česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanské akce v roce 2016

Letošní rok je mimořádně bohatý na krajanské akce, některé z nich se konají pravidelně a jste na ně již zvyklí, některé mohou být nové či jinak zajímavé. Řadu z nich oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV ČR přímo podporuje. Stále více projektů, zejména konferencí a letních táborů, se týká výuky českého jazyka v zahraničí, čemuž jsme velice rádi a považujeme ji za prioritu.
 

Přehled akcí 2016:

Konference:

  • V rámci Týdne češtiny ve světě 1. – 5. 8. 2016 pořádá Spolek Česká škola bez hranic (ČŠBH) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Ministerstvem zahraničních věcí svoji VIII. Mezinárodní konferenci Českých škol bez hranic a spolupracujících škol. Během konference se budou konat i odborné semináře a kurzy pro vyučující těchto škol. Bližší informace se brzy objeví na webové stránce www.csbh.cz.
     
  • Ve dnech 19.- 20. září 2016 se v Senátu PČR bude konat dvoudenní konference na téma „Diaspora jako partner mateřského státu“, kterou pořádají Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a ČŠBH ve spolupráci s MZV ČR a Akademií věd ČR. Konference by měla řešit potřeby různých skupin Čechů žijících v zahraničí, popis současného stavu kompetencí českých institucí a jejich spolupráce s ohledem na klasickou krajanskou komunitu, exil či novodobou emigraci po r. 1989. Cílem je soustředit názory na vytvoření meziresorního centra pro českou diasporu. Předpokládá se, že se konference zúčastní zástupci krajanských komunit, jednotlivých ministerstev, občanských a profesních sdružení, případně partnerských organizací ze zahraničí. Bližší informace a možnost přihlášení bude k dispozici na webových stránkách Senátu ČR v odkazu Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí www.senat.cz.
     
  • Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů pořádá ve dnech 28. – 30. 9. 2016 konferenci s názvem „Krajané a otázka identity“, které se zúčastní zástupci české akademické obce i sami krajané. Konference se koná v nové budově Národního muzea a její součástí jsou i filmové projekce. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na www.zahranicnicesi.com. V případě zájmu potvrzujte účast na info@zahranicnicesi.com.

Tábory pro děti krajanů:

  • ČŠBH opět pořádá dva turnusy úspěšného letního tábora s výukou českého jazyka ve Sluňákově, a to od 23. – 30. 7. a 30. 7. – 6. 8. 2016. Informace a přihlášky jsou k dispozici na webové stránce www.csbh.cz
  • Letní tábor s výukou českého jazyka pro děti od 12 do 18 let pořádá Občanské sdružení Sedm paprsků www.sevenrays.cz v termínu 24. 7. – 6. 8. 2016. Tábor se koná v penzionu Pohoda v Jizerských horách. Veškeré informace jsou k dispozici na adrese info@sevenrays.cz. Přihlášky se na tuto adresu zasílají do 31. 5. 2016.

 

Krajanský festival

Občanské sdružení Sedm paprsků pořádá ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2016 letos jubilejní 10. ročník krajanského festivalu, který naváže na konferenci „Krajané a otázka identity“ Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů. K účasti na festivalu jsou zváni krajané hudebníci, zpěváci, tanečníci, divadelníci či kronikáři z celého světa. V rámci letošního ročníku vystoupí i divadelní soubory a kronikáři představí historii a současnou činnost krajanských spolků. Slavnostní uvítání se koná 29. 9. od 10h v hlavním sále Senátu, krajanská vystoupení pak na Zámečku v Libni a v Praze – Dolních Chabrech. Slavnostní zakončení festivalu tradičním krojovaným průvodem se předpokládá na Hradčanském náměstí v neděli 2. 10. v 10h a budou při něm oceněny nejlepší soubory. Zájemci o účast na festivalu se mohou hlásit na www.krajanskyfestival.eu.

 

Další zajímavosti nejen z oblasti výuky českého jazyka v zahraničí

V roce 2016 si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Veškeré akce související s oslavami představuje oficiální webová stránka www.otecvlasti.eu. Podrobnosti o nejvýznamnější česko-bavorské zemské výstavě Karel IV. (1316-2016), která se bude konat v Praze a Norimberku, jsou přístupné na www.KARLIV.eu.

V říjnu 2016 se v rámci Týdne knihoven a ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví bude konat již třetí ročník literárního workhospu pro studenty základních a středních škol. Téma bude upřesněno, doporučujeme sledovat stránky www.csbh.cz

V souvislosti s nedávným 600. výročím upálení Mistra Jana Husa vytvořila Česká škola bez hranic nové výukové materiály – pracovní listy pro žáky základních a středních škol, včetně metodického průvodce pro učitele. 1. Jan Hus a husitství v kontextu civilizace pozdního středověku (aneb český národ z pohledu domácího a západoevropského). 2. Jan Hus a husitství v audiovizuální tvorbě (aneb kritické myšlení a multimediální výchova). Materiály jsou volně ke stažení na www.csbh.cz

Veškeré výukové materiály spolku ČŠBH jsou k nalezení na webových stránkách spolku, případně na stránkách Metodického portálu RVP: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10548.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy http://ucjtk.ff.cuni.cz s krajanskými komunitami intenzivně spolupracuje. Kromě samotného výzkumu českého jazyka v zahraničí se aktivně podílí i na zajišťování výuky v Českých školách bez hranic, v Českých centrech či v dalších krajanských školách.  Jako jediné vysokoškolské pracoviště v ČR poskytuje navazující magisterské studium češtiny jako cizího jazyka a specializovaný doktorský program zaměřený na vyučování češtiny jako druhého/cizího jazyka a na jazyk krajanů v zahraničí.

Média

Elektronický časopis Krajiny češtiny vychází v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí a slouží jako komunikační platforma ke sdílení informací, metod a přístupů k výuce mezi lektory českého jazyka a literatury na zahraničních univerzitách, učiteli u krajanských komunit či ostatními zájemci o problematiku výuky češtiny v zahraničí. Naleznete jej na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz.

Vaší pozorornosti rovněž připomínáme další informační kanály, které mohou být pro Vás zajímavé. Mezi nimi vysílání Českého rozhlasu do zahraničí www.radio.cz či webovou stránku www.krajane.net, kde najdete celou řadu užitečných informací z dění v České republice a z krajanských komunit po celém světě.

Na závěr bychom Vás rádi upozornil i na nový webový portál pro podporu exportu českých kulturních a kreativních průmyslů www.czechplatform.cz.  Pokud jsou mezi Vámi zájemci o organizaci akcí s českou účastí, kterou byste rádi ve světě prezentovali, je možné prostřednictvím tohoto portálu oslovit zahraniční veřejnost. Pokud se zaregistrujete, můžete bezplatně využívat informačního servisu sítě Českých center.