česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: mzv
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19 - aktuální pravidla v České republice a Belgii

Níže jsou uvedeny podmínky vstupu do Belgie (překročení hranice) a podmínky přístupu ke službám během pobytu v Belgii, jakož i pravidla platná pro jednotlivé kategorie osob.

Vzhledem k možnosti zpřísnit v jednotlivých místech Belgie hygienicko-epidemiologická opatření důrazně doporučujeme, abyste se před odjezdem seznámili s hygienicko-epidemiologickými podmínkami přímo v místě, do něhož hodláte cestovat. Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat ubytovatele a navštívit webové stránky turistické oblasti, v níž hodláte pobývat.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE

 

Od 11. března 2022 již není nutné vyplňovat formulář pro příjezd do Belgie (Passenger Locator Form). Formulář musí nadále vyplnit ti, kteří cestují ze třetí země (mimo EU a Schengenský prostor), která není na bílé listině Evropské unie. Andorra, Monako, San Marino a Svatý stolec/Vatikán jsou považovány za země Evropské unie.

Podrobné informace o cestování ze třetích zemí do Evropské unie naleznete zde. Příjezdový formulář můžete vyplnit online zde. Belgie má také své vlastní vstupní požadavky závislé na barvě přiřazené jednotlivým zemím dle belgické národní klasifikace rizikových oblastí: zelené, oranžové, červené, tmavě červené nebo šedé oblasti. Opatření uvalená na cestující z jednotlivých zemí do Belgie tedy závisí na barevném kódu přidělenému dané zemi. Například, zákaz vstupu zůstává v platnosti ze zemí nebo regionů s případnou novou variantou SARS-CoV-2. Tato oblast by byla označena za velmi rizikovou.

Zákaz vstupu zůstává v platnosti pro cesty do třetích zemí, které nejsou nezbytně nutné, a pro občany třetích zemí pobývající ve třetí zemi, která není na bílé listině Evropské unie, pokud nemají doklad o dokončeném očkování nebo potvrzením o prodělání COVID-19. Zde naleznete seznam výjimek.

Pro osoby cestující do Belgie, které mají jeden ze tří dokladů - doklad o dokončeném očkování, test nebo potvrzením o prodělání COVID-19  - nebude vyžadováno ani testování ani karanténa.

Lidé žijící v Belgii, kteří nemají jeden ze tří certifikátů COVID-19 (očkování, test nebo zotavení) a cestují ze země s nepříznivou situací, musí být testováni (antigenní test nebo PCR test) jeden den po příjezdu. Země s nepříznivou situací zahrnují tmavě červené země na mapě Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a třetí země, které nejsou na bílé listině Evropské unie.

OČKOVANÉ OSOBY

Pro osoby cestující do Belgie s dokladem o dokončeném očkování není od 11. března 2022 vyžadováno ani testování ani karanténa. Doklad o očkování musí být ve formě digitálního certifikátu o očkování EU-COVID. Seznam vakcín uznávaných belgickou vládou naleznete zde. Certifikát musí dokazovat, že osobě byly podány dvě dávky schválených vakcín s druhou dávkou aplikovanou nejméně dva týdny před příjezdem do Belgie. Od poslední dávky vakcíny nesmí uplynout více než 270 dnů pokud osoba nedostala posilující třetí dávku.

Od 1. září 2021 Belgie za určitých podmínek přijímá certifikáty o očkování ze zemí mimo EU.

TESTOVANÉ OSOBY

Pro osoby cestující do Belgie s testem není od 11. března 2022 vyžadováno ani testování ani karanténa. Osoba musí doložit negativní výsledek PCR testu na SARS-CoV-2, který je méně než 72 hodin starý, nebo výsledek antigenního testu, který je méně než 36 hodin starý.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Pro osoby cestující do Belgie s dokladem o prodělání COVID-19 není od 11. března 2022 vyžadováno žádné testování ani karanténa. Doklad o prodělání COVID-19 dokládá, že se osoba zotavila z COVID-19. Toto osoba prokáže pozitivním výsledkem PCR testu, který není starší více než 180 dní.

DĚTI

Osoby starší 12 let musí mít jeden ze tří dokladů - doklad o dokončeném očkování, test nebo potvrzením o prodělání COVID-19 - pokud nemají hlavní bydliště v Belgii.

Nejsem státním příslušníkem EU ani země, která je součástí schengenského prostoru, A mé hlavní bydliště je ve třetí zemi, která není uvedena na bílé listině

Pokud osoba cestující ze třetí země, která není na bílé listině Evropské unie, nemá ani jeden ze tří dokladů - doklad o dokončeném očkování, test nebo potvrzením o prodělání COVID19  - může se na ni vztahovat jedna z výjimek. Tou je cestování manžela nebo manželky nebo partnera/manželky nebo partnera/manželky osoby, který je státním příslušníkem EU nebo schengenského prostoru, pokud žijí pod jednou střechou, jakož i cestování jejich dětí, které žijí pod jednou střechou. Partneři musí být rovněž schopni poskytnout věrohodné důkazy o stabilním a dlouhodobém vztahu.

Děti do 12 let se nemusí nechat testovat, ale musí respektovat karanténu, pokud doprovázející dospělý musí karanténu podstoupit. Pokud se test neprovádí (např. u dítěte mladšího 12 let) nebo pokud výsledek testu není k dispozici včas, karanténa asymptomatických cestujících končí po 10 dnech od posledního dne ve vysoce rizikové oblasti.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Od 11. března 2022 již není nutné vyplňovat formulář pro příjezd do Belgie (Passenger Locator Form). Formulář musí nadále vyplnit ti, kteří cestují ze třetí země, která není na bílé listině Evropské unie. Andorra, Monako, San Marino a Svatý stolec /Vatikán jsou považovány za země Evropské unie. Příjezdový formulář můžete vyplnit online zde. Cestující spadající do této kategorie se musí prokázat online QR kódem, který je mu zaslán po vyplnění formuláře, nebo si může tento QR kód vytisknout. Papírový formulář již není povolen.

Každý cestující z této kategorie ve věku 12 let a starší musí vyplnit tento formulář nejdříve šest měsíců před příjezdem do Belgie. Děti mladší 12 let jsou registrovány u svých rodičů. Toto platí i pro přestupující cestující, kteří mají například navazující let na bruselském letišti.

 

 

 

PODMÍKY NA MÍSTĚ

Belgická vláda od 7. března 2022 zrušila všechna omezení, včetně omezení v oblasti pohostinství, maloobchodech a společenských akcích. Aktuální situaci můžete sledovat na takzvaném barometru, který má tři fáze: žlutou, oranžovou a červenou dle náporu na nemocniční zařízení. Belgie se nyní nachází v žluté, tedy nejmírnější, fázi. Nejnovější informace o COVID19 v Belgie naleznete na této stránce.

Od 7. března 2022 již není nutné používat doklad o dokončeném očkování (Covid Safe Ticket) například v pohostinství a na společenských akcích. Belgická vláda doporučuje nošení roušek ve vnitřních prostorách, v přeplněných oblastech a na místech, kde nelze zaručit vzdálenost 1,5 metru mezi osobami. Roušky s ochranným stupněm FFP2 jsou doporučeny pro ohrožené osoby.

Od 7. března 2022 také není povinné nosit roušku ve vzdělávacích zařízeních. Ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice a střediska ústavní péče, stejně jako ve veřejné dopravě, zůstanou roušky povinné od 12 let. Práce z domova již není povinná.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud máte příznaky COVID-19, zůstaňte doma a nevolejte svému praktickému lékaři. Vyplňte online dotazník. Můžete se nechat otestovat na následujících místech. K tomu potřebujete testovací kód, získaný prostřednictvím dotazníku nebo trasování kontaktů po rizikovém kontaktu. Více o karanténě zde.

Pokud máte pozitivní test na COVID-19, zůstaňte v karanténě nejméně sedm dní.  Více informací o délce izolace najdete zde ve francouzštině a holandštině. Osoby žijící ve vašem domě musí být také v karanténě. Měly byste sepsat seznam kontaktů obsahující jejich jméno, telefonní číslo, adresu, datum narození a e-mailovou adresu. Tyto kontakty může nahlásit pomocí online formuláře. Více informací o online formuláři naleznete zde. Více o trasování kontaktů zde. Ti, kteří nedodržují pravidla, riskují pokutu ve výši 250 EUR.

Osoba musí do karantény i pokud se cítí špatně, ale ještě jste nepodstoupila COVID-19 test. Toto platí také, když osoba není plně očkována a měla rizikový kontakt s osobou, která má COVID19. Rizikový kontakt znamená, že dvě a více osob spolu byly déle než 15 minut ve vzdálenosti menší než 1,5 metru bez roušky. Pokud se během této karantény cítíte špatně, vyplňte online dotazník. Pokud se ukáže, že byste měli být testováni, obdržíte testovací kód, který můžete použít k objednání v testovacím centru nebo laboratoři nebo v lékárně. Na tomto seznamu najdete lékárníky, kde si můžete nechat otestovat.

TRANZIT

Cestující, kteří nepřijíždějí do Belgie prostřednictvím dopravce a byli v zahraničí po dobu nejvýše 48 hodin nebo kteří zůstanou v Belgii maximálně 48 hodin, nemusí předkládat ani jeden ze tří dokladů - doklad o dokončeném očkování, test nebo potvrzením o prodělání COVID-19. Tato výjimka se nevztahuje na osoby, které se nacházely na území třetí země označené jako oblast s velmi vysokým rizikem kdykoli během 14 dnů před jejich příjezdem do Belgie. Cestující z těchto zemí musí mít vždy jeden z těchto dokladů.

 

 

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Důležitá telefonní čísla: centrální tísňové volání - 112, záchranná služba – 100.

Kontakt na Velvyslanectví ČR v Bruselu: Tel. +32 2 641 89 41, +32 2 641 89 42, e-mail: consulary_brussels@mzv.cz

Webová stránka belgického Ministerstva zdravotnictví zde.

Covid-19 - Aktuální opatření v Belgii zde. Informace jsou dostupné v angličtině, francouzštině, vlámštině a němčině.

Souhrnné informace ke vstupu do Belgie a ochranným opatřením v souvislosti s epidemií COVID19 najdete zde. Nenovější informace o vývoji opatření v Belgii jsou dostupné zde. Odpovědi na nejčastější otázky jsou dostupné zde.

Kontakty pro zodpovězení konkrétních dotazů ke Covid-19:

  • Tel. Číslo:  0800 14 689, +32 78151771 (pro volající mimo Belgii)
  • E-mail je možný zaslat pomocí kontaktního formuláře na stránkách Ministerstva zdravotnictví
  • Adresa: Avenue Galilée, 5 box 2 1210 Brussels, otevírací doba od 9.00 do 17.00 (pondělí - pátek)

Pokud máte příznaky COVID19, zůstaňte doma a nevolejte svému praktickému lékaři. Vyplňte online dotazník

Testovací místa v Belgii

  • Mapa testovacích center v Belgii
  • Seznam testovacích center v Belgii v PDF formátu vhodném k vytištění
  • Mapa testovacích center v Bruselu
  • Informace o testovacích centrech ve Valonsku
  • Informace o testovacích centrech ve Vlámsku
  • Seznam lékáren, kde je možno se nechat otestovat 

 

Specifické informace pro jednotlivé regiony:

 

PODROBNÉ INFORMACE

Podrobnou informaci o podmínkách vstupu (překročení hranic) z ČR do Belgie včetně výjimek naleznete zde.

 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky. Více informací naleznete také v našem článku a ve všeobecných informacích o cestování do Belgie.