česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)

Uzavření sňatku v zahraničí

Uzavření manželství občanem ČR v zahraničí civilní nebo církevní formou před příslušným cizozemským úřadem.

Při uzavírání manželství před cizozemskými úřady se snoubenci řídí pokyny příslušných místních úřadů, u kterých také získají informaci, jaké doklady mají předložit za tímto účelem v souladu s právním řádem tohoto státu.

Zpravidla se jedná o:

O výše uvedené dokumenty je možné požádat prostřednictvím našeho konzulárního oddělení.

Belgické úřady zpravidla požadují, aby předložené listiny nebyly starší šesti měsíců.

Všeobecné informace o uzavření manželství v zahraničí

Po uzavření manželství se lze obrátit za účelem obstarání českého oddacího listu na příslušný zastupitelský úřad ČR nebo na matriku v místě trvalého pobytu novomanželů v ČR, případně přímo na Zvláštní matriku vedenou Úřadem městské části Brno - střed, která český oddací list vystaví.

Zápis manželství uzavřeného v cizině

Co potřebuje cizinec pro uzavření manželství v ČR?

Manželství, registrované partnerství a nesezdané soužití v Belgii

Budete-li uzavírat manželství v Belgii, je třeba si předem na příslušném belgickém úřadě zjistit, které doklady je nutné k uzavření manželství předložit a jak je nutné je ověřit a přeložit. Belgické orgány zpravidla požadují k uzavření… více ►

Uzavření sňatku na Velvyslanectví ČR v Bruselu

Manželství mezi dvěma občany ČR lze za jistých okolností uzavřít na zastupitelském úřadě ČR. více ►

Žádost o Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Žádost o vydání dokladu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se podává na úřadě podle posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. Pokud žadatel trvalý pobyt v České republice nikdy neměl, obrátí se na Úřad městské části Praha 1.… více ►