česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak mohu volit v zahraničí?

Pokud se český občan v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR či prezidentských voleb nachází v zahraničí, má 2 možnosti, jak postupovat.

Podle současné právní úpravy ČR lze na zastupitelském úřadu v zahraničí hlasovat při:

  • volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • volbě prezidenta republiky

 

Chcete-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

  1. Při dlouhodobém pobytu v Belgii je možno požádat o zápis do ZSV vedeného na velvyslanectví. ZSV je stálé povahy a nevytváří se pro další volby znovu. Změny se provádějí průběžně, a to vždy jen na základě písemné žádosti voliče. Při ukončení pobytu v zahraničí je potřebné požádat o vyškrtnutí ze ZSV.
  2. V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a (popřípadě jiný zastupitelský úřad ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jste veden/a).

 

Pozn. Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu ČR. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

 

Podrobnější info k hlasování v zahraničí