česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ČSSZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výplata důchodů do zahraničí v době mimořádné pandemické situace (COVID-19)

Důchodcům žijícím v zahraničí, kterým je důchod z českého důchodového pojištění poukazován na bankovní účty, bude důchod i nadále vyplácen na základě předloženého potvrzení o žití.

Po dobu trvání této mimořádné situace, nejdéle do 31. 5. 2020 (toto datum se může v průběhu času změnit), bude ČSSZ akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. Formuláře Potvrzení o žití, které jsou dostupné na webu ČSSZ, příjemce důchodu tedy jen vyplní, vlastnoručně podepíše, opatří datem a zašle ČSSZ. Kromě toho uvede i důvod, proč nebyl podpis úředně ověřen, např. stav nouze v daném státě.

Potvrzení o žití lze zasílat poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5.

S ohledem na to, že některé státy mohou dočasně omezit nebo dokonce zcela přerušit mezinárodní poštovní styk, mohou klienti takto vyplněná a podepsaná potvrzení o žití naskenovat (příp. ofotografovat) a zaslat ČSSZ též elektronicky, tj. e-mailem na adresu posta@cssz.cz .

Poukaz výplaty důchodu na účet bude zajištěn standardně v termínu 4 – 5 týdnů po doručení potvrzení o žití ČSSZ.

Vícejazyčné formuláře potvrzení o žití lze nalézt rovněž na webu ČSSZ v angličtině.