česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Prezident ČR vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR na pátek 23. září 2022 a sobotu 24. září  2022 a jejich případné 2. kolo na pátek a sobotu 30. září a 1. října 2022. Hlasování proběhne pouze na území ČR v celkem 27 volebních obvodech, při volbách do Senátu se na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje.

Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím může před volbami do Senátu požádat o vydání voličského průkazu, na jehož základě  je oprávněn zúčastnit se senátních voleb v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, v němž jsou volby vyhlášeny. O vydání voličského průkazu lze požádat buď podáním v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, popř. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručeným do 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16. září 2022), nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 21. září 2022).

Bližší informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Dne 14.srpna 2022 končí lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů na ZÚ Brusel.

K tomuto datu musí být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána písemná žádost voliče o zápis do ZSV, doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů, potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek ZÚ, kde má být osoba do ZSV zapsána. Žádost, podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu je možné uznat v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií shora uvedených dokladů.