česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Apostila (před 16.2.2019)

Česká republika přistoupila dne 16. března 1999 k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ("Haagská úmluva o ověřování" z roku 1961). Země, které přistoupily k Haagské úmluvě o ověřování, ověřují dokumenty pro použití v jiné účastnické zemi pouze tzv. apostilou.

Apostila (Apostille) je příslušné ověření podle platných mezinárodních úmluv, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty. Jedná se o ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Upozorněte proto belgický matriční úřad, že dokument budete opatřovat apostilní doložkou, aby ho za tímto účelem podepsal pověřený úředník (zpravidla radní - échevin).

Belgický dokument, který má být opatřen apostilou je potřeba v první řadě nechat podepsat příslušným úředníkem (zpravidla radním/echevin). Apostilu na belgických listinách vystaví: Federální ministerstvo zahraničních věcí v Bruselu - Legalizační oddělení. Řada belgických matričních úřadů může zaslat dokument k opatření e-apostilou přímo – na tuto možnost se doporučujeme kvůli zjednodušení procesu informovat u příslušného matričního úředníka.

POZOR! Od května 2018 vystavuje belgické ministerstvo apostily pouze v elektronickém formátu. Elektronické apostily akceptujeme, nicméně samotnou listinu je i nadále potřeba předložit v ORIGINÁLE!!!

Český dokument, který má být opatřen apostilou je potřeba v první řadě nechat ověřit příslušným krajským úřadem. Apostilu na českých listinách následně vystaví: Ministerstvo zahraničních věcí ČR v Praze - Pracoviště ověřování dokladů

Českou apostilní doložku je možné vyřídit prostřednictvím našeho konzulárního oddělení (doba vyřízení je cca 4-6 týdnů).

Apostilované listiny je dále potřeba nechat opatřit úředním překladem.


POZOR!!!

Dnem 16. února 2019 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen „nařízení o veřejných listinách“).

Nařízení o veřejných listinách přináší dva základní okruhy změn v oblasti oběhu výše uvedených veřejných listin v rámci Evropské unie:

I. Odstranění požadavku na vyšší ověření těchto listin, jakož i na ověření apostilní doložkou (dle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – tzv. Haagskou úmluvou o apostile). Veřejné listiny, na které se nařízení o veřejných listinách vztahuje, vydané v některém ze členských států EU, včetně jejich (prvních) ověřených kopií či elektronických verzí, budou po nabytí účinnosti citovaného nařízení v rámci Evropské unie předkládány bez nutnosti ověření apostilou.

II . Zavedení vícejazyčných standardních formulářů u nejčastěji používaných typů veřejných listin. Ty mají za účel minimalizovat požadavky na pořizování úředních překladů veřejných listin. Tyto vícejazyčné standardní formuláře nebudou vydávány automaticky, nýbrž pouze na žádost oprávněné osoby.

Více informací