Zasílání novinek emailem 

Registrace v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)

Situace se neustále mění, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, které jsou průběžně aktualizovány.