česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021


Bližší informace o místě a době konání voleb na ZÚ Brusel naleznete dále.
 
 
 

O Z N Á M E N Í 
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 
Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Bruselu, Belgické království
podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),
 
o z n a m u j e :
 
1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 8. října 2021 od 14,00 do 22,00 hodin a
dne 9. října 2021  od  8,00 do 14,00 hodin.
  
2.Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 3
je volební místnost v galerii zastupitelského úřadu České republiky v Bruselu,
avenue Adolph Buyl 150, Brusel - Ixelles, Belgické království.


3.Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).
  
4. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb
(§ 6 odst. 5 zákona o volbách).
  
5.Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz, který si předem vyřídil a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).
  
6.Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).
  
7.Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
  
8.Belgická strana vydala oficiální souhlas s konáním voleb za předpokladu, že všichni účastníci budou na místě dodržovat všechna v té době platná epidemiologická opatření.