česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Dagmar Kneřová

Volby

Konzulární oddělení zastupitelského úřadu ČR v Bruselu vede zvláštní seznam voličů (dále jen „ZSV“), do něhož mohou být zapsáni občané ČR, kteří mají bydliště na území Belgie.

ZSV se vytváří pro účely voleb:

Podle současné právní úpravy ČR lze na zastupitelském úřadu v zahraničí hlasovat při:

  • volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • volbě prezidenta republiky

Při volbách do Senátu lze hlasovat pouze na území ČR. Voliči zapsaní do ZSV mohou na území ČR hlasovat na základě voličského průkazu vydaného naším velvyslanectvím. Obdobně lze na základě voličského průkazu hlasovat i při volbách do Evropského parlamentu.

Voliči zapsaní do ZSV nemohou hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí.

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

  1. Při dlouhodobém pobytu v Belgii je možno požádat o zápis do ZSV vedeného na velvyslanectví. ZSV je stálé povahy a nevytváří se pro další volby znovu. Změny se provádějí průběžně, a to vždy jen na základě písemné žádosti voliče. Při ukončení pobytu v zahraničí je potřebné požádat o vyškrtnutí ze ZSV.
  2. V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a (popřípadě jiný zastupitelský úřad ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jste veden/a).

Dle zákona jsou všechny úkony prováděné za účelem využití volebního práva od správních poplatků osvobozeny.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu ČR. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8. a 9. října 2021

thumb

Dne 28. prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č.… více ►

Zvláštní seznam voličů

thumb

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí je možné požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného naším zastupitelským úřadem (ZÚ). více ►

Voličský průkaz

thumb

Voliči zapsaní do ZSV se mohou hlasování na území ČR účastnit na základě voličského průkazu. Voličský průkaz vystaví v tomto případě naše velvyslanectví. více ►

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Při ukončení pobytu v zahraničí je potřebné požádat o vyškrtnutí ze ZSV. více ►

Možnost občanů ČR volit v belgických komunálních volbách

thumb

Právo volit do zastupitelstev obcí, měst, či městských obvodů na území Belgického království mají státní občané jiných členských států EU za předpokladu, že splňují podmínku věku, pobytu a požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u… více ►