česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Dagmar Kneřová
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Voličský průkaz

Voliči zapsaní do ZSV se mohou hlasování na území ČR účastnit na základě voličského průkazu. Voličský průkaz vystaví v tomto případě naše velvyslanectví.

O vydání voličského průkazu je možno požádat písemně nebo osobně ode dne vyhlášení voleb. Písemné podání může být:

  • v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,
  • v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

Písemnou žádost je nutno doručit nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem (tj. 2 dny před konáním voleb).

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz zpravidla nejdříve 15 dnů před konáním voleb osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle formou doporučené zásilky. Pokud se volič dostaví osobně na zastupitelský úřad a požádá o vydání voličského průkazu, vydá mu zastupitelský úřad voličský průkaz na počkání. Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.


Voliči, kteří nejsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ Brusel a budou se v době voleb nacházet v Belgii, mohou požádat o vydání voličského průkazu obecní úřad ČR dle místa trvalého bydliště stejným způsobem popsaným výše. Při písemném podání v listinné podobě ověří zastupitelský úřad podpis voliče zdarma. Pro adresu k doručení průkazu doporučujeme uvádět přímo adresu konzulárního úseku. Voličský průkaz pak bude předán voliči volební komisí přímo v den voleb ve volební místnosti.