česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Cizinci, kteří podléhají vízové povinnosti a kteří chtějí vstoupit na území smluvní strany, jsou povinni obrátit se na vízové oddělení příslušné diplomatické mise nebo konzulárního úřadu. Zastupitelský úřad ČR v Bruselu příjímá vízové žádosti občanů třetích zemí, kteří mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt na území Francie, Belgie, Lucemburska a Nizozemí.

Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni žádost o udělení dlouhodobého víza podat na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.). 

 

Občané ČR, kteří žádají informace o vízové povinnosti do zahraničí, se musí spojit s velvyslanectvím nebo zastupitelstvím státu, na jehož území budou cestovat. Doporučení pro české občany cestující do zahraničí můžete nalézt na intenetových stranách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Důležité odkazy:

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin

Informační publikace pro cizince v ČR

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

Bezvízový cizinci

Tedy občané těchto států jsou osvobozeni od vízové povinnosti na území schengenského prostoru v maximální délce 90 dnů v jakémkoliv období 180 dnů. Po vypršení těchto 90 dnů nepřetržitého pobytu jsou tito cizinci povinni opustit území… více ►